|   Inscriere 

De-a Arhitectura – De-a arhitectura în școala mea

Suma
stransa
10,150RON
Target
proiect
8,400RON
Procentaj
din proiect
120.8%
Numar
donatii
104

De-a arhitectura în școala mea – De-a Arhitectura

REZUMAT

„De-a arhitectura în școala mea” este un program educaţional de arhitectură şi mediu construit pentru gimnaziu și liceu (12-18 ani), care își propune să devină o unealtă de design participativ pentru refacerea sau construirea de noi spaţii şcolare. Programul are ca metodă didactică învățarea prin proiect, fiind implementat de elevi împreună cu un profesor și un arhitect îndrumător pe parcursul unui an școlar; arhitectul îndrumător şi profesorul fiind doar ghizi în acest proces. „De-a arhitectura în școala mea” se întâmplă din 2015, fiind implementat în 13 școli din 3 orașe din țară (Timișoara, Cluj, București).

În procesul de implementare, elevii au posibilitatea să descopere şi să îşi dezvolte un mod de gândire şi de abordare a problemelor, specific arhitecţilor şi designer-ilor („design thinking”) prin realizarea de propuneri prin care să îmbunătăţească sau să reimagineze şcoala lor, fiind implicaţi astfel într-un proces de învăţare activă, în care îşi folosesc simţul practic şi creativitatea. Este o abordare a învăţării prin proiect, aplicată pe un exemplu concret pe care îl cunosc şi utilizează – şcoala. Elevii investighează şcoala, identifică aspecte legate de clădire pe care doresc să le îmbunătăţească / schimbe, îşi imaginează ce vor să facă, se documentează, analizează şi fac propuneri de proiect, pe care apoi le vor prezenta posibililor utilizatori (comunitatea extinsă a școlii). Pentru a stimula învăţarea şi a da un sens celor învăţate, elevii vor selecta din proiectul propus de ei partea fezabilă de realizat într-un buget dat.

Prin contactele deja existente în unitățile de învățământ din Timișoara, obținute în urma implementării din 2013 și până în prezent a unor proiecte / programe precum „De-a arhitectura în orașul meu”, „De-a arhitectura mini” sau „Urban up!”, în perioada decembrie 2017- martie 2018 se va organiza o sesiune de înscriere și selecție în acest program, urmând ca în cele 6 luni rămase până la debutul propriu-zis al proiectului (septembrie 2018) să se lucreze la întregirea bugetului.

 

DURATA: septembrie 2018 – iunie 2019

          

 

 

 

 

 

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Asociația De-a Arhitectura este o organizație nonguvernamentală ce propune o îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi „formatori de opinie” ai părinţilor lor. Scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi să facă legături între ceea ce află la şcoală şi procesele complexe care transformă locurile în care trăiesc.

Printre obiectivele asociației se numără: introducerea în curricula şcolară a educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii, precum şi încurajarea şi îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit şi arhitectura ca resurse de învăţare pentru alte materii, testarea metodelor de învăţare experienţială care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilităţile de comunicare şi spiritul de echipă al copiilor și promovarea în mediul şcolar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică pentru creşterea gradului de implicare a viitorilor cetăţeni în procesele de planificare şi proiectare care le vor afecta mediul de viaţă.

Asociația De-a Arhitectura este în al 5-lea an de activitate, cu un număr de peste 12000 de beneficiari ai proiectelor desfășurate, cu o echipă extinsă în acești ani de mai mult de 1000 de membri, arhitecți voluntari și cadre didactice, cu proiecte pentru toate grupele de vârstă, de la 6 la 18 ani, în școli și în afara lor.

Pe scurt, misiunea Asociației De-a Arhitectura se traduce cel mai bine astfel:
Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:
– copiii şi adulţii înteleg şi iubesc valorile mediului construit şi sunt activi în comunităţile lor;
– profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate;
– în educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios.

