|   Inscriere 

Grupul de inițiativă pentru Educația Copiilor – Școala de vară la sat

Suma
stransa
13,942RON
Target
proiect
13,700RON
Procentaj
din proiect
101.8%
Numar
donatii
206

REZUMAT

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul in care s-au născut. Cu toate acestea, in România, numai o treime dintre copiii defavorizați termină școala generală. Când părinții lor se luptă pentru traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunităti reale si acces continuu la educație, mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți in dificultate, care nu-și vor putea susține familia.

„Școala de vară la sat” este primul pas din strategia grupului de inițiativă local care are dublu scop:

➢         conștientizarea comunitații locale despre situația dificilă a copiilor din școală, informarea despre rata analfabetismului funcțional si abandonului școlar, evidențierea nevoilor sociale ale copiilor precum si intelegerea lor de către părinti, inclusiv al autoritaților locale caci abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunitatii in care acesta trăieste. Când un copil merge la școală, șansele de reusită nu sunt doar ale lui, ci ale intregii comunitați

➢         creșterea gradului de alfabetizare și a dorinței de a reveni in toamnă la școală, prin practicarea de activități de alfabetizare, scriere, citire si matematică pentru clasele primare, precum si pregătirea copiilor din gimnaziu pentru evaluarea națională, printr-o combinație de activitați școlare standard și metode de predare alternative

➢           rezultatele programului “Școala de vară la sat” vor fi folosite pentru realizarea de materiale, date si promovare al pasului următor din strategie, acela de-a crea un program de afterschool pentru acești copii, incepând cu anul școlar 2019-2020.

DURATA: 2 luni (iulie-august 2019)

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Suntem un grup de initiativă locală, Grupul de Inițiativă pentru Educația Copiilor și ONG în constituire,  format din 3 membri  și câteva cadre didactive, inclusiv directorul școlii generale Coșteiu.

Grupul s-a format in 2018 și are ca scop reducerea analfabetismului funcțional pană la maxim 20% din totalul numărului de elevi inscriși la școală și eliminarea abandonului școlar.

Considerăm, că abandonul școlar poate fi prevenit atât prin susținerea copiilor in școală prin oferirea de sprijin in efectuarea temelor si sprijin material (hrana, rechizite, imbracaminte), dar și prin sprijinirea acestora in a‐și proiecta un viitor profesional, care poate constitui un factor motivațional pe termen lung pentru finalizarea studiilor.

In acest sens, am dezvoltat o strategie de creare programe școlare care au ca scop atât conștientizarea comunitații asupra problemelor copiilor cât și aplicarea unor metode de predare potrivite pentru situația copiilor cu dificultăți de învățare:

➢         Școala de vară pentru copii

➢         Programe de tip “afterschool” care includ metode non formale de predare și de educație alternativă pe tot parcursul anului școlar

➢         Programe pentru “săptamâna altfel”

➢         Programe tip “workshop” pentru profesori cu scopul imbunatațirii metodelor de predare si consilierii in abordarea predării către copiii cu dificultăți de invățare

➢         Program de ajutor la teme si ofertă kit-uri educaționale (materiale didactice)

➢         Program de asigurarea unei mese zilnice in timpul școlii

➢         Program pentru implicare in activitați sportive si extrașcolare (excursii, ateliere creative etc).

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul in care s-au născut. Cu toate acestea, in România, numai o treime dintre copiii defavorizați termină școala generală. Când părinții lor se luptă pentru traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunităti reale si acces continuu la educație, mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți in dificultate, care nu-și vor putea susține familia. Conform unui studiu realizat de World Vision România, 1 din 5 copii din satele României nu-și va termina niciodată școala. Alte mii de elevi nu-și permit o masă caldă pe zi și nu ajung in clasa a IX-a.

Apogeul abandonului școlar este intre clasa a VIII-a şi a IX-a, cu precădere in mediul rural: ,,Drumul pâna la liceu poate să insemne banii pe care familia i-ar folosi pentru supraviețuirea lor zilnică\”, subliniază Daniela Buzducea, Director National Fundația World Vision România.

Comuna Coșteiu, județul Timiș, este alcatuită din 5 sate cu un total de 4000 de locuitori. Școala Gimnazială Nr.282 Coșteiu, are inscriși 202 copiii in anul 2018-2019, din care 50 au fost evaluați anul acesta ca fiind analfabeți funcționali (28%). Din totalul celor inscriși in anul școlar 2018-2019, 7 copii au abandonat școala (4%), si există riscul ca numărul lor să crească de la an la an. Deși comuna Coșteiu se află la o distanță de 7 km de orașul Lugoj, unde șomajul este aproape inexistent datorită prezenței multor fabrici apartinând unor companii multinaționale, în comunitate locuiesc multe familii defavorizate pentru ai caror copii nu există un program coerent de integrare si pregătire pentru viață.

