|   Inscriere 

Asociația Inițiativa în Educație: Literația susține educația

Suma
stransa
34,264RON
Target
proiect
47,470RON
Procentaj
din proiect
72.2%
Numar
donatii
266

Acest proiect dezvoltă competențele de literație în rândul elevilor, stimulându-le interesul și bucuria de a descoperi lumea prin universul cărților.

Prin lectură:

-modelăm caractere și transmitem valori

-dezvoltăm competențe civice și gândirea critică

-punem bazele mentalității și a tiparelor de gândire

-dezvoltăm imaginația, puterea de creație și abilitatea de reprezentare mentală

-formăm atitudinea față de învățare

-dezvoltăm abilitățile de (auto)reflecție

-stimulăm memoria, concentrarea și atenția.

Durata proiectului

martie 2022 – decembrie 2022

 

 

 

 

 

 

Cine suntem și ce facem

Deoarece avem valori și obiective comune, pentru implementarea acestui proiect noi, Asociația inEDU, Asociația “Colț de Banat” și proiectul “Cufărul cu povești”, ne-am unit forțele.
inEDu, a pornit ca un grup de acţiune civică în sfera educaţională, s-a constituit câteva luni mai târziu într-o asociaţie cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului educaţional și a crea contexte de învățare și dezvoltare.
În cei 6 ani de activitate am implementat și dezvoltat proiecte dedicate profesorilor, elevilor, studenților și părinților, toate cu acces gratuit și deschis comunității.      
Asociația ”Colț de Banat” are ca scop principal dezvoltarea durabilă a comunităților rurale și urbane în vederea creșterii calității vieții locuitorilor, precum și a îmbunătățirii nivelului educațional și social în comunitatile locale.
Principalul proiect de educație al organizației – Hambarul cu Carte – promovează cititul de plăcere în rândul copiilor și a adunat, de-a lungul a peste șase ani, ateliere de lectură, întâlniri cu scriitori de carte pentru copii, vizite cu copiii în librării, activități pentru dezvoltarea competențelor de literație și acțiuni de asigurare de resurse educaționale pentru școli din  mediul rural, desfășurate în locații non-formale.
Cufărul cu povești reprezintă o colecție de povești audio într-un podcast care numără în prezent 233 de povești înregistrate. A îmbogățit activitatea pentru mii de profesori, părinți și a bucurat o mulțime de copii. Poveștile au depășit 1.000.000 de ascultări.

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

Descrierea problemei abordate

Proiectul “Literația susține educația” își propune să dezvolte nivelul de alfabetizare și competențele de literație în rândul elevilor, să crească motivația pentru învățare și să prevină abandonul școlar prin crearea unor experiențe educaționale pozitive.
Conform raportului din 2020 al Grupului la Nivel Înalt în Domeniul Literației, la nivelul Europei, după România se mai află doar Albania. Pandemia a adâncit aceste probleme în parcursul educațional al copiilor. Lipsa accesului la educație, modalitatea de desfășurare a cursurilor online, lipsa exercițiului, a feedbackului constant și infrastructura tehnologică au pus piedici semnificative în creșterea gradului de alfabetizare. Deși nu avem încă cifre care să măsoare impactul, specialiștii în educație formulează ipoteza că prioritățile mondiale ar trebui să se axeze pe dezvoltarea nivelului de literație și conștientizarea factorilor de decizie, a cadrelor didactice și a societății în totalitatea ei, în legătură cu importanța competențelor de literație ale elevilor și ale populației în general.
O mare parte din copiii care se află în ciclul primar au pierdut competențe de bază în citire și aritmetică, pierzând astfel cunoștințe semnificative pe care le-ar fi dobândit prin participarea la învățământul fizic. Prăpastia dintre copiii din mediul rural și urban s-a adâncit, iar inechitiățile sociale s-au accentuat în comunitățile defavorizate.
Rezultatele cercetărilor PISA 2018 arată că nivelul analfabetismului funcțional în România este de 44%, cel mai ridicat din ultimii nouă ani.
În prezent ne pregătim copiii pentru un viitor incert. Pentru a face față provocărilor unei lumi extrem de dinamice, copiii au nevoie să fie dotați cu instrumentele necesare, iar unul dintre acestea îl constituie nivelul de literație, competențele de literație fiind considerate competențe cheie.
Rezultatele elevilor depinde și de modalitatatea de predare și abilităților profesorilor. Felul în care predau profesorii are un impact ridicat asupra modului în care învață copii. Conform studiilor din domeniu, calitatea predării are o influenţă mai mare asupra rezultatelor şcolare ale elevilor decât alţi factori precum climatul, conducerea şcolii, resursele materiale (Kyriakides & co, 2010).
Studiile OECD indică faptul că ţările care şi-au îmbunătăţit semnificativ performanţa la testările internaţionale în ultimii 10 ani au implementat politici speciale pentru a îmbunătăţi calitatea personalului din învăţământ (Coaliţia pentru Educaţie).
Pornind de la aceste observaţii faptice şi statistice, inEDU îşi propune să investească în resursa umană şi în formarea unor profesori competenţi, cu mentalitate deschisă şi adaptată contextului actual din educaţia românească pentru a putea sprijini copiii în achizițiile necesare și dezvoltarea lor complexă.

