|   Inscriere 

Fundația United Way România: Aventură prin lectură

Suma
stransa
8,385RON
Target
proiect
8,350RON
Procentaj
din proiect
100.4%
Numar
donatii
94

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul din care provin, pentru a se putea dezvolta la nivelul potențialului nativ. Din păcate, situația economică a familiilor din care provin și limitările comunităților în care cresc, le fac drumul dificil. Proiectul „Aventură prin lectură” vizează prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul a 240 de copii aflați în situație de vulnerabilitate, în 4 comunități, din județul Timiș (Pesac, Satchinez,  Biled, Bencecu de Sus) prin asigurarea accesului la activități specifice de literație.  Proiectul abordează o metoda integrată de intervenție, acționând atât asupra copiilor dar și a părinților și cadrelor didactice pentru a educa și mobiliza întreaga comunitate în vederea obținerii unor rezultate de durată și a unui impact crescut.

Durata proiectului

10 luni (august 2022– iunie 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine suntem și ce facem

Încă din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și inițiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor în dificultate. Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din comunitate – ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.

În Timișoara, UWRo își desfășoară activitatea din 2009, timp în care a sprijinit derularea a 35 de proiecte în domeniile educație, sănătate și integrare socială (peste 4500 de beneficiari). Echipa UWRo din Timișoara este alcătuită din 4 angajați și 4 membri voluntari ai Local Advisory Board și se bazează pe parteneriate puternice.În viziunea UWRo, abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunității în care acesta trăiește. Programele de educație ale UWRo implică toți factorii decisivi în creșterea copilului (părinți, profesori, membri-cheie din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru rezolvarea acestei probleme. Copiii din familii vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obțină rezultate mai bune – primesc ajutor la teme și kituri educaționale, precum și mese calde și sunt implicați în activități sportive și extrașcolare.În cadrul Academiei Părinților discutăm despre nevoia copilului de a fi sprijinit în activitățile educaționale, importanța educației parentale pozitive, violența în familie și drepturile copilului etc. La întâlnirile Academiei Profesorilor discutăm despre abordările pedagogice cele mai potrivite atunci când este vorba de copii defavorizați și punem bazele unei comunicări reale și constructive între părinți și profesori . În 2021, la nivelul județului Timiș, UWRo a sprijinit peste 1000 copii din medii dezavantajate să își continue studiile și să nu abandoneze școala.

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

Descrierea problemei abordate

Din ultimele date publicate de Comisia Europeană reiese că, un procent de 15,6 % dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15-18 ani părăsesc timpuriu școala, în timp ce media la nivelul la nivelul UE este de 9,9 %.

Ultimul raport privind starea învățământului preuniversitar, publicat de Ministerul Educației (2020) arată că, în România,  26,5 mii copii din ciclul primar și gimnazial au abandonat școala. Același raport arată că în analiza pe cohortă  abandonul  școlar și pierderile școlare, în învățământul primar și gimnazial, au valori foarte ridicate, astfel 12,2% dintre copiii dintr-o cohortă au abandonat școala și 15,5% au fost înregistrați ca fiind pierderi școlare. Din datele pentru cohorta 2011/2012-2018/2019, rezultă că aproape un sfert dintr-o cohortă școlară se pierde pe parcursul învățământului primar și gimnazial în mediul rural (23,1%), comparativ cu 8,2% dintre elevii din mediul urban.

În 2015 rata analfabetismului functional în România era undeva la 39%, iar la testele din 2018 a căror rezultate le-am primit de curând procentul este de 44%. Se pare că în loc să scadă, crește. Pe de alta parte, Conform OECD (PISA 2006, 2009, 2012, 2015, 2018), România se află printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE înregistrate de elevii de 15 ani la testările internaționale cu privire la competențe de scris și lectură, matematică și științe.