 

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Spaţiul construit al școlii trebuie să inspire, să fie prietenos şi să susţină coeziunea comunităţii şcolii. Şcoala este locul principal de socializare al copiilor, locul care formează comunităţi. Orice remodelare / reabilitare / construcţie de şcoală ar trebui să implice elevii într-un proces de design participativ, aceştia fiind cei mai în măsură de a ne informa despre cum şi-ar dori să fie şcoala care să-i pregătească pentru viaţă.

 

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Pe parcursul unui an școlar, în jur de 30 de elevi (fie elevi ai unei clase, fie elevi înscriși din mai multe clase ale aceleiași școli) vor fi îndrumați de un arhitect și un profesor într-un proces de tipul design-thinking, prin care vor aduce îmbunătățiri școlii în care studiază. Proiectul implementat în urma acestui curs va avea ca beneficiar final întreaga comunitate a școlii. Până în prezent, intervențiile realizate în cadrul programului „De-a arhitectura în școala mea” au fost diverse – de la o ceainărie literară sau bibliotecă în interiorul școlii, la gradene sau scenă pentru manifestații artistice și prezentări în curtea școlii.

Mai exact, de la idee, la proiect și construcție, se vor avea în vedere următoarele 4 mari etape: o primă etapă din care reiese tema de proiect (în care elevii vor explora, documenta, analiza ansamblul școlii și vor prezenta către utilizatorii finali – comunitatea școlii – rezultatele acestei analize), o a doua etapă la finalul căreia se va alege varianta optimă de implementare (în care elevii vor genera idei, variante și prototipuri, care din nou se vor prezenta în școală și se vor vota de către comunitatea școlii), o a treia etapă corespunzătoare proiectului tehnic elaborat de arhitecți și o a patra etapă în care elevii vor participa la construirea propriu-zisă a intervenției, sub coordonarea unei echipe de execuție. În final va avea loc o inaugurare, precum și diseminarea rezultatelor proiectului.

Deoarece programul „De-a arhitectura în școala mea” se întâmplă din 2015, fiind implementat în 13 școli din 3 orașe din țară (Timișoara, Cluj, București), ne propunem să centralizăm toate proiectele realizate în acest program pe o platformă web, la care momentan se lucrează și care va fi disponibilă pe site-ul www.de-a-arhitectura.ro. Platforma va centraliza astfel proiectele tehnice și prezentările proiectelor realizate în școli de către copii, profesori și arhitecți, cu scopul de a oferi aceste resurse gratuit altor școli, care pot implementa / adapta proiectele mai departe, dat fiind faptul că majoritatea unităților de învățământ din țară au fost construite după proiecte tip din perioada comunistă.

În plus, pentru a stimula participarea și a recompensa eforturile celor care urmează programul “De-a arhitectura în școala mea”, în fiecare an se organizează un concurs între clasele participante, din rândul cărora se va acorda un premiu sub forma unei finanțări de 2000 de euro, din partea unui sponsor al Asociației De-a Arhitectura, pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului implementat.

 

          

 

 

 

 

 

 

CE REZULTATE PROMITEM?

O intervenție participativă în cadrul unei școli din Timișoara, care să aducă îmbunătățiri spațiului școlar și comunității acestuia.

Un grup de 30 de elevi care vor avea experiența unui proces de design participativ, cu un rezultat concret în comunitatea din care fac parte.

 

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

„De-a arhitectura în școala mea” reprezintă un model de bună practică, care contribuie la îmbunătățirea spațiului fizic al școlii și la crearea unui mediu de interacțiune, care favorizează socializarea. Îmbunătățirile astfel aduse sunt din interior și pentru interior: acest tip de proiect prin care comunitatea școlii participă în mod direct la formularea unor nevoi / probleme, dar mai ales la rezolvarea acestora este un mod de abordare pe care participanții îl pot folosi în gestionarea unor proiecte viitoare. Nu în ultimul rând, acest program se poate reproduce în fiecare unitate de învățământ din țară.

 

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Etapa proiectului în care ajutorul din exterior este extrem de necesar este cea a construirii propriu-zise. În acest sens, ne dorim să implicăm asociația În comunitate în execuție, unde aportul acesteia este extrem de important, ținând cont de experiența membrilor în gestionarea unor proiecte care au prevăzut realizarea participativă a unor construcții de scară mică în diverse comunități.