Scopul proiectului

Proiectul “Literația susține educația” are ca principal scop dezvoltarea abilităților de literație, reducerea analfabetismului funcțional, prevenirea abandonului școlar și  crearea unui spațiu care să susțină învățarea și dezvoltarea personală și profesională a profesorilor, elevilor și părinților.

Obiectivele proiectului

În perioada martie – decembrie 2022 vom atinge obiectivele de mai jos:

Obiectiv 1. Participarea a minim 600 de copii din județul Timiș la 20 de ateliere non-formale de lectură.

Obiectiv 2: Asigurarea accesului pentru minim 100 de cadre didactice la activități de formare profesională care vizează abilitarea acestora pentru susținerea unui demers didactic care să conducă la dezvoltarea competențelor de literație la elevi.

Obiectiv 3:  Dotarea a 15 săli de clasă cu mini-biblioteci și 10 titluri de cărți de care vor beneficia 375 de elevi din județul Timiș.

Obiectiv 4: Creșterea gradului de conștientizare a părinților privind necesitatea stimulării lecturii la copii prin organizarea unui lectorat online care vizează impactul lecturii asupra performanțelor școlare și de viață ale elevilor la care vor participa minim 50 de părinți din județul Timiș.

Obiectiv 5: Asigurarea accesului pentru minim 225 de copii din 9 clase primare la biblioteca “Cufărul călător” și formarea a 9 cadre didactice care vor implementa activitățile la clasă timp de 2 luni cu resursele oferite.

Obiectiv 6: Realizarea a minim 50 de resurse educaționale deschise care susțin implementarea activităților propuse în proiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect

Pentru implementarea unui proiect atât de amplu, este nevoie de o echipă de organizare cu roluri bine stabilite. Membrii echipei sunt oameni implicați, cu experiență didactică și organizațională, voluntari de ani de zile, au mai implementat cu succes alte proiecte finanțate și își doresc să contribuie la îmbunătățirea mediului educațional.
Echipa va conține un nucleu de 6 oameni, coordonatori de acțiuni: Andrada Mazilu, Adriana Bălaj, Alina Iga, Anna Maria Gal, Elena Ilie și Ramona Jakoby, dar va implica un număr mare de voluntari și colaboratori.

Din echipa proiectului fac parte: Bianca Boroș, Maria Stoicuța, Adrian Balog, Bogdan Văcărescu, Alina Deak, Cătălin Sipoș şi Alina Lăzăruică,  care și-au asumat susținerea echipei de implementare.