 Conform Monitorului Educației și formării, publicat de Comisia Europeană, în anul 2021, procentul tinerilor vârstă de 15 ani cu competențe scăzute la citire este de 40,8%, în timp ce media la nivel european este de 22,5%. Compențe scăzute sunt înregistrate de către tinerii  din România și la matematică (46,6%, față de 22,9%), dar și la științe ( 43,9%, față de 22,3%).

Cercetările lui Donald J. Hernandez, Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation, 2012 arată clar că dacă până la sfârșitul ciclului primar copiii nu citesc cursiv și cu înțeles, ei rămân în urmă și se descurajează, fapt care duce la absenteism școlar începând din ciclul gimnazial și apoi în liceu abandonează școala. Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles în primii ani de școală, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate/ provin din familii defavorizate.

Într-un raport publicat la finalul anului 2020, UNICEF susține că pandemia cu Covid-19 a afectat educația și a agravat inegalitățile sociale deja existente. Copiii din familii dezavantajate se confruntau deja cu bariere semnificative pentru participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai reduse decât cei de aceeaşi vârstă. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire la servicii medicale şi sociale de bază.Toți actorii implicați în procesul educațional vor avea parte de mari provocări pentru a  remedia problemele cauzate de pandemie. Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții.

Aceleași aspecte sunt semnalate și în Monitorul Educației și Formării- Raport de țară România, publicat de Comisia Europeană în anul 2021: mediul socioeconomic afectează în mod semnificativ performanța elevilor, limitând rolul pe care educația îl poate avea ca factor de asigurare a egalității de șanse. Deși s-au luat măsuri pentru atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 în domeniul educației, există riscul ca din cauza trecerii la învățarea la distanță să se agraveze inegalitățile deja accentuate. Pandemia a avut un impact negativ asupra bunăstării elevilor în educație și riscă să agraveze rezultatele și inegalitățile în domeniul educației. Elevii din medii defavorizate, inclusiv elevii romi și cei din zonele rurale, au fost afectați în mod deosebit.

Scopul proiectului

Prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație. Unde prin termenul ”literație” – în acord cu definiția agreată la nivel european – înțelegem ”dezvoltarea competențelor de lectură și scriere care facilitează înțelegerea şi învățarea, folosirea și evaluarea critică a informațiilor furnizate în moduri variate care includ texte scrise, electronice și imagini”

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Dezvoltarea literației la copiii aflați în situație de vulnerabilitate din școlile partenere în proiect.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de conștientizare a părinților privind necesitatea stimulării lecturii la copii.

Obiectiv 3: Creșterea gradului de implicare a voluntarilor în activitățile de citit, atragerea acestora în activități de încurajare a cititului la copii și donații de cărți.

Facem acest lucru prin:

  • Dotarea și amenajarea de cluburi de lectură pentru ca elevii să aibă acces la o biblioteca modernă, cu titluri de interes pentru vârsta lor, de care se pot bucura într-un mod informal, relaxant, atractiv.
  • Organizarea de cursuri de formare în domeniul literației pentru cadrele didactice și oferirea de suport pe durata implementării proiectului
  • Organizarea de activități de stimulare a lecturii, în grupuri mici de copii, într-un mod ludic și relaxant astfel încât cei mici să descopere bucuria cititului și să le fie dezvoltată curiozitatea de a descoperi și înțelege. Este încurajat dialogul și schimbul de păreri. Pe durata activităților, este oferită o masă caldă care reprezintă un real ajutor pentru familiile cu situație economică precară.
  • Activități de informare și implicare a părinților pentru a conștientiza importanța educației și a lecturii în dezvoltarea și viitorul copiilor lor. Sunt oferite resurse și idei pentru a încuraja și facilita lectura în fiecare familie.

