|   Inscriere 

Fundația United Way România – I-READ, I-LEARN

Suma
stransa
8,330RON
Target
proiect
2,556RON
Procentaj
din proiect
325.9%
Numar
donatii
41

„I-read, I-learn” este un proiect care își propune să lupte împotriva analfabetismului funcțional în rândul copiilor din mediul urban (Timișoara) și rural (județul Timiș), în special în rândul copiilor din familii defavorizate, utilizând inclusiv tehnologia.
Criza provocată de pandemia de COVID-19, a accelerat schimbarea și a oferit o nouă experiență de învățare, cu un impact puternic asupra educației, în special pentru copiii din medii vulnerabile.
Studiile recente arată că datorită condițiilor de locuit, lipsa unui spațiu în care copiii să poată învăța, precum și a lipsei cărților, care îi pot menține ocupați în mod creativ, copiii din familii defavorizate sunt mai predispuși izolării și plictiselii.
Peste 40% dintre tinerii peste 15 nu înţeleg un text pe care îl citesc, la prima vedere şi nu pot face deducţii logice simple. În clasamentul european al analfabetismului funcţional, România ocupă primul loc.
Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles până în clasa a IV-a, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate.
În ceea ce priveste cunosțințele de utilizare a tehnologiei, mai puțin de o treime din populația României, cu vârsta peste 16 ani posedă cunoștințe minime sau de bază, în timp ce media la nivelul UE este de peste 50%.
Analfabetismul funcțional stă la baza abandonului școlar. Considerăm că abandonul școlar poate fi prevenit inclusiv prin activități specifice menite să dezvolte abilitățile de citit la copii. În acest sens proiectul își propune activități săptămânale de tip ”Club de lectură” în 10 școli, 4 din Timișoara, 6 din mediul rural din județul Timiș care poate impacta peste 500 copii, activități de promovare a cititului, care se concretizează în întâlniri cu scriitori, voluntari din companii, campanie de colectă de cărți pentru copiii din familiile dezavantajate, dar și în afabetizarea digitală. De asemenea, prin intermediul proiectului vor fi formate 50 de cadre didactice în folosirea de metode și tehnici interactive de dezvoltare a abilităților de citit.
Proiectul va contribui la reducerea ratei analfabetismului funcțional, în rândul copiilor cei mai expuși din comunitatea noastră, precum și la alfabetizarea digitală a acestora, cu sprijinul tuturor celor interesați: cadre didactice, voluntari, companii care vor putea sprijini acest demers.

DURATA: 10 luni (august 2021– iunie 2022)

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Încă din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și inițiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor în dificultate. Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din comunitate – ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.
În Timișoara, United Way România își desfășoară activitatea din 2009, timp în care a sprijinit derularea a 32 de proiecte în domeniile educație, sănătate și integrare socială (peste 3.000 de beneficiari). Din 2013, UWRo susține proiecte care vizează abordarea integrată a familiilor aflate în dificultate prin servicii oferite atât copiilor cât și părinților acestora, cadrelor didactice și comunității. Echipa UWRo din Timișoara este alcătuită din 2 angajați și 4 membri voluntari ai Local Advisory Board și se bazează pe parteneriate puternice.
În viziunea United Way, abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunității în care acesta trăiește. Programul integrat de intervenție dezvoltat de UWRo – Învață să reușești – implică toți factorii decisivi în creșterea copilului (părinți, profesori, membri-cheie din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru rezolvarea acestei probleme. Când un copil merge la școală, șansele de reușită nu sunt doar ale lui, ci ale întregii comunități. UWRo le oferă copiilor şi tinerilor în dificultate accesul la serviciile de educație de care au nevoie. Copiii din familii vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obțină rezultate mai bune – primesc ajutor la teme și kituri educaționale, precum și mese calde și sunt implicați în activități sportive și extrașcolare (excursii, ateliere creative etc). În cadrul Academiei Părinților discutăm despre nevoia copilului de a fi sprijinit în activitățile educaționale, importanța educației parentale pozitive, violența în familie și drepturile copilului etc. La întâlnirile Academiei Profesorilor discutăm despre abordările pedagogice cele mai potrivite atunci când este vorba de copii vulnerabili sau proveniți din medii dezavantajate și punem bazele unei comunicări reale și constructive între părinți și profesori . În 2019, la nivelul județului Timiș, United Way România a sprijinit peste 700 copii din medii dezavantajate să își continue studiile și să nu abandoneze școala. Pe parculsul anului 2020, Fundația United Way a asigurat accesul la școala on-line precum și la activitățile proiectului prin oferirea de echipamente IT ( laptop-uri, tablete și accesorii și internet) pentru peste 350 de copii din familii defavorizate din Timișoara și județul Timiș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