Este nevoie de acest proiect în primul rând pentru reducerea,eliminarea abandonului școlar, și pentru combaterea analfabetismului funcțional care este în creștere de la an la an.

In al doilea rând fiecare copil are dreptul la o educație fără discriminare și la șanse egale atunci când este vorba de educație, indiferent de unde provine,  zone defavorizate sau rurale.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Cei 35 de elevi ai școlii cu clasele I-VIII din localitatea Coșteiu selectați și înscriși în Școala de vară vor fi imparțiți în 6 grupe in funcție de gradul de școlarizare si aptitudinile lor. Imparțirea se face pe baza evaluării cadrelor didactice care cunosc situația copiilor si au lucrat cu aceștia pe parcursul anului. Grupele din ciclul primar vor fi pentru „alfabetizare” si pentru „imbunatățirea cunoștiințelor educaționale de bază”, iar cele din ciclul gimnazial pentru „pregătirea examenului de capacitate”. Fiecare grupă va avea câte un cadru didactic (invațător,diriginte) și 1 voluntar ca asistent educațional.

Structura lecțiilor este alternativă, 40 de minute lectie, pauză, si 40 de minute invătare prin joc, dupa care ciclul se repeta pana la sfârsitul programului. Această metodă de predare menține pe termen lung concentrarea elevului si este adaptată pentru copiii cu dificultați de invățare.

Lecțiile presupun practicarea de activitați de alfabetizare, scriere, citire si matematică pentru clasele primare, precum si pregătirea copiilor din gimnaziu pentru evaluarea natională, printr-o combinație de activitați școlare standard si metode de predare alternative. Lecțiile se vor desfășura in clase special amenajate,  dar si afară in curtea școlii, intr-un loc special amenajat în incinta Școlii nr. 282 din comuna Coșteiu, jud Timiș.

Transportul copiilor pe durata desfășurarii Școlii de vară va fi asigurat de Primăria Coșteiu.

Copiii vor primi două mese zilnice (mic dejun si pranz), asigurat din donații, in incinta școlii. Acest element este foarte important pentru copii si părinti, facilitând astfel frecventarea școlii zilnic de către copii, părintii nemaifiind nevoiți să se preocupe de asigurarea hranei pentru școala copiilor.

Părinții copiilor vor fi sprijiniți si consiliați de către un profesor voluntar despre importanța școlii si cum pot să-și ajute copiii când se intorc acasă. Ne dorim să le  arătăm prin exemple clare, evidente, că orice copil, cu atenția cuvenită, poate să urmeze școala și să obțină rezultate pozitive.

La sfârșitul „Scolii de vară la sat” , ne propunem să organizam o excursie sau tabără pentru toți elevii participanți.

De ce credem că „Școala de vară la sat” va avea succes, fiind deja la a 2-a editie:

➢         Și-au manifestat dorința de participare un numar mai mare de copii decât cel estimat inițial cât și tot colectivul profesoral al școlii

➢         Avem suportul unor organisme cu experientă in programe educaționale care oferă atât pregătire pentru profesori cât și pentru elevi

➢         Ne propunem să asigurăm masa zilnică copiilor, care pentru unii dintre ei nu este o garanție acasă

➢         Ne propunem să organizăm o excursie, care pentru mulți dintre copii nu ar fi posibilă în alte condiți

➢         Avem o viziune clară, realistă asupra situației de fapt si a posibilităților de imbunătățire a acesteia

➢         Suntem dispuși să muncim cu răbdare, pasiune și dăruire pentru copiii din comunitate, pentru a le oferi o prima rază de speranță

➢         Este doar un prim pas dintr-o strategie ambițioasă, orientată spre copii si nevoile lor

➢         Metoda de predare este una alternativă și nu tradițională cu jocuri de echipă și lectură.

CE REZULTATE PROMITEM?

Obiective specifice “Școala de vară la sat” pentru anul 2019:

 1. Conștientizarea comunității si autorităților locale asupra situației dificile a copiilor din localitate și asupra ratei abandonului școlar prin publicarea de materiale informative în comunitate despre proiect si aplicarea lui, discuții cu părintii si rudele, autoritățile locale.
 2. Pentru grupele de “alfabetizare” ne-am propus ca cel putin 90% din ei să știe să scrie și să citească o lecție din manualul clasei la care se află si să cunoască noțiunile de bază la matematică: numărare, adunare, scădere, înmulțire, împarțire, după caz.
 3. Pentru grupele de “creștere a cunoștiințelor de bază” ne-am propus ca prin lectură să-i facem pe elevi să ințeleagă un text din programa lor școlară.
 4. Pentru grupa de “pregătire pentru examenul de capacitate” se vor relua noțiunile fundamentale necesare susținerii examenului
 5. Din copiii care participă la școala de vară ne propunem ca minim 90% din aceștia să se intoarcă la școală in toamnă.

