|   Inscriere 

United Way – Învață să reușești!

Suma
stransa
15,440RON
Target
proiect
8,400RON
Procentaj
din proiect
183.8%
Numar
donatii
203

Învață să reușești!: United Way Romania

 

REZUMAT

“Învață să reușești! ”are ca scop prevenirea abandonului școlar atât prin servicii de suport de tip after school adresate copiilor din familii defavorizate din cartierul Fratelia și Iosefin din Timișoara, cât și prin sprijin oferit acestora în vederea identificării intereselor profesionale. Considerăm că abandonul școlar poate fi prevenit atât prin susținerea copiilor în școală prin oferirea de sprijin în efectuarea temelor și sprijin material (hrana, rechizite, îmbrăcăminte), dar și prin sprijinirea acestora în a‐și proiecta un viitor profesional, care poate constitui un factor motivațional pe termen lung pentru finalizarea studiilor.

Proiectul presupune activități de tip after school în care copiii primesc o masa caldă zilnică și sprijin în pregătirea temelor, activități de suport în vederea explorării intereselor legate de carieră împreună cu voluntari și profesioniști din diferite domenii de activitate, pregătirea cadrelor didactice pentru încurajarea copiilor în a-și proiecta și stabili obiective pe termen lung.

Proiectul propus susține astfel o interacțiune profundă și de calitate între copii și membrii comunității care va duce la o cunoaștere reciprocă benefică: copiii vor cunoaște profesioniști, persoane de succes care vor putea deveni modele, vor cunoaște medii profesionale, tipuri de meserii, iar membrii comunității (voluntari) vor avea ocazia să afle în mod direct care sunt aspirațiile copiilor și să le transmită acestora care este valoarea și rolul profesiei lor în comunitate.

 

DURATA: 10 luni

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Încă din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și initiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor în dificultate. Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din comunitate – ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.

În Timișoara, United Way România își desfășoară activitatea din 2009, timp în care a sprijinit derularea a 32 de proiecte în domeniile educație, sănătate și integrare socială (peste 3500 de beneficiari). Din 2013, UWRo implementează proiecte care vizează abordarea integrată a familiilor aflate în dificultate prin servicii oferite atât copiilor cât și părinților acestora, cadrelor didactice și comunității. Echipa UWRo din Timișoara este alcătuită din 2 membri și se bazează pe parteneriate puternice.

În viziunea United Way, abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunității în care acesta trăiește. Programul integrat de intervenție dezvoltat de UWRo – Învață să reușești – implică toți factorii decisivi în creșterea copilului (părinți, profesori, membri-cheie din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru rezolvarea acestei probleme. Când un copil merge la școală, șansele de reușită nu sunt doar ale lui, ci ale întregii comunități. UWRo le oferă copiilor şi tinerilor în dificultate accesul la serviciile de educație de care au nevoie. Copiii din familii vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obțină rezultate mai bune – primesc ajutor la teme și kituri educaționale, precum și mese calde și sunt implicați în activități sportive și extrașcolare (excursii, ateliere creative etc). În cadrul Academiei Părinților discutăm despre nevoia copilului de a fi sprijinit în activitățile educaționale, importanța educației parentale pozitive, violența în familie și drepturile copilului etc. La întâlnirile Academiei Profesorilor discutăm despre abordările pedagogice cele mai potrivite atunci când este vorba de copii vulnerabili sau proveniți din medii dezavantajate și punem bazele unei comunicări reale și constructive între părinți și profesori.

În 2017, la nivel național, United Way România a sprijinit 8.500 copii din medii dezavantajate să își continue studiile și să nu abandoneze școala.

 

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Toți copii au dreptul la educație, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, în România, numai o treime dintre copiii defavorizați termină școala generală. Când părinții lor se luptă pentru traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunități reale și acces continuu la educație, mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți în dificultate, care nu-și vor putea susține familia.

Unul din factorii semnificativi în insuccesul școlar și, implicit, abandonul școlar este analfabetismul funcțional. Analfabetism funcțional este o noțiune care se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau în scris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță. Un raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în învățământul din UE arăta că 40% dintre români aveau dificultăți atunci când scriu și citesc și aveau mari probleme atunci când vine vorba socotit. Acest raport arată că în România, în 2006 față de 2000, procentul de elevi în vârstă de 15 ani care sunt analfabeți funcțional a crescut de la 41,3% la 53,5%. Conform studiului PISA 2012, publicat la 1 decembrie 2013, aproape 40% dintre elevii români au dificultăți să citească și să înțeleagă un text și pot rezolva doar exerciții elementare la matematică. Studiul, care a fost realizat pe 510 000 elevi în vârstă de 15 ani din 65 de țări, mai arată că elevii români sunt cel mai puțin motivați dintre copiii care au luat parte la cercetare, la mare distanță de toți ceilalți. Procentul plasează România pe ultimul loc din țările europene la știința de carte.

Până în clasa a III-a copiii învață să citească. Ulterior, copiii citesc pentru a învăța.