Andrada Mazilu – coordonator proiect
– prof. înv. primar la Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timișoara, 10 ani vechime
– membru fondator al Asociației “Inițiativă în Educație” și Director Programe inEDU
– voluntar AMT, SuperTeach
– experiență coordonator proiecte: Festivalul Educației, Centrul de Resurse pentru Educație, Dream Management pentru profesori, Aventură prin lectură

Adriana Bălaj – coordonator “Clubul de carte” pentru comunitate
– prof. istorie la o școală de stat și la una privată, peste 7 ani vechime învățământ
– vicepreședinte al asociației inEDU
– coordonator “Clubul de carte” de 4 ani
– voluntar în proiecte educaționale și membru în comunităţile Merito, Aspire, SuperTeach
– creatoarea paginii de Facebook “History made fun”, prin care promovează abordări inovatoare în predarea istoriei

Alina Iga – coordonator “Literație și povești” și “Cufărul călător”
– este învățătoare la Școala Babel din Timișoara, vechime de peste 5 ani în educație
– coordonator “Literație și povești” și “Cufărul călător”
– membru și voluntar al asociației inEDU
– a inițiat podcastul Cufărul cu povești

Elena Ilie – asistent coordonare
– asistent coordonator al proiectului
– secretar al asociației inEDU
– experiență ca lucrător de tineret în proiecte internaționale, dar și experiență didactică în instituții private

Ramona Jakoby – coordonator “Biblioteci rurale”
– fondator al Asociației “Colț de Banat”
– fondator al proiectului “Hambarul cu carte” în Comloșu Mic, a adus lectura în viața a sute de copii, având experiență de aproape 10 ani în proiecte cu impact comunitar
– a realizat activități educaționale pe parcursul verii pentru copiii din comunitatea locală, dar și formare pentru profesorii care predau la școlile din apropiere

Anna Maria Gal – coordonator “Teach with inEDU”
– prof. înv. primar și masterandă, vechime de peste 5 ani în învățământ
– membru și voluntar inEDU de peste 3 ani

Bianca Boroș – coordonator conferință “Lectura te face mare”
– cadru didactic la Colegiul Național Bănățean, vechime de peste 7 ani în învățământ
– voluntar în cadrul proiectele de literație organizate de Fundația Noi Orizonturi și  voluntar în proiectul “Aventură prin lectură”
– membru inEDU și al comunităţii Aspire
– membru în grupul de lucru care dezvoltă opționalul național de astronomie

Alina Lăzăruică și Maria Stoicuța au urmat cursul de “Mentalitate deschisă” organizat de Institutul Arbinger prin SuperTeach. Sunt cadre didactice în sistemul de stat și au experiență în lucrul cu copiii care provin din medii defavorizate. Sunt voluntare inEDU și s-au implicat în campanii educaționale multiple.

Bugetul

Nr. crt. Descriere cheltuială Linie bugetară (transport,  consumabile, promovare, cost operare și administrare Timotion etc.) Suma

(RON, incl TVA)

Cheltuieli finanțate prin participarea la Timotion
1. Cost de operare și administrare Timotion de 20% Cost operare și administrare Timotion 9493
2. Achiziție cărți pentru cufărul călător

(90 de cărți care vor face parte din Cufărul călător, 30 cărți/cufăr x 3 cufere x 3 călătorii)

Achiziție cărți pentru  mini-biblioteci rurale / urbane
(150 cărți care vor fi folosite în dotarea bibliotecilor școlare)
15 biblioteci x 10 cărți

Cheltuieli resurse materiale educaționale 8.400 lei

(90 buc. x 35 lei)

 

 

 

(150 buc. x 35 lei)

3. Polițe cărți pentru  mini-biblioteci rurale/urbane
(6 polițe x 15 biblioteci)
Cheltuieli resurse materiale 1.800 lei

(90 de polițe x 20 lei)

 

4. Microfon profesional pentru a înregistra povești în podcast și lampă circulară profesională pentru evenimentele și înregistrările online Cheltuieli logistică suport tehnic 600 lei

200 lei

5. Imprimantă multifuncțională
(print materiale educaționale) și articole birotică
Cheltuieli echipamente (suport tehnic)  2.000 lei
6. Abonament platformă Wordwall pentru a crea resurse educaționale deschise Cheltuieli aplicații online
(suport tehnic)
75 lei

(5 abonamente x 15 lei)

