|   Inscriere 

Copii și Zâne – Copii între birocrație și terapie

Suma
stransa
16,227RON
Target
proiect
16,800RON
Procentaj
din proiect
96.6%
Numar
donatii
290

Copii între birocrație și terapie: Asociația Copii și Zâne

REZUMAT

Peste 2500 de copii cu dizabilități au nevoie în fiecare an de evaluare psihologică pentru încadrarea în gradul de handicap. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt copii instituționalizați, în plasament familial sau provin din familii defavorizate și nu beneficiază de nici o formă de terapie de recuperare.

Proiectul ”Copii între birocrație și terapie” constă în oferirea a 50 de evaluari psihologice gratuite pentru încadrarea în gradul de handicap și elaborarea unui plan de intervenție pentru 10 copii din plasament familial și familii defavorizate din județul Timiș, copii care nu au acces la servicii terapeutice.

 

DURATA: 10 luni

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Asociația Copii și Zâne desfășoară activități educative și recreative pentru copii cu întârzieri în dezvoltare, dar și pentru copii tipici. Prin proiectele sale educaționale și de informare, asociația promovează modalități eficiente de îngrijire, educație și integrare, urmărind bunăstarea copiilor și a părinților acestora și valorizarea potențialului fiecăruia. Misiunea noastră este de a crea un model de abordare terapeutică și educatională atât a copiilor cu dizabilități, cât și a copiilor tipici în comunitate, pentru a oferi șansele cele mai bune pentru o viață independentă și integrare în societate. Începând din 2009, echipa asociației a desfășurat proiecte ca ”Și eu sunt aici”, ”Lumea prin ochii unui copil cu autism”, ”Ne jucăm pe tărâmul culorilor”, ”Serata spiridușilor”, ”Un Brad cu Atitudine”, ”Camera senzorială pentru copii veseli”. Anul acesta am continuat cu proiecte și parteneriate menite să ne aducă mai aproape de misiunea ce ne­-am propus­-o în urmă cu 8 ani: ­”Târguri de Mărțișor” prin care am adus produse handmade realizate împreună cu beneficiarii asociației în 12 firme din Timișoara, promovând cauzele noastre sociale și informând angajații despre tulburările de dezvoltare; ”Terapeuți pregătiți­ copii fericiți”­ – am reușit să pregătim prin cursuri de formare cu acreditare internațională 6 membri ai asociației, aceștia urmând să obțină acreditarea de Registered Behavior Technician; ­participare la Timotion 2017 cu proiectul ”Ghid pentru părinți speciali” cu susținerea Club Sportiv Asociația Alergotura și Fundația Comunitară Timișoara, proiectul aflându-­se încă în curs de desfășurare; ­participarea la Festivalul Plai cu ateliere ca ”Armonie în simțuri – Experimentează grădina noastră senzorială” , ”Clădește pozitiv – Analiza aplicată a comportamentelor (ABA) în viața de zi cu zi” , ”Hipnoza în terapie și în realitatea cotidiană” (susținut în colaborare cu Cabinet Individual de Psihologie Mușat Otilia) ­Colaborare în proiectul ”After5”, prin care 20 de copii peste 13 ani au experimentat o modalitate de învățare nonconformistă, în natură; Colaborare cu Asociația ”Construiește­ți lumea” și Afterschool Happy Class în oferirea de programe educaționale ce urmăresc dezvoltarea personală pentru copiii de școală primară și gimnazială.

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Deși în ultimii ani s-au luat măsuri pentru eficientizarea și sprijinirea părinților aflați în proces de evaluare sau re-evaluare a copilului pentru încadrarea într-un grad de handicap, în continuare drumul parcurs de familii poate fi dificil. Începând cu anul 2016 prin ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, pe lângă actele obișnuite pe care părinții le atașau dosarului, este necesar ca ei să depună și alte scrisori medicale și rezultate ale investigațiilor. Toate acestea necesită resurse financiare pe care familiile sau aparținătorii nu le au, mai ales dacă investesc cât de mult pot în terapiile de recuperare pentru a da șansele cele mai bune copiilor spre o viață normală. De cele mai multe ori, părinții sunt nevoiți să apeleze la cabinete private pentru obținerea unei fișe de evaluare psihologică.