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

➢         Credem foarte tare că acest proiect va schimba în primul rând ideea copiilor despre școală și va crește dorința lor de întoarcere în toamnă în noul an școlar. Deoarece în acest program le arătăm copiilor că se poate învăța și prin alte metode, alternative, mult mai simple, înțelese de ei, mai mult decât atat vor lucra în grupuri foarte mici sau de unu la unu (unde este cazul) iar elevul va primii toată atenția necesară, prin urmare gradul lui de stres este diminunat iar el va învăța mai ușor, va observa că este susținut și încurajat să învețe.

➢         In al doilea rînd va crește gradul de încredere în școală la nivelul părinților care de multe ori nu înțeleg că profesorii nu au timp suficient pentru fiecare elev în parte și sunt dezamagiți de sistemul educațional, ori în acest fel le este mai ușor drumul spre ideea abandonului școlar. In acest fel oferim sprijin și susținere părinților dar și cadrelor didactice din școală.

➢         Pe termen lung acest proiect va scădea numărul analfabeților funcționali, asistaților sociali, copii care odată deveniți adulți vor putea aplica la un loc de muncă și vor contribui la dezvoltarea comunității și al familiei lor.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Toate inițiativele beneficiază de suportul unor organisme non guvernamentale și instituții care au experiență in implementarea de programe educaționale:

Fundația Comunitară Timișoara, Policy Center București, InEDU Timișoara, Academia Mămicilor Timișoara, Alternativ-Ed, profesori și elevi voluntari care ne vor sprijini cu: consiliere, resurse financiare. Sprijinul oferit va fi pe toată durata programului „Școala de vară la sat”.

Primăria localității Coșteiu prin facilitarea transportului pentru elevi în comunitate, și prin colaborare cu serviciul Social al Primăriei Coșteiu.

Școala Gimnazială Nr.282 Coșteiu prin facilitarea spațiilor si utiliăților necesare desfășurării programului în incinta instituției.

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2019

Modul de promovare la care ne gândim este:

➢         pagina de socializare facebook, unde avem un numar de membri și susținători ai proiectului încă de anul trecut

➢         Prezentarea proiectului la locul de muncă, al meu, prieteni, cunoscuți

➢         Prin email  și întâlniri la diverse firme pe care le cunoaștem și cu care am colaborat și la proiectul de anul trecut.

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT

Donatorii vor fi informați despre evoluția programului prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook TIMOTION) și vor primi un raport de activitate la sfârșitul programului și pot vizita Școala de vară și discuta cu membrii grupului de initiativă oricând este necesar.

Voluntarii alergători pot fi din/și afara organizației și se pot implica și în implementarea proiectului în cadrul activităților de consiliere de grup (aranjarea sălii, organizarea activitaților) și  în cadrul activităților comune copii și părinți.

OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

 1. Asigurarea mesei – hrană  – 6995 RON
 2. Excursie elevi excursie –  1925 RON
 3. Transport voluntari profesori și atelierele externe transport – 1000 RON
 4. Rrechzite, materiale didactice de lucru, print consumabile –  560 RON
 5. Neprevăzute – 928 RON
 6. Comision TIMOTION – 2281.6 RON

Campionii
nostri

Numar
campioni
4

Barcean Adriana Ioana , din echipa inEDU

Aleg să susțin proiectul Grupului de Inițiativă Educația la Sat - Școala de vară la sat pentru că sunt dascăl la Școala Primară Mărtinești din județul Hunedoara, o școală de țară cu copii minunați. Cunosc foarte bine nevoile educaționale ale unei comunități din mediul rural și, de asemenea, câtă nevoie este de o școală de vară și un afterschool acolo unde există grupuri vulnerabile. Mă bucur că există oameni care simt nevoile comunității și vreau să mă alătur lor cu tot ce pot. Am susținut inițiativă aceasta încă de la început. Nu am putut, din păcate, să fiu voluntar și să ajung la Coșteiu anul trecut.
Sper ca efortul meu în calitate de Campion și de alergător al crosului Continental, de 2 km, să pună o mică cărămidă la împlinirea acestui vis pentru copiii din Coșteiu. Pentru că visele devin realitate atunci când este vorba de copii, cred lucrul acesta cu toată inima!
Știu că mă veți susține donând pentru Școala de vară la sat.
Ne vedem pe 14 aprilie la Start!