7. Ateliere de literație pentru copii

(gustări, apă, măști, materiale igienico-sanitare, materiale educative, consumabile activitate, transport facilitatori, servicii training)

Cheltuieli consumabile, transport, coffee break 12.500 lei

(500 lei / grupă de 25 de copii x 25 de ateliere)

8. Ateliere de formare pentru cadrele didactice Gustări și băuturi pt coffee break
Servicii training
Transport facilitator
Materiale igienico-sanitare
Mape și materiale print
Materiale birotică
5.000 lei

(10 întâlniri x 500 de lei)

9. Servicii videografie Cheltuieli promovare 1.000 lei

(20 de materiale video cu recomandări de carte)

10. Materiale publicitare
(roll-up proiect, stickere pentru cărți, semne de carte)
Cheltuieli promovare

 

1.200 lei

300 lei roll-up
400 lei stickere pentru cărți, profesori și elevi
500 lei semne de carte pt. fiecare elev care participa la atelierele de lectură

11. Asistent coordonare proiect
(2h / săptămână, 8h / lună)
 Resursă umană 2.000 lei

(25 de lei oră x 8 h lună x 10 luni proiect)

 

12. Servicii design grafic evenimente și design roll-up

 

Cheltuieli promovare 1.200 lei

(100 materiale x 10 lei)

13. Pachet comunicare și identitate vizuală conferința “Lectura te face mare”

(afiș conferință, cover Facebook, badge-uri speakeri, badge-uri participanți, diplome personalizate, slide-uri ș.a.)

Cheltuieli promovare 1.500 lei
14. Materiale personalizate inEDU (cadou pentru invitați, traineri, autori, ilustratori la webinarii și ateliere) Cost resurse umane 500 lei

(10 evenimente x 50 de lei)

TOTAL CHELTUIELI FINANȚATE PRIN TIMOTION                                                                47470 RON
Cheltuieli finanțate din alte fonduri decât cele de la Timotion
1. Cheltuieli contabilitate  Cheltuieli administrative 2.400 lei
(200 lei x 12 luni)
2. Co-plată design roll-up Cheltuieli promovare 200 lei
3. Co-plată Servicii design grafic Cheltuieli promovare 1.000 lei
4. Co-plată servicii videografie Cheltuieli promovare 1.000 lei
5. Cheltuieli transport IKEA+ taxe poștale trimitere colete Cheltuieli logistice 550 lei
6. Cheltuieli chirie spațiu + (curent, gaz, internet spaţiu)
200 de lei x 10 luni
Cheltuieli logistice 5.000 lei
7. Cheltuieli administrare site inEDU
martie – decembrie
Cheltuieli promovare 1.000 lei
6. Abonament Powtoon + realizare materiale video Cheltuieli aplicații online
(suport tehnic)
850 lei
7. Coordonare proiect Resursă umană 5.000 lei
TOTAL CHELTUIELI ALTE FONDURI                                                                                         17.000 RON
TOTAL                                                                                                                                               61970 RON

Campionii
nostri

Numar
campioni
13

Alina Ioana Iga

Sunt Alina, învățătoarea unor copii minunați și vocea care dă viață poveștilor pe canalul Cufărul cu povești, un podcast cu povești audio. Ador să citesc povești cu voce tare copiilor.

Am ales să susțin proiectul Literația SUSține Educația, deoarece cred cu tărie că poveștile au un rol important în dezvoltarea și în evoluția copiilor.
Cărțile deschid inimi și minți!

Imaginează-ți, cum ar fi, ca în fiecare clasă atât din mediul rural, cât și din cel urban să existe o mini-bibliotecă? Cum ar fi să existe un cufăr călător care să călătorească la cât mai mulți copii?

Aleargă, donează, distribuie și susține proiectul nostru: Literația susține educația!

Suma stransa: 2,200 lei


Bianca Boros , din echipa #astroLITERAȚIA

Literația SUSține educația” este proiectul pe care am ales să îl susțin. Crearea unor experiențe educaționale pozitive contribuie la creșterea motivației pentru învățare și prevenirea abandonului școlar.