În 2015 rata analfabetismului functional în România era undeva la 41-42%, iar la testele din 2018 a căror rezultate le-am primit de curând procentul este de 44%. Se pare că în loc să scadă, crește. Pe de alta parte, Conform OECD (PISA 2006, 2009, 2012, 2015, 2018), România se află printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE înregistrate de elevii de 15 ani la testările internaționale cu privire la competențe de scris și lectură, matematică și științe.
Cercetările lui Donald J. Hernandez, Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation, 2012 arată clar că dacă până la sfârșitul ciclului primar copiii nu citesc cursiv și cu înțeles, ei rămân în urmă și se descurajează, fapt care duce la absenteism școlar începând din ciclul gimnazial și apoi în liceu abandonează școala. Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles în primii ani de școală, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate/ provin din familii defavorizate.
Neincluderea în școală și abandonul școlar este o problemă care a căpătat o amploare îngrijorătoare in România. Deși România s-a angajat să crească bugetul alocat educației la 6%, aceasta decizie este amânata de peste 5 ani și, în continuare, există o lipsă acută de fonduri pentru școli, profesori, materiale didactice și servicii pentru elevii vulnerabili. Conform Raportul privind starea învățământului preuniversitar, publicat în 2018, în anul școlar 2017-2018 au fost înregistrați 27, 6 mii de elevi care au abandonat școala. Un raport din 2015, ” Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva, deși obiectivul pentru 2020 privind nivelul ratei de abandon școlar este de 11% . UNICEF precizează, in “Manifestul pentru copii” publicat in 2012, ca absenteismul și abandonul școlar sunt strâns legate de condițiile de trai, astfel încât numai 33% dintre copiii care provin din familii extrem de sărace termina ciclul gimnazial, spre deosebire de 95% dintre copiii din familii cu venituri mai ridicate, conform aceleiași publicații. Datele INS arătau anul trecut ca peste trei milioane de familii – aproape jumătate din numărul total – nu au niciun angajat legal, bazându-se exclusiv pe ajutoarele sociale.
Într-un raport publicat la finalul anului 2020, UNICEF susține că pandemia cu Covid-19 a afectat educația și a agravat inegalitățile sociale deja existente. Copiii din familii dezavantajate se confruntau deja cu bariere semnificative pentru participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai reduse decât cei de aceeaşi vârstă. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire la servicii medicale şi sociale de bază.Toți actorii implicați în procesul educațional vor avea parte de mari provocări pentru a remedia problemele cauzate de pandemie. Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Proiectul “I-Read, I-Learn ”are ca scop combaterea analfabetismului prin încurajarea dezvoltării abilităților de citit cu înțeles a copiilor din programele educaționale UWRo în cadrul Școlii Gimnaziale 6 Timișoara, Școlii Gimnaziale 12 Timișoara, Școlii Gimnaziale 15 Timișoara, Școlii Gimnaziale 20 Timișoara, Școlii Gimnaziale Bucovăț, Școlii Gimnaziale Carani, Școlii Gimnaziale Sînandrei, Școlii Gimnaziale Mașloc, Școlii Șemlacu Mare, Școlii Gimnaziale Sacoșu Turcesc. United Way România susține în acest proiect ideea de Clubului de lectură, ca activitate interactivă și dinamică menită să motiveze copiii să învețe să citească cu înțeles. In cadrul proiectului se vor asigura resursele necesare care să susțină strategiile care conduc spre succes pentru ca programul să poată fi implementat cu succes în școlile partenere. Astfel proiectul va asigura:
Obiectiv 1: Creșterea accesului copiilor la mai multe cărți atractive, corespunzătoare vârstei și la un program săptămânal de activități interactive, de stimulare a cititului și a înțelegerii textului lecturat; Obiectiv 2: Creșterea nivelului de alfabetizare digitală și de utilizare eficientă a tehnologiei, asigurarea accesului la aplicații atractive și educative, corespunzătoare vârstei și la biblioteci online.
Obiectiv 3: Creșterea gradului de implicare a voluntarilor în activitățile de citit, atragerea acestora în activități de încurajare a cititului la copii și donații de cărți;
Obiectiv 3. Creșterea gradului de conștientizare privind importanța reducerii ratei de analfabetism funcțional.
Activitatea 1. Achiziționarea/ obținerea de cărți specifice vârstelor 6-10 ani. O parte din banii strânși în proiect vor fi direcționați pentru achiziționarea de cărți. Cărți colorate, cărți premiate, cărți de colorat – o colecție de cărți de povești minunate și îndrăgite de copii, o varietate de cărți care va inspira copiii să îndrăgească cărțile pentru toată viața. In acest sens, vom solicita si sprijinul companiilor partenere din Timiș pentru colecta de cărți.
Activitatea 2. Derularea Clubului de lectură. Acesta va avea o frecvență săptămânală și presupune activități interactive, dinamice, atractive pentru copii, inclusiv atragerea unor scriitori locali care să se implice în această activitate. Astfel la această activitate vor participa 200 de copii, 10 cadre didactice, 1 scriitor, 10 voluntari. Activitatea se va desfășura în școlile vizate sau la sediul companiilor partenere, librării, biblioteci.
Activitatea 3. Campanie de promovare a cititului.
În cazul unor restricții cauzate datorate pandemiei, toate activitățile directe, cu copiii, se vor desfășura on-line. De asemenea, vor fi distribuite copiilor materialele educaționale necesare desfășurării activităților, precum și produse alimentare.