Cercetările lui Donald J. Hernandez, Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation, 2012 arată clar că dacă până la sfârșitul ciclului primar copiii nu citesc cursiv și cu înțeles, ei rămân în urmă și se descurajează, fapt care duce la absenteism școlar începând din ciclul gimnazial și apoi în liceu abandonează școala. Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles în primii ani de școală, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate/ provin din familii defavorizate.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Proiectul “Învață să reușești! ”are ca scop prevenirea abandonului școlar prin încurajarea dezvoltării abilităților de citit cu înțeles a copiilor din programul after-school susținut de UWRo în cadrul Școlii Gimnaziale 15 Timișoara. United Way România introduce prin acest proiect ideea de Clubului de lectură, ca activitate interactivă și dinamică menită să motiveze copiii să învețe să citească cu înțeles. In cadrul proiectului se vor asigura resursele necesare și să susțină strategiile care conduc spre succes pentru ca programul să poată fi implementat cu succes în Școala Gimnazială 15 Timișoara.

Astfel proiectul va asigura:

Obiectiv 1: Creșterea accesului copiilor la mai multe cărți atractive, corespunzătoare vârstei și la un program săptămânal de activități interactive, de stimulare a cititului și a înțelegerii textului lecturat;

Obiectiv 2: Creșterea gradului de implicare a părinților în activitățile de citit, atragerea acestora în încurajarea cititului la copii;

Obiectiv 3. Promovarea unui eveniment la nivelul județului Timiș de încurajare a cititului care include cel puțin 10 școli din județul Timiș.

Activitatea 1. Achiziționarea/ obținerea de cărți specifice vârstelor 6-10 ani. O parte din banii strânși în proiect vor fi direcționați pentru achiziționarea de cărți. Cărți colorate, cărți premiate, cărți de colorat – o colecție de cărți de povești minunate și îndrăgite de copii, o variteate de cărți care va inspira copiii să îndrăgească cărțile pentru toată viața. In acest sens, vom solicita si sprijinul companiilor partenere din Timiș pentru colecta de cărți.

Activitatea 2. Derularea Clubului de lectură. Acesta va avea o frecvență săptămânală și presupune activități interactive, dinamice, atractive pentru copii, inclusiv atragerea unor scriitori locali care să se implice în această activitate. Astfel la aaceastă activitate vor participa 48 de copii, 4 cadre didactice, 3 scriitori, părinți, 80 voluntari. Activitatea se va desfășura în Școala Gimnazială 15 sau la sediul companiilor partenere.

Activitatea 3. Implementarea de sesiuni de lucru cu implicarea părinților. Părinții vor fi invitați la cel puțin 8 activități ale clubului de lectură și vor fi susținuți în a se implica mai mult în încurajarea cititului la copii. Activitatea se va desfășura în Școala Gimnazială 15

Activitatea 4. Derularea evenimentului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”. Evenimentul se va desfășura în penultima lună din proiect, în cel puțin 10 școli partenere UWRo, cu implicarea a peste 500 de copii, 20 cadre didactice, 20 voluntari.

 

CE REZULTATE PROMITEM?

peste 300 de cărți achiziționate/ donate

48 de copii vor participa săptămânal la Clubul de lectură

3 scriitori implicați în Clubul de lectură

80 voluntari implicați în Clubul de lectură

1 eveniment de promovare a cititului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

10 școli incluse in evenimentul de promovare a cititului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

peste 500 de copii participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

20 cadre didactice participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

20 voluntari participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”

 

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Proiectul ”Învață să reușești!” va promova cititul în rândul copiilor din comunitatea noastră, ca element de bază în asigurarea succesului școlar și implicit a reducerii riscului de abandon școlar. Astfel, pe lângă abordarea clasică în care copiii primesc sprijin zilnic de tip after school, luăm în considerare activități care să le ofere copiilor oportunități de a-și dezvolta abilitățile de citit, fapt care le va crește șansele pentru succesul școlar iar pe termen lung vom contracara și alte efecte care reies din următoarele date: 75% din deținuți sunt persoane care au abandonat școala, iar aproape 60% din ei sunt analfabeți funcționali; Tinerii care abandonează școala se angajează cu dificultate, iar veniturile lor nu ajung sa fie mai mari decât salariul minim pe economie; Tinerii care abandonează școala sunt mult mai expuși riscului de a deveni părinți la vârste fragede și au mai multe probleme de sănătate.

De asemenea, abordarea este inovativă și prin faptul că scoatem copiii din școală și îi ducem în comunitate cu o frecvență și periodicitate care face posibilă o interacțiune de calitate superioară între copiii din familii defavorizate, de obicei izolați social, și membri comunității, de cele mai multe ori chiar membri marcanți ai comunității, cu succes, oferindu-le astfel modele pentru a sparge cercul vicios al sărăciei în care nu ei au decis să intre.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Principalii parteneri sunt:

Școala Gimnazială nr.15 Timișoara și Societatea pentru Copii și Părinți unde se derulează programele de after school susținute de United Way România,

Inspectoratul Școlar Județean Timiș promovează evenimentele de formare profesională a cadrelor didactice si participarea la expoziție.

