|   Inscriere 

Solidart – Teatru documentar: “Oricine nu se supune”

Suma
stransa
4,323RON
Target
proiect
12,200RON
Procentaj
din proiect
35.4%
Numar
donatii
70

REZUMAT

„Oricine nu se supune” este titlul unui text de teatru documentar care va avea ca scop investigarea a ceea ce în mod oficial se numeşte „Revoluţia de la Timişoara”.

„Oricine nu se supune” – nişte cuvinte care provin din glăsuirea Secretarului General al Partidului Unic al RSR, onorabilul tovarăş Nicolae Ceauşescu, care s-au scurs prin aparat în cadrul teleconferinţei de pe 16 decembrie, după primele acte de nesupunere civică care s-au revărsat peste străzile oraşului Tiimişoara în anul 1989 CE: „Se somează, oricine nu se supune se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea! ”

Revoluţia de la Timişoara a avut loc în perioada 16 decembrie – 20 decembrie 1989, în oraşul Timişoara.

Scopul textului este povestea ca prilej pentru începerea unui proces de re-învăţare şi re-asumare – prin care se încearcă re-punerea în discuţie a ideii de individ, cetăţean, memorie, empatie şi comunitate, folosind ca pretext teatral şi punct de pornire istoric contextul uman şi social al evenimentelor care acum 30 de ani au dus la eliberarea Romîniei de sub 50 de ani de comunism.

DURATA: 9 luni (aprilie-decembrie 2019)

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Asociația Solidart a dobândit personalitate juridică în luna iulie 2017 dar ea funcționează ca grup informal de peste trei ani. Dobândirea personalității juridice a venit ca răspuns la nevoia membrilor echipei de a dezvolta proiecte complexe în domeniile comune de interes, care gravitează în jurul misiunii de a contribui în mod sustenabil la crearea unui spațiu social de expresie artistică și educațională. Scopul Asociației Solidart este de a crea cadrul pentru un dialog constructiv intre oameni, de a participa la formarea de comunități solidare, responsabile și conștiente, de a oferi membrilor acestor comunități încredere pentru a se implica activ în viața comunității, prin organizarea de proiecte artistice, culturale, sociale și educaționale.

Printre obiectivele asociației se numără organizarea de ateliere de artă care să ofere persoanelor vulnerabile o voce şi încrederea că această voce este ascultată şi contează, realizarea de proiecte educative prin mijloace artistice, producţia şi găzduirea de evenimente culturale (producţii teatrale, concerte, proiecţii de film documentar sau artistic) ce au potenţialul de a pune în discuţie valorile ce ne unesc şi de a sensibiliza publicul larg cu privire la problemele sociale, combaterea discriminării de orice fel și susținerea integrării sau reintegrării sociale.

În cadrul Solidart acţionează un grup de artişti de teatru – regizori, actori, dramaturgi şi autori dramatici. Aceşti artişti au experienţă îndelungată în spunerea de poveşti folosind diferite metode care provin din domeniul teatral. Au terminat şcoli de profil şi au participat la, coordonat sau co-creat proiecte şi poveşti prin care s-a încercat readucerea în discuţie, prin arta teatrală, a unor concepte precum comunitate, cetăţean, dialog şi conştiinţă colectivă.

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Anul 2019 este un an special pentru Timişoara. În macro, se împlinesc 100 de ani de la unirea oficială a Banatului cu România Mare. În micro, înseamnă împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia anti-comunistă de la Timişoara din decembrie 1989.

Este momentul propice pentru deschiderea unei discuţii mai ample despre un lucru mic care a avut repercusiuni mari. Pentru oraşul Timişoara şi pentru cetăţenii ei. Pentru România şi cetăţenii ei. Revoluția riscă să se estompeze complet în memoria colectivă, să-și piardă relevanța sau să fie re-interpretată într-un cadru festivist și va deveni tot mai greu cu trecerea anilor să accesăm sincer această memorie colectivă unică a unui oraș, a unei generații.