Cititul face mintea să înflorească!
Imaginează-ți ce impact va avea o mini-bibliotecă și un spațiu destinat lecturii în fiecare clasă! Cititul este cel mai complex exercițiu pentru creier și pentru minte.

Aleargă, donează, distribuie și susține proiectul nostru: Literația susține educația!

Suma stransa: 2,160 lei


Ramona Jakoby , din echipa inEDU

Sunt Ramona și iubesc să aduc poveștile și cartea în viața copiilor. Am creat în hambarul casei un loc magic - Hambarul cu Carte, unde am călătorit prin povești împreună cu sute de copii.

Dar sunt prea mulți copii care nu au acasă nici măcar o carte ori pe cineva care să le citească. Îmi doresc ca, în clasele primare din mediul rural, să existe cărți pe care copiii să le descopere, să le răsfoiască, să le citească, în ritmul și în tihna lor, călătorind pe tărâmuri de poveste. Îmi doresc să le citim copiilor și să le insuflăm dragul de lectură.

Alerg pentru acest vis. Hai alături de mine, donează și susține proiectul ”Literația susține educația” al Asociației Inițiativă în educație, în parteneriat cu Colț de Banat și Cufărul cu povești!

Suma stransa: 1,705 lei


Sipos Catalin , din echipa inEDU

Ți-am spus că am ales să alerg la Timotion și să susțin proiectul Asociației Inițiativă în Educație? M-aș bucura tare mult dacă m-ai ajuta să strângem suma necesară proiectului. Susține și tu educația alergând pentru inEDU sau donând pe site-ul Timotion pentru proiectul nostru. Anul acesta mi-am propus să strâng 1424 lei, (adica 2% din suma necesară) :)

Suma stransa: 1,574 lei


Sorca (Mazilu) Oana Andrada , din echipa inEDU

Cred în puterea educației de a transforma lumea într-un loc mai bun și îmi doresc să avem cât mai mulți susținători care să ne sprijine să implementăm acest proiect. O carte, o poveste, o bibliotecă pot impacta o întreaga comunitate. Copiii din mediul rural nu au parte de biblioteci moderne, cu cărți atractive. Noi le putem rescrie povestea și oferi o șansă nouă.

Suma stransa: 1,360 lei


Balaj Adriana , din echipa inEDU

Sunt Adriana, profesora de istorie și voluntar Inițiativă în Educație. Alerg pentru proiectul Literația susține educația deoarece cred că un copil care citește devine un adult care gândește.Puterea educație începe cu o carte de povești care îți deschide o nouă lume. Îmi doresc ca prin atelierele de lectură, cursurile pentru cadrele didactice și prin mini-bibliotecile care vor apărea în urma acestui proiect să ajungem la cât mai mulți copii.


Suma stransa: 1,200 lei


Alexandru Mladin , din echipa inEDU

Sunt Alex și am ales să alerg pentru proiectul ”Literația susține educația”. Ca antrenor de fitness, zi de zi, mă preocupă educația pentru mișcare si sănătate. Dar pun pe același plan educația pentru lectură, importanța acesteia în parcursul copiilor.

Cunosc personal ce lucruri minunate se întâmplă în Hambarul cu Carte, câți copii au găsit acolo plăcerea de a citi, iar acum vreau să fiu parte din visul hambariștilor de a crea mini-biblioteci în clasele primare din mediul rural.

Alerg pentru acest vis și te invit alături de mine să facem pași pentru educație!

Suma stransa: 1,150 lei


Adriana Drai , din echipa Fluturașii ”To Be Or Not To Be””

Dorim să sensibilizăm copiii noștri la nevoile altor copii, care se confruntă cu neajunsuri la școală și acasă. Participând la acțiuni caritabile, copiii echipei nostre își dau seama de efectul vindecător al gestului lor. Îi întregește sufletește, îi maturizează și le sporește empatia față de cei din jur.