 

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2018

Promovarea proiectului se va realiza prin mijloacele proprii de comunicare ale Asociației De-a Arhitectura (website, newsletter, facebook), prin intermediul partenerilor (inclusiv a partenerilor media), dar în special prin comunitatea extinsă a asociației la nivelul zonei de vest a țării (toți cei care au luat contact cu programele Asociației De-a Arhitectura, implementate în județul Timiș și Arad începând cu 2013: peste 65 de învățători și profesori, peste 25 de școli partenere, peste 55 de voluntari arhitecți / urbaniști / studenți arhitecți și peste 1800 de elevi și tot atâtea familii). Ne propunem ca din rândul acestora să atragem o parte din alergători, campioni și susținători ai proiectului.

 

          

 

 

 

 

 

 

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT

Vom comunica transparent despre utilizarea fondurilor primite în cadrul Timotion și despre rezultatele obținute, prin mijloacele proprii de comunicare și prin intermediul partenerilor. Vom trimite 3 mesaje directe prin e-mail donatorilor, în măsura în care avem acces la lista lor de contacte: unul ca mulțumire pentru donație după eveniment, unul la începutul anului școlar pentru a anunța startul proiectului, unul la inaugurarea intervențiilor realizate de elevi, în iunie-iulie 2019.

Contribuțiile făcute prin intermediul TIMOTION vor fi evidențiate în raportul anual al Asociației, disponibil pe site.

 

OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

  1. Implementare program educațional

1.1. Materiale și logistică ateliere: 1000 lei

Este bugetul alocat desfășurării atelierelor – timp în care elevii investighează școala, identifică aspecte de îmbunătățit / schimbat, îşi imaginează, se documentează, analizează, fac propuneri de proiect, prezintă comunității extinse a școlii. Include consumabile din categoria birotică și papetărie pentru desfășurarea atelierului, pentru comunicare și prezentare, pentru corectură.

  1. Implementare a proiectului rezultat din programul educațional

2.1. Materiale de construcție / confecție și logistică: 6000 lei

Este o parte din bugetul alocat procurării materialelor de construcție / confecție necesare proiectului creat colaborativ de elevi, ghidați de arhitectul îndrumător și de profesor.

TOTAL BUGET 1 – OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION: 8.400 lei.

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

  1. Implementare a proiectului rezultat din programul educațional

2.1. Materiale de construcție / confecție și logistică: 4600 lei*.

Este cealaltă parte a bugetului alocat procurării materialelor de construcție / confecție necesare proiectului creat colborativ de elevi, ghidați de arhitectul îndrumător și de profesor, sumă pe care nu ne propunem să o acoperim prin fondurile strânse prin Timotion, dar care contribuie la bugetul total alocat construirii proiectului colaborativ (10600 lei = 6000 lei + 4600 lei). Ne propunem să suplimentăm această sumă prin fonduri atrase.

2.2. Execuție, construcție și montaj: 4600 lei*

Este bugetul alocat echipei de execuție a proiectului – Asociația În comunitate. Ne propunem să finanțăm execuția proiectului prin fonduri atrase prin sponsorizări.

2.3. Arhitect îndrumător: 4000* lei

Este bugetul alocat coordonării proiectului, facilitării atelierelor de design participativ și elaborării proiectului tenhinc de execuție a proiectului rezultat din ateliere. Ne propunem să obținem acest buget prin fonduri atrase prin sponsorizări.

  1. Cheltuieli de regie

Regie: 2020 lei*

Sunt cheltuielile prevăzute pentru dezvoltarea viitoare a programului De-a arhitectura în școala mea, cheltuieli pentru ghidurile de curs, licențe, consiliere, etc.

TOTAL BUGET 2 – ALTE SURSE DE FINANȚARE: 15.220 lei

* Costurile pentru execuție și montaj, arhitecți îndrumători și cheltuielile de regie se intenționează a fi acoperite prin sponsorizări. Bugetul prevăzut pentru acestea se va scala în funcție de fondurile atrase.