Asociația Solidart îşi propune astfel iniţerea unei intervenţii. A unei re-puneri în context. Pornind de la poveste, cetăţean, memorie, conştiinţă, comunitate, empatie şi teatru.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Andrei Ursu, coordonatorul acestui proiect, spune poveşti prin teatru. A absolvit Facultatea de Litere Timişoara, secţia engleză-germană. În anul 2007 a debutat în teatru, ca autor dramatic, la 23 de ani. În anul 2009 a cîştigat Concursul Naţional de Dramaturgie organizat în cadrul Festivalului Naţional de Dramaturgie Timişoara. De atunci a participat cu succes la mai multe concursuri și a înțeles că nu are cum să renunțe vreodată la scris. În 2017 a scris împreună cu Victor Dragoș textul „Animal Crossing”, care s-a jucat ca spectacol lectură, atât în limba română la Timișoara, cât și în limba franceză, pe scena Theatre de l’Opprime din Paris. În 2018 a scris textul „Altă zi cu soare” în etapa de documentare a proiectului Cămine în Mişcare, text care mai apoi a fost produs ca spectacol teatral de către Asociaţia Solidart în colaborare cu Asociaţia Prin Banat, Cămine în mişcare, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” Timişoara, Muzeul de Artă Timişoara şi ATCCE2021 în cadrul festivalului euro-regional TESZT.

Proiectul cuprinde trei etape distincte care rezultă cronologic una din cealaltă și anume:

1.Etapa de documentare va avea loc în perioada aprilie-august 2019 și va fi una riguroasă. Va sonda poveşti personale, mici, nespuse. Umane. Şi le va confrunta cu istoria oficială. Procesul de documentare va avea două etape:

1A. În prima etapă a procesului de documentare se vor realiza interviuri. Comunitatea timişoreană (în totalitatea sa complexă, multi-etnică, multi-religioasă şi multi-culturală, incluzând reprezentaţii majorităţii dar şi ai minorităţilor şi ai grupurilor sociale care există dar nu sînt recunoscute) va fi invitată public să participe și să contribuie prin propriile poveşti la crearea poveştii despre comunitate, memorie, istorie şi oraş. (aprilie-iunie 2019).

1B. A doua etapă a procesului de documentare se va concentra asupra consultării de documente  – consultarea arhivelor oficiale, a cărţilor despre subiect. (iulie-august 2019).

Perioada de documentare este vitală pentru că furnizează conținutul real al producției.

  1. Etapa de scriere va avea loc în perioada august-octombrie 2019 și va fi un proces dramaturgic de colare şi structurare a informaţiei oferite de comunitatea timişoreană. În mod ideal, intervenţia de ordin creativ asupra materialului brut va fi una minimalistă şi va servi materialul oferit de participanţii comunităţii, încercînd să-l pună cît mai bine în lumină. Va fi nevoie de un reportofon, un whiteboard, hîrtie, o imprimantă cu scanner şi xerox, nişte markere. Răbdare. Şi timp.
  2. Etapa spectacolului, va avea loc în perioada octombrie-decembrie 2019 și va fi dedicată unor repetiţii pe text (implicînd atît membri ai comunităţii – ideal chiar foşti martori sau participanţi activi la Revoluţie și de asemenea actori profesionişti), rezultatul final fiind un spectacol lectură care se va da publicului gradual în perioada 16-20 decembrie 2019, la comemorarea a 30 de ani de la „Revoluţia de la Timişoara”. Spectacolul va fi împărțit în 4 zile și în fiecare zi va fi spusă altă bucată a poveştii, aşa cum va reieşi ea dintr-o suprapunere de voci, urmând astfel reconstituirea pas cu pas, în mod ideal ideal în puncte cheie, în locuri în care s-au întîmplat evenimente la Revoluție. Fiecare din părțile spectacolului poate avea loc seara cînd frigul şi întunericul vor contribui la recrearea parțială a atmosferei din 1989.

CE REZULTATE PROMITEM?