 

 

 

 

 

 

CE REZULTATE PROMITEM?

R1: Peste 200 de cărți achiziționate/ donate
R2: 200 de copii vor participa săptămânal la Clubul de lectură
R3: 1 scriitori implicați în Clubul de lectură
R4: 10 voluntari implicați în Clubul de lectură
R5: 1 campanie de promovare a cititului

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Proiectul ”I-Read, I-learn!” va promova cititul în rândul copiilor din comunitatea noastră, ca element de bază în asigurarea succesului școlar și implicit a reducerii riscului de abandon școlar și va crește gradului de conștientizare referitor la riscul de abandon școlar și va promova ideea că fiecare dintre noi putem face ceva concret în acest sens.
Astfel, pe lângă abordarea clasică în care copiii primesc sprijin zilnic de tip after school, luăm în considerare activități care să le ofere copiilor oportunități de a-și dezvolta abilitățile de citit, fapt care le va crește șansele pentru succesul școlar iar pe termen lung vom contracara și alte efecte care reies din următoarele date: 75% din deținuți sunt persoane care au abandonat școala, iar aproape 60% din ei sunt analfabeți funcționali; Tinerii care abandonează școala se angajează cu dificultate, iar veniturile lor nu ajung sa fie mai mari decât salariul minim pe economie; Tinerii care abandonează școala sunt mult mai expuși riscului de a deveni părinți la vârste fragede și au mai multe probleme de sănătate.
De asemenea, abordarea este inovativă și prin faptul că scoatem copiii din școală și îi ducem în comunitate cu o frecvență și periodicitate care face posibilă o interacțiune de calitate superioară între copiii din familii defavorizate, de obicei izolați social, și membri comunității, voluntari, care pe de o parte se vor implica în activități de sprijin oferite copiilor pentru a-și dezvolta abilitățile de citit, iar, pe de altă parte vor oferi modele de persoane de succes pentru copii, pentru a sparge cercul vicios al sărăciei în care nu ei au decis să intre, dar și faptul că vor copiii vor învăța să folosească eficient tehnologia, în activitățile de lectură.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Principalii parteneri sunt:
1. Școala Gimnazială nr.15 Timișoara, Școala Gimnazială nr.6 Timișoara, Școala Gimnazială nr. 12 Timișoara, Școala Gimnazială 20 Timișoara, Școala Gimnazială Bucovăț, Școala Gimnazială Carani, Școala Gimnazială Sînandrei, Școala Gimnazială Mașloc, Școala Gimnazială Fibiș, Școala Șemlacu Mare, Școala Gimnazială Sacoșu Turcesc, unde se derulează programele educaționale susținute de United Way România, care vor pune pune la dispoziție infrastructura școlii pentru implementarea proiectului.
2.Inspectoratul Școlar Județean Timiș care va promova evenimentele de formare profesională a cadrelor didactice si participarea la eveniment.
3. Vor fi invitate să se implice în proiect în primul companiile partenere United Way România în Timișoara (Accenture, Ametras, Biroul de avocatură Hațegan, BBraun, Cmed, Continental Automotive, Deltatel, Flex, Hamilton Central Europe, Metropolitan Life, Raiffeisen, Waterford Institute, etc.). Aceștia vor fi invitați să facă colectă de cărți, să desemneze reprezentanți care să interacționeze cu copiii ca voluntari precum și să accepte vizite ale copiilor.

