|   Inscriere 

United Way – Învață să reușești!

Suma
stransa
15,649RON
Target
proiect
14,400RON
Procentaj
din proiect
108.7%
Numar
donatii
249

REZUMAT

“Învață să reușești! ”are ca scop prevenirea abandonului școlar atât prin servicii de suport de tip after school adresate copiilor din familii defavorizate din cartierul Fratelia și Iosefin din Timișoara, cât și prin sprijin oferit acestora în vederea identificării intereselor profesionale. Considerăm că abandonul școlar poate fi prevenit atât prin susținerea copiilor în școală prin oferirea de sprijin în efectuarea temelor și sprijin material (hrana, rechizite, îmbrăcăminte), dar și prin sprijinirea acestora în a‐și proiecta un viitor profesional, care poate constitui un factor motivațional pe termen lung pentru finalizarea studiilor.

Proiectul presupune activități de tip after school în care copiii primesc o masa caldă zilnică și sprijin în pregătirea temelor, activități de suport în vederea  explorării intereselor legate de carieră împreună cu voluntari și profesioniști din diferite domenii de activitate, pregătirea cadrelor didactice pentru încurajarea copiilor în a-și proiecta și stabili obiective pe termen lung.

Proiectul propus susține astfel o interacțiune profundă și de calitate între copii si membrii comunității care va duce la o cunoaștere reciprocă benefică: copiii vor cunoaște profesioniști, persoane de succes care vor putea deveni modele, vor cunoaște medii profesionale, tipuri de meserii, iar membrii comunității (voluntari) vor avea ocazia să afle în mod direct care sunt aspirațiile copiilor și să le transmită acestora care este valoarea și rolul profesiei lor în comunitate.

DURATA: 10 luni

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Încă din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și inițiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor în dificultate. Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din comunitate – ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.

În Timișoara, United Way România își desfășoară activitatea din 2009, timp în care a sprijinit derularea a 32 de proiecte în domeniile educație, sănătate și integrare socială (peste 3.000 de beneficiari). Din 2013, UWRo susține proiecte care vizează abordarea integrată a familiilor aflate în dificultate prin servicii oferite atât copiilor cât și părinților acestora, cadrelor didactice și comunității. Echipa UWRo din Timișoara este alcătuită din 2 angajați și 4 membri voluntari ai Local Advisory Board și se bazează pe parteneriate puternice.

În viziunea United Way, abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunității în care acesta trăiește. Programul integrat de intervenție dezvoltat de UWRo – Învață să reușești – implică toți factorii decisivi în creșterea copilului (părinți, profesori, membri-cheie din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru rezolvarea acestei probleme. Când un copil merge la școală, șansele de reușită nu sunt doar ale lui, ci ale întregii comunități. UWRo le oferă copiilor şi tinerilor în dificultate accesul la serviciile de educație de care au nevoie. Copiii din familii vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obțină rezultate mai bune – primesc ajutor la teme și kituri educaționale, precum și mese calde și sunt implicați în activități sportive și extrașcolare (excursii, ateliere creative etc). În cadrul Academiei Părinților discutăm despre nevoia copilului de a fi sprijinit în activitățile educaționale, importanța educației parentale pozitive, violența în familie și drepturile copilului etc. La întâlnirile Academiei Profesorilor discutăm despre abordările pedagogice cele mai potrivite atunci când este vorba de copii vulnerabili sau proveniți din medii dezavantajate și punem bazele unei comunicări reale și constructive între părinți și profesori. În 2017, la nivel național, United Way România a sprijinit 8.500 copii din medii dezavantajate să își continue studiile și să nu abandoneze școala.