Un text de teatru documentar cu titlul „Oricine nu se supune” şi un spectacol lectură care va avea loc în perioada 16-20 decembrie 2019.

Estimăm un public de minimum 150 persoane în total la toate părțile spectacolului.

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Proiectul îşi propune o re-coagulare a comunităţii în jurul poveştii. Miza este o re-întîlnire între membrii comunităţii timişorene pe baza unor valori sănătoase şi holistice. Este vorba despre comemorare, identitate, diversitate, deschidere şi apartenenţă. Nu despre patriotism, mîndrie şi festivism.

E un pretext pentru a încerca re-aducerea împreună a comunităţii timişorene, preţ de cîteva zeci de minute, ca să arătăm că dacă s-a putut atunci 30 de ani, cînd asta însemna nesupunere civică şi aducea după sine pericol mortal, se poate şi în 2019, cînd singurul lucru la care s-ar expune oamenii ar fi un eveniment cultural care în cel mai rău caz va plictisi. De plictis nu se moare. De dictatură da.

Spectacolul va oferi o alternativă de discurs la modalitățile actuale de raportare la Revoluție, respectiv va propune expunerea sinceră în spațiul public a unor povești reale diverse ale unor oameni reali diverși, transpuse artistic într-un spectacol care se va revela publicului gradual în diferite locații din oraș, care reprezintă puncte cheie ale momentelor Revoluției.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Invitația de a sprijini acest proiect prin diseminarea informației către persoane posibil interesate să-și împărtășească experiențele legate de Revoluție va fi transmisă întregii rețele de organizații, instituții și persoane cu care colaborează Solidart, dintre care amintim doar câteva – TM2021, Institutul Intercultural Timișoara, Asociația Casa Plai, Teatrul Maghiar, Teatrul German, Teatrul Național și diverse asociații ale minorităților etnice/sociale/religioase din Timișoara, precum și a asociațiilor de revoluționari (Asociația 17 Decembrie 1989 și altele).

În măsura disponibilității lor, aceste instituții, organizații și persoane vor putea fi implicate și în producția spectacolului.

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2019

Principalele canale de promovare a participării la Timotion 2019 vor fi Facebook și comunicarea directă în cadrul evenimentelor organizate de Asociația Solidart.

O campanie pe FB pentru atragerea de susținători va cuprinde elaborarea de mesaje personalizate adresate către trei tipuri de public: alergători care aleargă deja din pasiune, alergători care participă regulat doar la Timotion și o fac ca să susțină un proiect, și persoane care nu au alergat până acum dar rezonează cu ideea proiectului din cauză că își propune să abordeze tematica Revoluției și vor să ne susțină și așa.

Campionii pe care vom încerca să îi atragem pentru susținerea proiectului nostru vor fi din categoria persoanelor cu notorietate în Timișoara pentru implicarea în sau inițierea de acțiuni civice. Comunicarea cu aceste persoane se va realiza față în față, se va baza pe prezentarea detaliată a proiectului în întregime și pe consolidarea unei relații apropiate, pornind de la rezonarea cu aceleași principii și valori.

Comunicarea cu posibilii susținători va fi realizată prin postări periodice pe Facebook și prin discuții directe la evenimentele organizate de Solidart.

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT

Donatorii vor fi informați despre utilizarea fondurilor prin postări pe pagina Asociației Solidart de pe Facebook, prin articole publicate pe site-ul www.solidart.online, prin fotografii de la diferitele părți ale spectacolului, care vor circula larg în mediul online, inclusiv în presă.

După finalizarea spectacolului vom lansa o campanie Facebook cu ideea „Tag-uiește un prieten care a susținut organizarea spectacolului donând timp, bani, energie sau alte resurse. Vrem să vă mulțumim tuturor personal!”, în care vom urmări să facem vizibilă rețeaua de susținători.

OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

Resurse umane:

Documentarist – 1200 RON (documentare)

Actori – 3600 RON (spectacol)

Echipamente:

Reportofon digital (documentare) – 720 RON

Boxă portabilă (spectacol) – 1200 RON

Chirie Basca – 3480 RON

Comision Timotion: 2040 RON

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

Resurse umane

Documentarist – 3000 RON (scriere)

Echipamente

Aparat foto digital cu optiune filmare – 900 RON (documentare)

Whiteboard rotativ mobil – 600 RON (documentare)

Imprimantă multifuncțională wireless – RON (documentare)

Consumabile – cartuse imprimanta – 400 RON (documentare)

Consumabile – birotica (hartie, caiete, markere, pixuri, postituri, dosare plastic, agrafe, capse) – 1000 RON (documentare)

4 Lavaliere – 1000 RON (spectacol)

Campionii
nostri

Numar
campioni
3

TIUREAN ANCA , din echipa inEDU

Susțin acest proiect pentru că demersurile pe care le presupune implementarea au multe în comun cu meseria mea de psihoterapeut: intervievarea oamenilor cu privire la experientele lor de viață traumatice sau profund transformatoare constituie o doză importantă de psihoterapie narativă; cercetarea istoriei noastre printre mărturii și documente - o anamneză confruntativă; transpunerea în teatru a scenariului rezultat - o tehnică psihodramatică.
România are nevoie de terapie, iar terapia unei nații se face prin artă - ea ne cheamă la exprimare, ne inspiră la acțiune, ne lasă în mental sămânța unei noi mentalități pe care-o dobândim abia după ce avem curajul să ne privim pe noi înșine în oglindă.
Vă invit să alergăm împreună la Timotion în contul acestui proiect și să mă ajutați la strângerea targetului de donații pe care mi l-am propus 8000 de lei.

Fiecare persoană care îmi donează pe site pentru acest proiect o sumă de minim 50 lei va primi un semn de carte personalizat, iar în ziua evenimentului, la standul Solidart, vom trage la sorți un nume - câștigătorul unui voucher cu 10 ședințe de consiliere filosofică gratuite (în valoare totală de 1000 de lei)

Suma stransa: 1,100 lei


Oana Bajka

Am descoperit de puțin timp puterea artei spectacolului asupra noastră, a oamenilor, și mă fascinează. În același timp am aflat și că pentru mine un spectacol (sau de altfel orice operă de artă) capătă infinit mai multă valoare dacă este militant și nu doar produs estetic.

Mă bucur și sunt onorată că am pus umărul la înființarea Asociației Solidart. O echipă atât de faină de artiști, cu valori similare cu ale mele, își gândește proiectele laolaltă, creează spectacole adevărate și sincere, aduce mesajul atât de important al solidarității pe scenă iar asta mă umple de recunoștință.

Susțin Solidart și "Oricine nu se supune", un proiect despre respectul pentru adevăr și pentru oameni. Vă rog să o faceți și voi, alergând sau donând pentru noi. Vă mulțumesc! :)

Suma stransa: 750 lei


Laurentiu Georgescu , din echipa #Liberty

Iniţiativa celor de la Solidart mi se pare una binevenită. Teatrul e despre oameni şi pentru oameni. Se vor împlini anul acesta 30 de ani de la Revoluţia de la Timişoara şi consider că o revizitare a evenimentelor de atunci e un proces sănătos de aducere aminte şi de recontextualizare a unui eveniment care odată a însemnat atât de mult şi care, în contextul actual, riscă să nu mai însemne nimic.

Suma stransa: 210 lei


Donatii directe

HELLA Romania 43 RON HELLA România susține mișcarea și comunitatea locală din Timișoara! Facând parte din aceeași echipă cu angajații HELLA, compania a dublat suma donata de aceștia. Suntem fericiți că putem face parte dintr-un eveniment caritabil care aduce împreună comunitatea locală din Timișoara pentru a sprijini proiecte sociale prin mișcare. 
Venera Nicolici 30 RON  
Raluca Cosoroaba 10 RON  
Cristina Petric 30 RON  
Ionel 50 RON Mult succes!  
Previous Next