|   Inscriere 

temp

Bugetul

  • 1. DESPRE PROIECT
  • 2. DESPRE ORGANIZAȚIE/GRUPUL DE INIȚIATIVĂ
  • 3. DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI
  • 4. BUGETUL
  • FINISH

Despre Proiect

TITLUL PROIECTULUI

REZUMATUL PROIECTULUI (max. 400 cuv.)

DURATA PROIECTULUI (max. 10 luni de la inceperea activității, te rugăm specifică lunile)

Despre organizatie / Grupul de initiativa

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI/GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ

PERSOANĂ DE CONTACT

NR. DE TELEFON

EMAIL DE CONTACT

PAGINĂ WEB

PAGINĂ FACEBOOK

COD FISCAL

LOGO ȘI/SAU FOTOGRAFIE PRINCIPALĂ

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM? Scurtă descriere a organizației sau a grupului de inițiativă și a experienței relevante pentru proiectul depus. Ce te recomandă pentru acest proiect? Ce te motivează?

Descrierea detaliata a proiectului

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES? În textul descrierii vă rugăm să includeți și răspunsurile la următoarele întrebări: Ce se întamplă, Cine participă, Unde, Când, Cu ce resurse?

CE REZULTATE PROMITEM?

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT În textul descrierii vă rugăm să includeți și răspunsurile la următoarele întrebări: Ce se întamplă, Cine participă, Unde, Când, Cu ce resurse?

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2020 - Prezentaţi modul în care intenţionaţi să promovaţi participarea dumneavoastră la TIMOTION 2020. Cum plănuiţi să atrageţi câți mai mulți alergători, campioni și susținători în beneficiul proiectului dumneavoastră?

INFORMAREA ȘI IMPLICAREA DONATORILOR ÎN PROIECT - Menţionaţi în ce fel veţi informa donatorii despre utilizarea fondurilor primite şi rezultatele obţinute (ex. poze, postarea de informaţii pe pagina de Facebook TIMOTION; În proiect se pot implica voluntari din afara organizației, spre exemplu alergători la eveniment?)

Bugetul

Detaliați bugetul corelat cu activitățile descrise în proiect pe categorii bugetare (cheltuieli legate de activitățile proiectului, cheltuieli pentru achiziția de echipamente, cheltuieli pentru promovarea proiectului, cheltuieli pentru transport, resurse umane, comision Timotion etc.) pe baza OBIECTIVULUI DE STRÂNGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION. Calculati totalul acestei categorii de cheltuieli.

Bugetul

Detaliați bugetul corelat cu activitățile descrise în proiect pe categorii bugetare (cheltuieli legate de activitățile proiectului, cheltuieli pentru achiziția de echipamente, cheltuieli pentru promovarea proiectului, cheltuieli pentru transport, resurse umane, etc.) pe baza FONDURILOR PROPRII SAU A ALTOR SURSE DE FINANȚARE, dacă este cazul. Calculati totalul acestei categorii de cheltuieli.

Buget TOTAL. (calculati totalul celor 2 tipuri de cheltuieli: fonduri Timotion + fonduri proprii)

* Bugetul trebuie sa includa OBLIGATORIU comisionul Timotion de 20% si suma totala pentru fiecare tip de cheltuieli.

Previous Next