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Neincluderea în școală și abandonul școlar este o problemă care a căpătat o amploare îngrijorătoare in România. Deși România s-a angajat să crească bugetul alocat educației la 6%, aceasta decizie este amânata de peste 5 ani și, în continuare, există o lipsă acută de fonduri pentru școli, profesori, materiale didactice și servicii pentru elevii vulnerabili. În Raportul privind starea învățământului preuniversitar din 2016 se specifică o rată a abandonului școlar de 23.1%. Un raport din 2015, ” Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva, deși obiectivul pentru 2020 privind nivelul ratei de abandon școlar este de 11% . UNICEF precizează, in “Manifestul pentru copii” publicat in 2012, ca absenteismul și abandonul școlar sunt strâns legate de condițiile de trai, astfel încât numai 33% dintre copiii care provin din familii extrem de sărace termina ciclul gimnazial, spre deosebire de 95% dintre copiii din familii cu venituri mai ridicate, conform aceleiași publicații. Datele INS arătau anul trecut ca peste trei milioane de familii – aproape jumătate din numărul total – nu au niciun angajat legal, bazându-se exclusiv pe ajutoarele sociale.

Pe de alta parte, Conform OECD (PISA 2006, 2009, 2012, 2015), România se află printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE înregistrate de elevii de 15 ani la testările internaționale cu privire la competențe de scris și lectură, matematică și științe. La PISA 2015 24% din copii au avut performanțe scăzute la toate cele trei subiecte de testare, 38,7% nu au atins nivelul minim de citit, 38,5% nu au atins nivelul minim de cunoștințe la științe și 39,9 nu au atins nivelul minim la matematică.

Cercetările lui Donald J. Hernandez, Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation, 2012 arată clar că dacă până la sfârșitul ciclului primar copiii nu citesc cursiv și cu înțeles, ei rămân în urmă și se descurajează, fapt care duce la absenteism școlar începând din ciclul gimnazial și apoi în liceu abandonează școala. Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles în primii ani de școală, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate/ provin din familii defavorizate.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Proiectul “Învață să reușești! ”are ca scop prevenirea abandonului școlar prin sprijin în efectuarea temelor și încurajarea dezvoltării abilităților de citit cu înțeles a copiilor din programul after-school susținut de UWRo în cadrul Școlii Gimnaziale 15 Timișoara. United Way România susține în acest proiect ideea de Clubului de lectură, ca activitate interactivă și dinamică menită să motiveze copiii să învețe să citească cu înțeles. In cadrul proiectului se vor asigura resursele necesare care să susțină strategiile care conduc spre succes pentru ca programul să poată fi implementat cu succes în Școala Gimnazială 15 Timișoara. Astfel proiectul va asigura:

Obiectiv 1: Creșterea accesului copiilor la mai multe cărți atractive, corespunzătoare vârstei și la un program săptămânal de activități interactive, de stimulare a cititului și a înțelegerii textului lecturat; Obiectiv 2: Creșterea gradului de implicare a voluntarilor în activitățile de citit, atragerea acestora în încurajarea cititului la copii;

Obiectiv 3. Promovarea unui eveniment la nivelul județului Timiș de încurajare a cititului care include cel puțin 10 școli din județul Timiș.

Activitatea 1. Achiziționarea/ obținerea de cărți specifice vârstelor 6-10 ani. O parte din banii strânși în proiect vor fi direcționați pentru achiziționarea de cărți. Cărți colorate, cărți premiate, cărți de colorat – o colecție de cărți de povești minunate și îndrăgite de copii, o varietate de cărți care va inspira copiii să îndrăgească cărțile pentru toată viața. In acest sens, vom solicita si sprijinul companiilor partenere din Timiș pentru colecta de cărți.

Activitatea 2. Derularea Clubului de lectură. Acesta va avea o frecvență săptămânală și presupune activități interactive, dinamice, atractive pentru copii, inclusiv atragerea unor scriitori locali care să se implice în această activitate. Astfel la această activitate vor participa 48 de copii, 4 cadre didactice, 3 scriitori, 80 voluntari. Activitatea se va desfășura în Școala Gimnazială 15 sau la sediul companiilor partenere.

Activitatea 3. Implementarea de sesiuni de lucru cu implicarea părinților. Părinții vor fi invitați la cel puțin 8 activități ale clubului de lectură și vor fi susținuți în a se implica mai mult în încurajarea cititului la copii. Activitatea se va desfășura în Școala Gimnazială 15

Activitatea 4. Derularea evenimentului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”. Evenimentul se va desfășura în penultima lună din proiect, în cel puțin 10 școli partenere UWRo, cu implicarea a peste 500 de copii, 20 cadre didactice, 20 voluntari.

