|   Inscriere 

Asociația Educația la Sat: Școala la sat

Suma
stransa
43,370RON
Target
proiect
47,070RON
Procentaj
din proiect
92.1%
Numar
donatii
379

Sunt elevi care, deși au ajuns în clasa a V-a sau a VI-a,  întâmpină dificultăți la scris și citit, ori la matematică și sunt, în realitate, la nivel școlar de clasa II, III-a. În urma evaluărilor și a atelierelor susținute de Asociația Educația la Sat, împreună cu specialiști și cu voluntari, de mai bine de 4 ani, s-a dovedit că acești elevi au rămas în urmă deoarece au întâmpinat dificultăți de înțelegere când s-a predat lecția la clasă și nu au fost susținuți după școală, să o depășească. Prin urmare, în mintea lor au rămas goluri și nu au putut performa mai departe.

Un al doilea motiv, este pandemia și mediul școlar online. Acești doi ani de pandemie au adîncit și mai mult aceste lacune iar foarte mulți copii și-ai pierdut ritmul și sunt foarte dezorientați.

Un al treilea motiv, este că sunt clase simultan, cu foarte mulți elevi și unde invățătorul oricât de mult s-ar strădui, nu are fizic timp pentru fiecare elev in parte. Nu atât cât ar avea ei nevoie și evident rămân in urmă. In viitor, acești elevi, riscă să ajungă in prag de repetenție ori abandon școlar dacă nu există un plan concret de recuperare și susținere.

În timpul programelor de recuperare, am lucrat în grupe mici de 4/5 elevi și 1 la 1 și am observat că, în acest fel, ei pot depăși blocajele și pot recupera materia. Am măsurat imbunatățiri. Totuși, pe termen lung,  este nevoie de mult exercițiu, program constant de predare după școală și multă consiliere școlară, psihologică, deoarece, mulți dintre acești copii întâmpină și probleme sociale in familie dar și în relația lor cu colegii și cadrele didactice.

Durata proiectului

Septembrie 2022-decembrie 2022

 

 

 

 

 

 

 

Cine suntem și ce facem

Suntem o comunitate de oameni care credem că educația la sat trebuie (re)construită, și regândită, actualizată, implicată. E nevoie de o punte între școală, părinți și comunitate.        Începuturile poveștii sunt triste, pentru că arată eșecurile societății noastre; cei care au cel mai mult nevoie de ajutor sunt și cei care, de cele mai multe ori, nu îl primesc.

Asociația Educația la Sat s-a format in 2018 de către doi membri din sat și unul din Timișoara și are ca scop reducerea analfabetismului funcțional pană la maxim 20% din totalul numărului de elevi înscriși la școala din sat și eliminarea abandonului școlar.

Considerăm, că abandonul școlar poate fi prevenit atât prin susținerea copiilor în școală prin oferirea de sprijin în efectuarea temelor și sprijin material (hrana, rechizite, imbracăminte), dar și prin sprijinirea acestora în a‐și proiecta un viitor profesional, care poate constitui un factor motivațional pe termen lung pentru finalizarea studiilor. Descoperirea unei vocații este precum găsirea unui suflet pereche. Credem, că implicarea oamenilor și facerea de bine este molipsitoare și incheagă comunități puternice. Uneori, intervenția unui singur om, poate schimba o viață. Iar intervenția mai multor oameni, poate schimba viziunea, destinul unui sat intreg.

In acest sens, am dezvoltat câteva programe: 

  1. Programe de tip “afterschool”- programe remediale, care includ metode non formale de predare și de educație alternativă pe parcursul anului școlar și ateliere de digitalizare
  2. Program de ajutor la teme si ofertă kit-uri educaționale (materiale didactice)
  3. Program de asigurarea unei mese zilnice în timpul meditațiilor, atunci cand situația o permite
  4. Program pentru implicare în activitați sportive si extrașcolare (excursii, sport, dansuri, ateliere creative, arte, muzică, hand-made etc)
  5. Școala de vară pentru copii

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

Descrierea problemei abordate

Este nevoie de un astfel de proiect, pentru că se estimează că riscul de abandon școlar in urma acestei pandemii  va depăși 25%  (cît era confirmată inainte de pandemie) în satele din România. Este o nevoie urgentă, de implicarea comunității pentru remedierea  școlară și diminuarea abandonului școlar.

Acești elevi au rămas mult în urmă cu materia și s-au format multe goluri in cunoștințe, deci sunt în risc să abandoneze în viitorul apropiat, dacă nu sunt susținuți și încurajați prin diferite programe de remediere. Copiii aceștia sunt in risc de a nu avea joburi in viitor și in imposibilitatea de a-și intreține familia la rândul lor.