În cazul copiilor aflați în grija asistenților maternali sau care provin din familii defavorizate lucrurile sunt și mai dificile iar resursele lor pot fi extrem de limitate. Prin proiectul ”Copii între birocrație și terapie” dorim să venim în sprijinul părinților și aparținătorilor prin oferirea de evaluări gratuite pentru 50 de copii. De asemenea dorim să oferim sprijin pentru 10 copii care nu au acces la servicii terapeutice. Vom face o evaluare a ariilor de dezvoltare și vom întocmi un plan de intervenție pentru ei, plan care va fi implementat de voluntari și terapeuți cu sprijinul personalului calificat din centrul ”Copii și Zâne”.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Proiectul ” Copii între birocrație și terapie” are 3 obiective mari:

  1. Oferirea de evaluări psihologice gratuite și întocmirea fișei de evaluare psihologică pentru încadrarea în grad de handicap pentru 50 de copii în plasament familial și din familii defavorizate în perioada iulie 2018- februarie 2019
  2. Crearea de planuri de intervenție și oferirea de sprijin terapeutic pentru recuperarea întârzierilor în dezvoltare pentru 10 copii, în perioada septembrie 2018-martie 2019
  3. Promovarea proiectului în comunitate și încheierea de parteneriate cu instituții publice și private februarie 2018- octombrie 2018

Pentru a ne asigura că acest proiect își atinge obiectivele, ne propunem ca prin resursele implicate ( financiare și umane) să organizăm următoarele activități:

-încheierea de parteneriate cu DGASPC Timiș (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), organizații și centre care au ca beneficiari copii din familii defavorizate sau în plasament la asistenți maternali pentru a identifica cei 50 de copii pentru evaluare și terapie;

-încheierea de parteneriate cu cabinete de psihologie;

-realizarea de evaluări gratuite pentru beneficiari ai asociației;

-realizarea de evaluări gratuite pentru 50 de copii instituționalizați;

-oferirea de consiliere părinților în procesul depunerii dosarului pentru obținerea gradului de handicap de către psihologii asociației precum și cei ai cabinetelor partenere;

-întocmirea de planuri de intervenție pentru 10 copii aflați în plasament familial sau din familii defavorizate care nu beneficiază de o formă concretă de terapie;

– Coordonarea terapiei pentru copii și oferirea de consiliere pentru copiii cu dizabilități aflați în plasament familial sau care provin din familii defavorizate;

-oferirea de minim 2 ore de terapie pe săptămână pentru un copil, pentru o perioada de 7 luni;

-activități de promovare a proiectului realizate de echipa asociației : comunicate de presă și materiale informative în mass-media, pe rețelele de socializare.

CE REZULTATE PROMITEM?

Prin toate activitățile desfășurate urmărim ca rezultate:

– 50 de copii vor avea evaluări și fișe psihologice pentru întocmirea dosarului pentru încadrarea în gradul de handicap;

– cel puțin 50 de asistenți maternali și /sau familii defavorizate vor fi informați despre procesul evaluării și importanța începerii terapiei intensive;

– 10 copii vor beneficia de planuri de intervenție personalizate și 2 ore de terapie gratuită săptămânal pentru 7 luni. De asemenea voluntarii implicați în proiect, psihologii din asociație și partenerii vor oferi sprijin pentru continuarea terapiei la domiciliu, oferind consiliere și training aparținătorilor.

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Proiectul ”Copii între birocrație și terapie” va ușura drumul parcurs de părinți și asistenți maternali pentru întocmirea dosarului de încadrare în gradul de handicap, investind astfel resurse financiare și de timp în recuperarea copilului. De asemenea cresc șansele de recuperare a 10 copii care nu au acces la nicio formă de terapie. Prin acest proiect dorim să atragem cât mai mulți oameni care să ne susțină cauza și care să devină parte a proiectului nostru devenind astfel mai conștienți și mai implicați în nevoile de întrajutorare a societății.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Asociația Construiește-ți lumea ne este alături și de data aceasta așa cum ne-a sprijinit în majoritatea proiectelor. Copiii care fac parte din asociație, elevi de gimnaziu și liceu ne vor ajuta atât la promovarea evenimentului cât și la implementarea obiectivelor propuse. Considerăm că toate proiectele de genul ”copii pentru copii” aduc un aport considerabil în dezvoltarea lor ca persoană și viitori adulți responsabili și deschiși spre întrajutorare. De asemenea dorim să facem parteneriate și cu alte ONG-uri și cabinete de psihologie care să ne sprijine atât în promovarea proiectului cât și în atingerea obiectivelor.

Bineînțeles că parteneriatul cu DGASPC Timiș și cu primăria Timișoara pentru a identifica în mod obiectiv beneficiarii proiectului este de o importanță majoră pentru ca acțiunile noastre să răspundă real nevoilor copiilor.

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2018

Pentru Timotion 2018, ne propunem să promovăm cât mai mult cauza proiectului nostru deoarece considerăm că reprezintă un fenomen ce ar trebui să trezească interes la nivelul întregii comunități. Pentru a atrage cât mai mulți alergători și susținători, vom desfășura următoarele activități:

-ne vom consulta cu susținătorii noștri actuali care au experiență în promovarea și susținerea unei cauze, care lucrează în mass-media și PR și ne pot îndruma astfel încât să comunicăm cât mai eficient

-vom posta pe rețelele de socializare săptămânal articole despre proiect dar și informații atent selectate despre nevoile beneficiarilor proiectului și despre problematica abordată. Ne dorim ca în acest sens să colaborăm de la început cu instiuțiile publice pentru a face vizibile dificultățile cu care se confruntă copiii cu dizabilități din plasament familial sau familii defavorizate.