CE REZULTATE PROMITEM?

peste 300 de cărți achiziționate/ donate

48 de copii vor participa săptămânal la Clubul de lectură

3 scriitori implicați în Clubul de lectură 30 voluntari implicați în Clubul de lectură

1 eveniment de promovare a cititului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

10 școli incluse in evenimentul de promovare a cititului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

peste 500 de copii participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

20 cadre didactice participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

20 voluntari participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Proiectul ”Învață să reușești!” va promova cititul în rândul copiilor din comunitatea noastră, ca element de bază în asigurarea succesului școlar și implicit a reducerii riscului de abandon școlar și va crește gradului de conștientizare referitor la riscul de abandon școlar și va promova ideea că fiecare dintre noi putem face ceva concret în acest sens.

Astfel, pe lângă abordarea clasică în care copiii primesc sprijin zilnic de tip after school, luăm în considerare activități care să le ofere copiilor oportunități de a-și dezvolta abilitățile de citit, fapt care le va crește șansele pentru succesul școlar iar pe termen lung vom contracara și alte efecte care reies din următoarele date: 75% din deținuți sunt persoane care au abandonat școala, iar aproape 60% din ei sunt analfabeți funcționali; Tinerii care abandonează școala se angajează cu dificultate, iar veniturile lor nu ajung sa fie mai mari decât salariul minim pe economie; Tinerii care abandonează școala sunt mult mai expuși riscului de a deveni părinți la vârste fragede și au mai multe probleme de sănătate.

De asemenea, abordarea este inovativă și prin faptul că scoatem copiii din școală și îi ducem în comunitate cu o frecvență și periodicitate care face posibilă o interacțiune de calitate superioară între copiii din familii defavorizate, de obicei izolați social, și membri comunității, voluntari, care pe de o parte se vor implica în activități de sprijin oferite copiilor pentru a-și dezvolta abilitățile de citit, iar, pe de altă parte vor oferi modele de persoane de succes pentru copii,  pentru a sparge cercul vicios al sărăciei în care nu ei au decis să intre.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Principalii parteneri sunt: 1. Școala Gimnazială nr.15 Timișoara unde se derulează programele de after school susținute de United Way România, care pune la dispoziție infrastructura școlii pentru implementarea proiectului, 2. Societatea pentru Copii și Părinți care asigură specialiștii pentru implementarea proiectului, 3.Inspectoratul Școlar Județean Timiș care va promova evenimentele de formare profesională a cadrelor didactice si participarea la eveniment. Vor fi invitate să se implice în proiect în primul companiile partenere United Way România în Timișoara (Accenture, Ametras, Biroul de avocatură Hațegan, BBraun, Cmed, Continental Automotive, Deltatel, Flex, Hamilton Central Europe, Metropolitan Life, Raiffeisen, Waterford Institute, etc.). Aceștia vor fi invitați să facă colectă de cărți, să desemneze reprezentanți care să interacționeze cu copiii ca voluntari precum și să accepte vizite ale copiilor.

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2019

Promovarea în vederea participării membrilor comunității la TIMOTION 2019 se va realiza prin intermediul rețelelor de socializare, cu ajutorul unor ambasadori ai proiectului care vor fi promovați și care vor încuraja populația largă să se implice. De asemenea, promovarea se va face în mod direct în cadrul companiilor partenere UWRo prin invitații adresate angajaților acestora de a ni se alătura și de a susține proiectul nostru.

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT

Donatorii vor fi informați prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook TIMOTION, UWRo) rapoartelor trimestriale furnizate de UWRo tuturor companiilor partenere UWRo și a voluntarilor UWRo (participanți la eveniment și nu numai), raport anual. United Way Timișoara se bazează pe sprijinul voluntarilor și totodată îi consideră pe aceștia o resursă importantă în derularea activităților proiectului.

OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

Costuri directe cu beneficiarii: carți: 2.000 lei, rechizite: 2.000 lei, transport: 2.000 lei, gustari copii: 3.000 lei = 9.000 lei

Costuri de personal: coordonator proiect: 3.000 lei

Comision Timotion: 2.400 lei

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

Costuri implementare proiect after school: cadre didactice, rechizite: 78.510 lei

Campionii
nostri

Numar
campioni
5

Paul Adrian , din echipa Visma

Bine v-am găsit!

A devenit o tradiție, suținerea acestui proiect prin participarea mea şi a voastră la cel mai mare eveniment de alergare în scop caritabil din vestul țării, #TIMOTION.

Solidaritatea, spiritul civic şi responsabilitatea socială sunt elemente importante şi necesare pentru o lume mai bună. De aceea apelez la voi şi vă încurajez să vă implicați sau să donați pentru acest proiect, "Învață să reușești!" al fundației #UnitedWay.

Mulțumim!

Suma stransa: 350 lei


OTILIA NECHIFOREL , din echipa MLI - CASA DEBORA

Be the change you want to see in the world!

Suma stransa: 140 lei


Adriana Maria Simu

Dupa aproape 10 ani in care am activat in domeniul social, cred cu tarie ca educatia este singura sansa la un viitor mai bun a copiilor proveniti din familii defavorizate. Tocmai de aceea am ales sa sustin Proiectul "Invata sa reusesti!" al Fundatiei United Way. Va rog sa fiti alaturi de mine si sa sustineti si voi cauza educatiei la TIMOTION 2019!
#donatipentrueducatie
#timisoarasemisca
#unitedway
#timotion2019

Suma stransa: 125 lei


alina Tatarusanu , din echipa United Way Timisoara

Își place să faci mișcare, îți place să fi înconjurat de oameni pozitivi și să îi ajuți pe cei din jurul tău?
Timotion este locul potrivit! Înscrie-te în echipa United Way Timisoara până la data de 30 martie 2019 și hai să alergăm împreună pentru cei mai puțin norocoși.
Am ales United Way deoarece cred cu tărie că educația ne deschide poarta către un viitor mai bun, mai frumos.
Hai să ajutăm împreună copiii din familii defavorizate să își continue studiile! :)
#UnitedWay
#LiveUnited
#TimotionV

Suma stransa: 125 lei


ANGELA TINTARU , din echipa KPMG TM

Atunci când părinţii nu pot, iar statul nu găseşte resursele necesare, e o minune când Oamenii se mobilizează fizic, emoţional şi financiar să ajute copiii să înveţe să-şi găsească drumul în viaţă. Donează un strop pentru o MARE DE SPERANŢĂ!

Suma stransa: 50 lei


Donatii directe

Sustainalytics 2,120 RON Succes! 
HELLA Romania 292 RON HELLA România susține mișcarea și comunitatea locală din Timișoara! Facând parte din aceeași echipă cu angajații HELLA, compania a dublat suma donata de aceștia. Suntem fericiți că putem face parte dintr-un eveniment caritabil care aduce împreună comunitatea locală din Timișoara pentru a sprijini proiecte sociale prin mișcare. 
Helpline Romania 707 RON Helpline Romania – The Most French Company in Timisoara - va ureaza succes! 
Alexandru Poama 50 RON
Bancos Laura 50 RON
Anonim 20 RON  
Ramona Chindris 20 RON  
Anonim 40 RON  
Eva Ruxandra Ciucur 10 RON  
Lorin Tabirta 10 RON  
Iozsa Alina 50 RON  
Anonim 40 RON  
Miha Tilinca 100 RON schimbam viata si lumea, copil cu copil si zi dupa zi 
Giurgiu Lucian 50 RON  
Bojinca Crina 10 RON  
Roberto Judet 30 RON  
Adriana Koma 50 RON  
Oana Antonie 10 RON  
Bogdan Baldea 200 RON  
Bilei Radu 10 RON  
Previous Next