Campionii
nostri

Numar
campioni
4

Rigler Roland , din echipa -

Ceea ce îmi place la Timotion este exact ceea ce îmi place și la abordarea celor de la De-a Arhitectura: faptul că îmi oferă prilejul de a privi cu optimism orașul în care trăiesc zi de zi, iar partea și mai bună este că ambele proiecte antreanează mulți alți oameni optimiști, care văd un prilej de a contribui la comunitatea din care fac parte.

Cred că proiectul „De-a arhitectura în școala mea” este genul de experiență necesară, care
aduce în prim-plan învățarea prin proiect, extrem de utilă în toate aspectele vieții.

Vă invit să descoperiți acest proiect și asociația din spatele lui și să îl susțineți în cadrul Timotion.

Ne vedem în alergare în 22 aprilie!

Suma stransa: 1,970 lei


Porumb Olimpiu , din echipa Alergotura

Arhitectura e o combinatie fericita intre poezie si geometrie in spatiu, plus ceva inginerie si visare. Cred ca in bancile scolilor timisorene se afla cel putin cinci viitori arhitecti de succes. Ramane doar sa ii ajutam sa se descopere. Sustin cu tarie acest proiect, pentru copii care viseaza cu ochii deschisi!

Suma stransa: 650 lei


Dan Bugariu , din echipa Fundatia Comunitara Timisoara

Cum va arăta lumea de mâine? Cum ne ajutăm copiii să se pregătească pentru această lume? Mai face informația înmagazinată diferența? Ca părinti ne punem astfel de întrebări cu privire la actualitatea modelului educațional și capacitatea lui de a-i făuri pe copii.

Mă uit la munca prietenilor din jur, a oamenilor pe care îi admir și înclin să-i dau dreptate lui Tony Wagner, profesor la Harvard. Tony a făcut o serie de studii care căutau răspunsul la aceleași întrebări și a observat că inovatorii lumii prezente au fost educați asemănător: prin proiecte cu rezultate concrete, prin descoperirea și fructificarea motivației intrinseci, prin învățare continuă, prin focus pe dezvoltarea de competențe interdisciplinare, prin explorarea conținutului cu semnificație pentru viața reală.

Cred că proiectul “De-a arhitectura în școala mea” îl cunoaște pe Tony :)

Pe 22 aprilie voi alerga cu dorința ca “De-a arhitectura în școala mea” să ajungă la 30 de elevi care visează să devina inovatorii de mâine. Cei 30 de elevi vor implementa un proiect care va rezolva o provocare reala din propria lor școală, cu beneficii pentru ei, colegii lor, profesori și părinți. Rezultatul ar putea deveni un exemplu de bună practica pentru noi toți.

Hai să alergăm împreună! :)

Suma stransa: 440 lei


Stoianov Iasmina , din echipa -

Cred ca pentru a face o schimbare si a jongla cu frumosul, pentru a ne dezvolta armonios, initiativa, creativitatea, gandirea deschisa si imbogatirea ei este un proces ca trebuie implementat inca din gimnaziu, unde tinerii inca au curajul sa viseze si sa transforme aceste minunate ganduri in realitate.
Eu sunt o fire sportiva, iubitoare de frumos si am ales sa sustin proiectul "De-a arhitectura in scoala mea" prin participarea la cursa de 10K. Alerg pentru copii care indraznesc sa viseze !
Va invit sa sustinem impreuna acest proiect De-a arhitectura in scoala mea, si sa visam toti cu ochii deschisi!

Suma stransa: 180 lei


Donatii directe

Maris Vlad 20 RON imi place arhitectura ! 
Ionel 30 RON Spor 
LUTZ & Associates 3,600 RON Pentru ca "We shape our buildings; thereafter they shape us."  
Anonim 50 RON Bafta! 
Elena-Maria Stan-Blidea 70 RON  
Ana Falcusan 30 RON  
Valentin Muresan 50 RON  
Anca L. 50 RON Succes! 
Previous Next