Comuna Coșteiu, județul Timiș, este alcătuită din 5 sate cu un total de aprox 4000 de locuitori. În comunitate sunt mulți elevi care intampină dificultăți de invățare. In urma evaluărilor cu cadrele didactice din școală s-a constatat peste 40% analfabetism funcțional. Anul trecut, doar 9 elevi au fost  înscriși la examenul național de evaluare in clasa VIII-a, și doar 5 elevi au promovat examenul, iar cea mai mare medie a fost nota 6,57.

Sunt elevi care, deși au ajuns în clasa a V-a sau a VI-a,  întâmpină dificultăți la scris și citit, ori la matematică și sunt, în realitate, la nivel școlar de clasa II, III-a, . În urma evaluărilor și a atelierelor susținute de Asociația Educația la Sat, împreună cu specialiști și cu voluntari, de mai bine de 4 ani, s-a dovedit că acești elevi au rămas în urmă deoarece au întâmpinat dificultăți de înțelegere când s-a predat lecția la clasă și nu au fost susținuți după școală, să o depășească. Prin urmare, în mintea lor au rămas goluri și nu au putut performa mai departe.

Un al doilea motiv, este pandemia și mediul școlar online. Acești doi ani de pandemie au adîncit și mai mult aceste lacune iar foarte mulți copii și-ai pierdut ritmul și sunt foarte dezorientați.

Un al treilea motiv, este că sunt clase simultan, cu foarte mulți elevi și unde invățătorul oricât de mult s-ar strădui, nu are fizic timp pentru fiecare elev in parte. Nu atât cât ar avea ei nevoie și evident rămân in urmă. In viitor, acești elevi, riscă să ajungă in prag de repetenție ori abandon școlar dacă nu există un plan concret de recuperare și susținere.

În timpul programelor de recuperare, am lucrat în grupe mici de 4/5 elevi și 1 la 1 și am observat că, în acest fel, ei pot depăși blocajele și pot recupera materia. Am măsurat imbunatățiri. Totuși, pe termen lung,  este nevoie de mult exercițiu, program constant de predare după școală și multă consiliere școlară, psihologică, deoarece, mulți dintre acești copii întâmpină și probleme sociale in familie dar și în relația lor cu colegii și cadrele didactice.

Nevoia identificată de noi, ar fi ca, acest program de recuperare, în grupe restrînse (și 1 la 1 în unele cazuri)  să fie constant, pe parcursul anului școlar, susținut de specialiști pe recuperare școlară, și însoțit de  un consilier școlar, care poate ajuta atât elevul cât și profesorul de la școală să înțeleagă, mai bine, nevoile specifice de învățare pentru copiii din medii vulnerabile, în vederea prevenirii abandonului școlar.

Ca să venim în ajutorul elevilor și a comunității, am creat un program de remediere și alfabetizare după școală, de 4 ore , timp de 3 zile pe săptămână și pe o perioadă de 4 luni. Prin acest proiect vom aduce la lecții 30 de elevi, într-un spațiu special amenajat al asociației. Vom avea ateliere de remediere de tip non formal,  susținute de 5 învățători care vor lucra în grupe de câte 6 elevi, pe toată perioada proiectului. In total, proiectul are 240  ore remediale și alfabetizare.

Scopul proiectului

Scopul este reducerea abandonului școlar și dorința/posibilitatea de a merge în clasa IX-a.  Considerăm, că sprijinul oferit le va da incredere copiilor în forțele proprii, să meargă la liceu, ori o școală de meserii în orașul Lugoj ori Timișoara.  Ca să fie un succes proiectul,avem un plan remedial, pe care l-am conceput impreună cu profesori și oferim teste de evaluare la inceputul si sfârșitul proiectului pentru a evalua performanța, progresul fiecărui elev.

Acest proiect va schimba în primul rând situația școlară e elevilor în risc de repetenție și abandon școlar deci implicit starea de bine, culturală și educațională a comunei.  Va ajuta comunitatea cu exemple clare că niciun elev nu trebuie ignorat, doar pentru că provine din mediul defavorizat. Că e nevoie de astfel de programe remediale și de suportul intregii comunități pentru reușita lor.

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Pentru grupele de “alfabetizare” ne-am propus ca la sfârșitul proiectului cel putin 90% dintre cei 30 de elevi înscriși în program, să știe să scrie și să citească o lecție din manualul clasei la care se află și să cunoască noțiunile de bază la matematică: numărare, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, după caz.

Obiectiv 2: Pentru grupele de remediere ne-am propus să creștem cunoștințele de bază și să umplem golurile la materiile unde întâmpină dificultăți precum limba română și matematică, pentru toti elevii inscriși in program. Mai exact, ne-am propus să-I ajutăm să crească nota cu un punct la aceste materii. De exemplu, de la nota 4 la nota 5. Toți copiii să înțeleagă tabla inmulțirii și să știe scrie după dictare.