Activități de voluntariat prin care oameni de bine, susținători ai scopului proiectului, doresc să își aducă contribuția la dezvoltarea copiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect

Echipa de proiecte este formată din: 1 coordonator proiect, cu experiență peste 5 ani în coordonarea de programe socio-educaționale pentru copii din medii dezavantajate și 4 cadre didactice din școlile partenere, cu experientă didactică de peste 5 ani, care au beneficiat de formare în ”Literație și gândire critică pentru învățare” și care au experiență peste 6 luni în implementarea de activități de stimulare a literației pentru copii. Coordonatorul de proiect, pe lângă rolul de coordonare, va promova proiectul în companiile partenere și va atrage resurse din comunitate pentru strângerea de resurse materiale necesare proiectului, iar cadrele didactice au rolul de a planifica și implementa activitățile pentru copii și părinți

Bugetul

Nr. crt. Descriere cheltuială Linie bugetară (transport,  consumabile, promovare, cost operare și administrare Timotion etc.) Suma

(RON, incl TVA)

Cheltuieli finanțate prin participarea la Timotion
1. Materiale educaționale Consumabile 2000
2. Transport copii Transport 1900
3. Gustări copii Alimente 678
4. Coordonator proiect Resurse umane 2100
5. cost de operare și administrare Timotion de 20% Cost operare și administrare Timotion 1669,52
TOTAL CHELTUIELI FINANȚATE PRIN TIMOTION                                                                8347,5 RON
Cheltuieli finanțate din alte fonduri decât cele de la Timotion
6. Masă caldă copii Hrană 30.000
7. Costuri personal Resurse umane 900
TOTAL CHELTUIELI ALTE FONDURI                                                                                         30,900.00 RON
TOTAL                                                                                                                                               39247,5 RON

Campionii
nostri

Numar
campioni
2

Ioana Sorina Simolov , din echipa United Way Timisoara

Doar împreună reușim! Umanitatea a realizat lucruri incredibile atunci când oamenii și-au unit forțele iar acum stă în puterea noastră să schimbăm vieți. Nu trebuie să faci lucruri mărețe pt a mângâia un suflet. Puțin cu puțin face mult și te invit să faci parte din acest proiect frumos fie prin donații fie prin participarea fizică la cursele propuse. Ajută-ma să ajutăm si să promovăm educația pt viitorul acestei națiuni. Doar implicându-ne facem diferența!

Suma stransa: 1,400 lei


Adriana Maria Simu

In urma cu cinci ani participam alaturi de echipa United Way la Timotion. Am avut atunci un afis pe care scria: "Cand voi fi mare, eu voi fi..."In fata lui, pe niste coli de hartie, copiii beneficiari ai proiectelor United Way Timisoara au scris: Pompier, Creator de Moda, Medic Veterinar...
Am ales sa fiu anul acesta Campion al cauzei United Way la Timotion pentru ca imi doresc ca visele lor sa nu ramana doar vise. Imi doresc ca ele sa prinda contur si acesti copii sa ajunga ceea ce si-au propus. Un ajutor important in atingerea telurilor lor este faptul ca ei au acces la programele de educatie pe care United Way le desfasoara in judetul Timis.
Va invit si pe voi sa ma sustineti in acest demers. Puteti sa o faceti printr-o inscriere la una din cursele Timotion pentru proiectul United Way sau printr-o donatie online aici: https://timotion.ro/campioni/view/?id=899

#aventuraprinlectura #unitedway #timotion 2022

Suma stransa: 300 lei


Donatii directe

Giurgiu Lucian 100 RON Mult success echipei United Way! 
Anonim 200 RON Succes! 
Deac Raluca 100 RON Un proiect foarte bun. Merita sustinut si continuat. 
Anonim 100 RON Doar educația ne mai poate salva! Succes 
Anonim 100 RON Spor la treaba! 
Mihai Diana 100 RON Toți copiii au dreptul la educație. 
Anonim 150 RON Succes! 
Andrei P. 140 RON Bafta multa! 
TITA BOGDAN 120 RON  
Prisacariu Raul 25 RON Salut! 
Previous Next