-vom acorda spațiu de informare proiectului și pe platforma online care va conține „Ghidul pentru părinți speciali”

-vom contacta alergătorii și susținătorii noștri de la Timotion 2017

-vom informa periodic pe toți beneficiarii noștri, colaboratorii și partenerii actuali

-vom oferi informații clare despre costurile proiectului și ce înseamnă fiecare sumă oferită pentru înscrierea ca alergător pentru o oră de terapie sau de evaluare.

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT

Deoarece ca și în cadrul celorlalte proiecte ale asociației, pentru noi este important să menținem informați donatorii și susținătorii, vom trimite un newsletter lunar cu obiectivele atinse din cadrul proiectului. De asemenea, vom posta constant informații și fotografii pe paginile de Facebook. Pentru că ne dorim să avem cât mai mulți voluntari în desfășurarea proiectului, ne propunem să atragem din rândul alergătorilor și donatorilor voluntari pentru activitățile terapeutice ale beneficiarilor.

OBIECTIVUL DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

Obiectiv de strangere de fonduri la Timotion: 16.800 RON

Achiziționare Baterie de evaluare neuropsihologica Nepsy : 4900 RON

50 de evaluari : 3500 RON

112 de ore de terapie ( 20% din totalul orelor oferite beneficiarilor in proiect ) : 2800 RON

56 de ore de coordonare a terapiei ( 20% din totalul orelor oferite beneficiarilor in proiect ): 2800 RON

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

Fonduri proprii sau alte surse de finantare: 25.300 RON

448 ore de terapie : 11200 RON

224 ore de coordonare a terapiei : 11200 RON

Cheltuieli transport: 500 RON

Promovare: 200 RON

Materiale educationale: 2000 RON

Birotica: 200 RON

Campionii
nostri

Numar
campioni
2

Maria Hulea , din echipa Copii si Zane

Dizabilitatea nu alege pe sprânceană unde să lovească. Nu îi alege doar pe cei cu posibilități materiale sau doar familii care se pot mobiliza și care pot face ceva pentru copii lor incercati de soartă.

De multe ori dizabilitatea o găsim la copiii instituționalizați, la copiii aflați în plasament sau la copiii care provin din familii defavorizate. Și tragedia in aceste cazuri este că ei nu au nici o șansă pentru că nu au acces la terapie de recuperare.

Rareș și alți prunci asemeni lui ... sunt norocoși pentru că ne au pe noi, cei care le suntem alături și facem tot ce putem și știm mai bine să le valorificăm potențialul și să le dăm șansa pe care o merită.

Proiectul " Copii și Zâne " înscris la Timotion anul acesta este mai mult decât minunat. Prin el se oferă un început de drum câtorva copii proveniți din mediile mai sus amintite.

Am ales să îl susțin împreună cu Anastasia. Ne propunem targetul de 1000 de lei, dar am fi foarte fericite să adunăm mai mult. Vă rugăm să ne ajutați ... să îi putem ajuta.

Fiecare copil merită o șansă, indiferent de mediul din care provine. Citiți proiectul și dacă simțiți că puteți face asta ... nu ezitați. Le putem da o șansă câtorva.

Suma stransa: 1,860 lei


VALERIA TOTAN , din echipa Prietenii lui Pișcoțel de la Primii Pași

”Nu există decât o ratare : aceea de a nu mai fi copil”, Emil Cioran


Suma stransa: 525 lei


Donatii directe

Adrian Lazarutiu 60 RON Succes! 
Anonim 75 RON Donatie 
Dorotea 500 RON Succes! 
ACI Universal Payments 2,732 RON Cu bucurie continuam sa sustinem proiectele voastre si in cadrul Timotion! 
Alexa Gabriela 50 RON De la noi putin, de la Dumnezeu mai mult! 
Belgun Ionut 10 RON Succes! 
Ioana Luputi 200 RON Succes! 
Mircea Ioan Codrea 150 RON ... 
Calin Gabor 70 RON  
Adina Banici 20 RON  
Adina Banici 20 RON  
Adina Banici 10 RON  
Lorin Tabirta 10 RON  
Petru Lazarescu 30 RON  
Laura Alina Copaceanu 115 RON  
CLARA - ANA PONGOR 10 RON  
Capel Raluca 5 RON  
Hulea Maria 50 RON Succes! 
Adrian Anghel 10 RON  
Cosmin-Alin Ciotir 15 RON  
Daria Lupsa 10 RON  
Bibe Cristian 100 RON  
Cristina Petric 10 RON  
Previous Next