Suma stransa: 1,000 lei


Alex Niezgoda , din echipa Bios&co

Cu cei de la Hambarul cu Carte m-am întâlnit în urmă cu un an din întâmplare. Încă de la început am rezonat cu misiunea lor de a-i ajuta pe cei mici să-și dezvolte pasiunea pentru citit, să-și îmbogățească imaginația și să-și lărgească orizonturile. Am început prin intermediul Fundației Autonom să colaborăm și să sprijinim împreună educația. Anul acesta voi alerga la Timotion în două curse pentru a sprijini proiectul "Literația susține educația" și vă cer ajutorul pentru a duce în cât mai multe școli din zona rurală magia cititului. #EvoluamPrinEducatie

Suma stransa: 750 lei


Roxana Putan

Ca de obicei, susțin educația, mai precis proiectul "Literația susține educația" propus de InEdu. Chiar cred că un copil care citește, devine un adult care gândește, care își susține argumentat ideile și care este mult mai creativ și dezinvolt.

Suma stransa: 500 lei


Gabriela Cigan , din echipa inEDU

Alergăm sau pedalăm pentru InEdu, LITERAȚIA SUSȚINE EDUCAȚIA, la cea de-a opta ediție Timotion.
Copiii din mediul rural își doresc să citească "foarte bine". Am aflat asta de la ei prin proiectul "nu abandona școala", fiind voluntar activ în cadrul Asociației AMT.
Împreună ne implicăm și le putem schimba destinul, putem aduce magia poveștilor în copilăria lor.
DONEAZĂ, IMPLICAREA TA CONTEAZĂ!

Suma stransa: 350 lei


Monica Diaconu

Sunt învățătoare și pasionată de a susține creșterea frumoasă a copiilor. Cred cu tărie că accesul la cartea de calitate de la o vârstă mică este un drept al tuturor copiilor, dreptul de a fi parte din lumea cuvintelor, o lume în care cu toții am putea fi participanți activi. Copiii pot avea o voce cu care să fie co-creatori ai propriei vieți doar printr-o dezvoltare personală adecvată a imaginației, a visării, a lumilor posibile. De aceea, susțin cu tărie acest proiect care aduce lumile posibile în lumea, deseori lipsită de culoare și speranță din jurul copiilor din mediul rural. Haideți să redăm acest drept la carte de calitate pentru cât mai mulți copii!

Suma stransa: 300 lei


Cezar-Andrei Modog , din echipa inEDU

Salut,

Sunt Cezar Modog iar Literația SUSține educația” este proiectul susținut de mine. Îmi doresc ca experiențele educaționale pozitive pe care InEdu le dezvolta in societate sa ajute la creșterea motivației pentru învățare și prevenirea abandonului școlar.

Am ales să susțin proiectul Literația SUSține Educația, deoarece cred că fiecare carte deschisa de aceștia, are un rol important în dezvoltarea și în evoluția copiilor în viața cărora se implică.
Cărțile deschid minți iar mințile copiilor de mâine sunt mințile liderilor din viitorul nostru.

Suma stransa: 30 lei


Donatii directe

Preda Constanta Luminita 10 RON Doresc să particip la proiectele derulate de asociația dvs.  
Zanfir Angelica Otilia 20 RON Succes cu acest proiect !  
Banda Simona 50 RON Succes! 
Andra Carbunaru 25 RON succes, fetelor! 
Prisacariu Raul 100 RON Salut! 
Bretean 200 RON Multa sanatate si fericire! 
Anonim 100 RON La multi ani Olivet ! 
Anonim 100 RON Spor la citit 
Tuce Lucian 300 RON Educatia salveaza Romania. 
Hamilton Central Europe 8,000 RON Suntem părtași la povestea Asociației InEdu deoarece ne dorim ca orice copil să aibă parte de experiențe frumoase de învățare. La Timotion OPTimist - Literația susține Educația! Hai și tu! 
Raluca Bugariu 50 RON  
Vlad-Ioan Șendroiu 80 RON  
Anonim 50 RON .
 
Anca Elena Max 10 RON  
Luiza Toduti 90 RON  
Adrian Crisan 55 RON  
Maximillian Jakoby 30 RON  
Laurentiu Sarcina 50 RON  
Raluca Neniu 30 RON  
Prisacariu Raul 25 RON Salut! 
Previous Next