Obiectiv 3: Dintre copiii care participă in programul “Școala la Sat” ne-am propus ca niciunul să nu abandoneze școala din motive de alfabetizare sau corigență..

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect

Manager de Proiect : Ancuța Sîrbu

Coordonator Proiect: Veronica Icobescu

Invățător Larisa Munteanu

Invățător Judith Schropp

Profesor limba română – Anamaria Dobândă

Educator grupă- Nicoleta Mircu

Invățător  grupă Veronica Icobescu

Bugetul

Nr. crt. Descriere cheltuială Linie bugetară (transport,  consumabile, promovare, cost operare și administrare Timotion etc.) Suma

(RON, incl TVA)

Cheltuieli finanțate prin participarea la Timotion
1. Spațiu chirie operare 2800
2. Utilitati spatiu operare 2400
3. Plată educatori specialisti Resurse umane 18355
4 Combustibil voluntari transport 2000
5 masă hrană 7200
6 Material didactic print consumabile 900
7 neprevazute 4000
8 Cost operare/administrare Timotion administrare 9414
TOTAL CHELTUIELI FINANȚATE PRIN TIMOTION                                                                 47069RON
Cheltuieli finanțate din alte fonduri decât cele de la Timotion
TOTAL CHELTUIELI ALTE FONDURI                                                                                         0.00 RON
TOTAL                                                                                                                                               47069 RON

Campionii
nostri

Numar
campioni
5

Sîrbu Ancuta , din echipa Aricii Veseli

Haide cu mine și ajută-mă să-i susținem pe acești mici campion de la sat să strângă suma de 1000 de lei și să participe la primul eveniment de alergare și stângere de fonduri din viața lor.

Suma stransa: 9,150 lei


Szollath Attila , din echipa Cycling4Dreams

Cred cu tărie ca accesul la educație poate schimba vieți. Dar, deși pare și, in teorie, este un drept garantat, accesul la educație se vede afectat de mediul precar și vulnerabil din care copilul provine.
Exact ca conceptul de securitate, și cel de educație va fi cu atât mai inaccesibil cu cât gradul de vulnerabilitate va fi mai mare.
Sunt oameni care luptă de ani de zile să încerce să ofere o experiență cât mai calitativă și versatilã educațional și cat mai accesibilă și justă pentru copiii din medii defavorizate. Consider că oamenii ăștia fac o treabă grozavă, fără prea mult sprijin, iar eu doresc să ajut și pentru că am nevoie, avem nevoie ca si societate, ca ei să nu renunțe.

Suma stransa: 525 lei


Izabella Patik , din echipa Continental Automotive

Salutare,

Sunt Izabella si eu nu alerg! Dar daca alerg, ai face bine sa alergi si tu, caci probabil am vazut pe undeva un soricel si mi-e teama ca imi mananca ciocolata din buzunar.

Tare as vrea sa intrerup cei aproape 30 de ani de ne-alergat si anul acesta mi-am pus in cap sa alerg. Si sunt incapatanata.

Am ales sa sustin proiectul "Scoala la sat", pentru o educatie mai buna, pentru o educatie sportiva mai buna!

#Izabellaalearga #Scoalalasat

Suma stransa: 315 lei


FLAVIA DUNA , din echipa ACI Timisoara

Sustin Asociația Educația la Sat: Școala la sat, pentru ca imi doresc ca toti copiii sa aiba acces la educatie, doar asa vom evolua

Suma stransa: 100 lei


Ancuta Sirbu

Un strop de educatie poate faci minuni pentru copiii de la sat.
Haide cu mine sa adunam stropi de educație pentru cati mai mult copii din mediul rural

Suma stransa: 0 lei


Donatii directe

Raul Prisacariu 100 RON Salut! 
AKWEL 4,000 RON Educația la Sat a devenit un reper de a lupta pentru educație de calitate mai ales la sate. Felicitări și la cât mai multe proiecte frumoase la sat! Echipa Akwel 
GIURGIU LUCIAN 100 RON Mult success echipei! 
Sorin 50 RON Cred ca valoarea cea mai mare pe care o poate avea o generatie este educatia. 
Anonim 150 RON Succes! 
Voșloban Cosmina 50 RON Mult succes! 
Gabriela Bocsa 10 RON  
Ioana Jveu 30 RON  
Alexia Balan 50 RON  
Anamaria Giurgiu 50 RON  
Vadineanu Stefan 30 RON  
Eniko Belei 10 RON  
Mihai Berindeanu 50 RON  
Oana Macean 35 RON  
Andreea Dumitrescu 100 RON  
Alina Ene 40 RON  
Stefan Versan 10 RON  
SLUSARCIUC NELU 70 RON  
Prisacariu Raul 25 RON Salut! 
Previous Next