OBIECTIVUL DE STRANGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

1. Materiale educaționale (consumabile)- 400 Ron
2. Transport copii (transport )- 430 Ron
3. Gustări copii (alimente)- 400 Ron
4. Coordonator proiect (resurse umane)- 300 Ron
5. Cost operare și administrare TIMOTION – 426 Ron
TOTAL: 2.556 Ron

Campionii
nostri

Numar
campioni
7

Laurentiu Mariut , din echipa Access group

O viata mai buna inseamna o minte sanatoasa intr-un corp sanatos! Alerg pentru educatia copiilor prin proiectul United Way!

Suma stransa: 625 lei


Pruna Mihai , din echipa Praslea

Invictus

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Suma stransa: 250 lei


Paul Adrian , din echipa Visma

Bine v-am regăsit!

Susțin un nou proiect al fundației United Way România, participând la TIMOTION – Timișoara se mișcă, cel mai mare eveniment de alergare în scop caritabil din vestul țării.

Solidaritatea, spiritul civic şi responsabilitatea socială sunt elemente importante şi necesare pentru o lume mai bună. De aceea apelez la voi şi vă încurajez să vă implicați sau să donați pentru acest proiect, "I-read, I-learn" al fundației #UnitedWay.

Mulțumim!

Suma stransa: 250 lei


Narcisa Viorel , din echipa Kona Triathlon Club

#aleargatimisoara

Suma stransa: 250 lei


Radu Udriste , din echipa Continental Automotive

Alerg din placere, iar daca pot sa ajut prin pasii mei, cu atat mai mare placerea. Am facut primul meu semimaraton si maraton in anii trecuti si am inteles ca asta imi place si imi doresc sa o fac cat mai des, cat ma vor mai tine picioarele.

Suma stransa: 250 lei


Iulian Treta , din echipa WIN TE CONNECTIVITY

Running for I-READ, I-LEARN

Suma stransa: 70 lei


Alina Ioana Iga

Sunt Alina, învățătoarea unor copii minunati și fondatoarea podcastului Cufărul cu povești. Am ales să alerg pentru proiectul I-READ, I-LEARN, deoarece cred cu tărie că poveștile au un rol important în dezvoltarea și în evoluția copiilor.

Am lucrat cu copiii care provin din medii vulnerabile și a fost minunat să fiu alături de ei. Fiecare copil merită să fie văzut și auzit!

Cred în puterea lui ÎMPREUNĂ!
Aleargă, donează, distribuie și susține proiectul :"I-READ, I-LEARN"

Suma stransa: 30 lei


Donatii directe

Anonim 100 RON :) 
Anonim 100 RON Keep up the good work! 
Hamilton Central Europe 5,000 RON Suntem părtași la povestea United Way România deoarece ne dorim ca orice copil să poată spune cu zâmbetul pe buze: I-READ, I-LEARN. Hai și tu, să #tinemSUScomunitatea! 
Prisacariu Raul 25 RON Salut! 
Previous Next