Vor fi invitate să se implice în proiect în primul companiile partenere United Way România în Timișoara (Accenture, Ametras, Biroul de avocatură Hațegan, Cmed, Continental Automotive, Deltatel, Flex, Linde Gaz, Metropolitan Life, Raiffeisen, TRW, Virtual 7, Waterford Institute), Aceștia vor fi invitați să facă colectă de cărți, să desemneze reprezentanți care să interacționeze cu copiii ca voluntari precum și să accepte vizite ale copiilor.

 

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2018

Promovarea participării membrilor comunității la eveniment se va realiza prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, se va face în mod direct în cadrul companiilor partenere UWRo.

 

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT

Donatorii vor fi informați prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook TIMOTION, UWRo) rapoartelor trimestriale furnizate de UWRo tuturor companiilor partenere UWRo și a voluntarilor UWRo (participanți la eveniment și nu numai), raport anual.

United Way Timisoara se bazează pe sprijinul voluntarilor si totodata îi considera pe aceștia o resursa importantă în derularea activităților proiectului.

 

OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION – 8.400 lei

2.000 lei – achiziție de cărți

3.000 lei – materiale didactice, creative pentru desfășurarea activităților

1.000 lei – transport copii

1.000 lei – gustări pentru copii

 

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

110.000 lei – buget program after school (include plata cadrelor didactice, rechizite școlare pentru copii).

Campionii
nostri

Numar
campioni
6

Paul Adrian , din echipa Visma

Dragi prieteni,

Solidaritatea, spiritul civic şi responsabilitatea socială sunt elemente importante si necesare pentru o lume mai bună. Acestea pot fi dobândite mult mai eficient prin voluntariat sau o altă formă de implicare, cum ar fi donațiile. De aceea apelez la voi şi vă încurajez să vă implicați sau să donați pentru acest proiect.

Despre proiect:
Copiii din familii vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obțină rezultate mai bune – primesc ajutor la teme și kituri educaționale, precum și mese calde și sunt implicați în activități sportive și extrașcolare.

https://www.timotion.ro/proiecte-2018/united-way-invata-sa-reusesti/

Multumim pentru susținere!

Suma stransa: 805 lei


Raluca Otel , din echipa Look Inside Timisoara

Intr-o lume in care poti fi orice, fii bun! Impreuna vom schimba viitorul unor copii! Multumesc pentru sustinere :)

Suma stransa: 765 lei


Madalina Nicolicescu , din echipa Raiffeisen Bank

"Copiii sunt cea mai valoroasa resursa a lumii si cea mai mare speranta a ei pentru viitor."

Suma stransa: 230 lei


ANGELA TINTARU , din echipa KPMG TM

Atunci când părinţii nu pot, iar statul nu găseşte resursele necesare, e o minune când Oamenii se mobilizează fizic, emoţional şi financiar să ajute copiii să înveţe să-şi găsească drumul în viaţă. Donează un strop pentru o MARE DE SPERANŢĂ!

Suma stransa: 200 lei


dania kosan , din echipa Impreuna pentru copii

Haideti sa fim mai buni! Sa dam o mana de ajutor celor care au nevoie de noi!!! Impreuna putem schimba ceva...putem schimba viitorul copiilor.

Suma stransa: 100 lei


Horia Zaharie , din echipa Uniklinic

Se vorbeste prea mult despre dezvoltare, despre evolutie, dar se face prea putin in acest sens. Daca dorim sa schimbam ceva in jurul nostru, in lume, trebuie sa incepem cu educatia. Este cea mai puternica unealta. Toti copiii au dreptul la educatie. Cu toate acestea, in Romania sunt multi copii defavorizati care nu reusesc sa termine nici macar scoala generala. Atunci cand nevoile primare nu sunt satisfacute, cele superioare sunt greu accesibile. Doar educatia le poate oferi acestor copii sansa la un viitor mai bun.
Sustin proiectul ”Invata sa reusesti!” Vino si tu alaturi de noi!
Educatia are viitor.

Suma stransa: 0 lei


Donatii directe

Stepan Ancuța 20 RON Educația merită mai mult! 
Belgun Ionut 10 RON Felicitari! 
HELLA Romania 130 RON HELLA Romania se bucura sa sustina in fiecare an cauzele importante pentru comunitatea in care isi desfasoara activitatea, dar si pentru angajatii sai.

Mult succes tuturor participantilor! Sustinem United Way. 
HAMILTON 5,770 RON Ca parte din comunitate, suntem părtași la povestea voastră. Cu drag, Hamilton 
Cristina Bârjovanu 50 RON  
Bogdan Moza 20 RON  
Camelia Avram 30 RON  
Robert Jurj 30 RON Mult succes! 
Andrei Dragomir 30 RON  
Giurgiu Lucian 10 RON  
Previous Next