Suma stransa: 2,200 lei


Andrei Popescu , din echipa Kroschu

Traim intr-o societate care, prin actiunile sale, descurajeaza educatia oamenilor, fie ca acestia sunt mici sau mari. Mass-media este impanzita de modele care s-ar incadra cu usurinta in categoria ¨analfabetilor functionali¨, iar conducatorii acestei tari nu sustin oamenii educati. Pentru a putea evolua, trebuie sa nu mai privim pasiv la ce se intampla in jurul nostru.
Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care sustin educatia copiilor la sat. Trebuie sa li se ofere tuturor copiilor sansa de a avea un loc primitor unde sa se poata dezvolta armonios.
De asemenea, organizatiile care participa la imbunatatirea educatiei, prin proiecte care pot fi implementate in comunitatile defavorizate, trebuie sustinute.

Suma stransa: 400 lei


Gabriela Balaci

Doar prin educatie putem dobandi valori pozitive si putem aduce o schimbare.
Haideti sa sprijinim educatia copiilor din mediul rural!

Suma stransa: 370 lei


Monica Diaconu , din echipa Parinti in dialog - Scoala Babel

Sunt invatatoare si membru in echipa Scolii Babel, locul unde construim zi de zi invatarea cu bucurie Copilaria mi-am petrecut-o intr-o casa lipita de scoala unde bunicii mei erau invatatori la sat. Stiu cat de important este ca scoala sa fie locul de apartenenta si bucurie al copiilor. Amintirea acestui loc le va da aripi sa construiasca comunitati in viitor, sa se autodepaseasca si sa navigheze in viata cu entuziasm si putere. La Costeiu se formeaza o astfel de comunitate in jurul scolii iar eu si copiii cu care lucrez la Scoala Babel stim ca putem ajuta alaturi de voi. Sustineti initiativa Scoala de vara de la sat! Veti face o schimbare de a carei roade se vor bucura copiii vostri, intr-o lume in care vom fi mai putin divizati caci educatia ne va aduce impreuna! Copiii clasei a III-a de la Scoala Babel inteleg foarte bine ca se poate si ca fiecare putem avea o contributie. E momentul sa le dau lor cuvantul https://youtu.be/r2lCSeAh7Jg

Suma stransa: 200 lei


Donatii directe

HELLA Romania 422 RON HELLA România susține mișcarea și comunitatea locală din Timișoara! Facând parte din aceeași echipă cu angajații HELLA, compania a dublat suma donata de aceștia. Suntem fericiți că putem face parte dintr-un eveniment caritabil care aduce împreună comunitatea locală din Timișoara pentru a sprijini proiecte sociale prin mișcare. 
Alexandru Poama 50 RON
Andrada 100 RON Succes! 
Mihai Andreea 20 RON Succes! 
Iuliana 150 RON
Pintilie Alecsandra 50 RON Happy B-day, G! 
Life Care 400 RON La multi ani, Gabi! 
Lazaroi Silvia 50 RON  
Andreea Costas 30 RON  
Marius Stefan Sanda 35 RON  
Manuela Murariu 50 RON  
Anca Uzun 10 RON  
ADRIAN GEORGE VELCSOV 135 RON  
Alexa Gabriela 35 RON  
Ioana Balint 30 RON  
Cristina Munteanu 30 RON  
Schiopu Nicoleta 10 RON  
Cosmin Alexa 60 RON  
Moldovan Radu 30 RON  
Ovidiu Banias 50 RON  
ADRIAN DUMITRU DOMUTA 20 RON  
Laurentiu Sarcina 30 RON  
Liviu Hoanca 50 RON  
Daniel Mihalte 10 RON  
Cristian Ivanov 15 RON  
Dan A. 50 RON LMA Anca! 
Denisa P. 150 RON La multi ani, Anca!  
Pop Marius-Cristian 30 RON  
Pop Camelia 30 RON  
Cristina Potra-Muresan 500 RON La multi ani, Anca A-L! Multumesc pentru toate lucrurile faine pe care le faci, printre care si donarea zilei tale de nastere :)  
Maria & Nicu Potra 200 RON La ulti ani, Anca! 
Teleoaca Alexandra 50 RON LMA 
Anonim 50 RON Inițiativă foarte bună 
Sebastian Halmagean 20 RON  
Cris Jebe 50 RON LMA Anca !!! 
Anca A.L. 100 RON :) 
Daniela C. 250 RON Mulțumesc Bianca pt Sfinx! 
Previous Next