|   Inscriere 

United Way Romania: Citesc, deci reușesc!

Suma
stransa
2,130RON
Target
proiect
14,400RON
Procentaj
din proiect
14.8%
Numar
donatii
35

Citesc, deci reușesc!” este un proiect care își propune să lupte împotriva analfabetismului funcțional în rândul copiilor din mediul urban (Timișoara) și rural (județul Timiș), în special în rândul copiilor din familii defavorizate.

Milioane de tineri termină liceul fără să aibă cunoştinţe de bază. Studiile arată că aproape 40% dintre ei nu înţeleg un text pe care îl citesc la prima vedere şi nu pot face deducţii logice simple. În clasamentul european al analfabetismului funcţional, România ocupă primul loc.

Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles până în clasa a IV-a, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate.

Analfabetismul funcțional stă la baza abandonului școlar. Considerăm că abandonul școlar poate fi prevenit inclusiv prin activități specifice menite să dezvolte abilitățile de citit la copii. In acest sens proiectul își propune activități săptămânale de tip ”Club de lectură” în 8 școli, 2 din Timișoara, 6 din mediul rural din județul Timiș care poate impacta peste 500 copii, activități de promovare a cititului care se concretizează în întâlniri cu scriitori, voluntari din companii, vizite la librării, biblioteci, campanie de colectă de cărți pentru copiii din familiile dezavantajate. De asemenea, prin intermediul proiectului vor fi formate 50 de cadre didactice în folosirea de metode și tehnici interactive de dezvoltare a abilităților de citit.

Proiectul propus va contribui la reducerea ratei analfabetismului funcțional în rândul copiilor cei mai expuși din comunitatea noastră, iar acest lucru va fi posibil datorită implicării tuturor celor interesați: cadre didactice, voluntari, companii care vor putea sprijini acest demers.

DURATA: 10 luni: august 2020 – iunie 2021

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Încă din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și inițiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor în dificultate. Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din comunitate – ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.

În Timișoara, United Way România își desfășoară activitatea din 2009, timp în care a sprijinit derularea a 32 de proiecte în domeniile educație, sănătate și integrare socială (peste 3.000 de beneficiari). Din 2013, UWRo susține proiecte care vizează abordarea integrată a familiilor aflate în dificultate prin servicii oferite atât copiilor cât și părinților acestora, cadrelor didactice și comunității. Echipa UWRo din Timișoara este alcătuită din 2 angajați și 4 membri voluntari ai Local Advisory Board și se bazează pe parteneriate puternice.

În viziunea United Way, abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunității în care acesta trăiește. Programul integrat de intervenție dezvoltat de UWRo – Învață să reușești – implică toți factorii decisivi în creșterea copilului (părinți, profesori, membri-cheie din comunitate, voluntari) să lucreze împreună pentru rezolvarea acestei probleme. Când un copil merge la școală, șansele de reușită nu sunt doar ale lui, ci ale întregii comunități. UWRo le oferă copiilor şi tinerilor în dificultate accesul la serviciile de educație de care au nevoie. Copiii din familii vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obțină rezultate mai bune – primesc ajutor la teme și kituri educaționale, precum și mese calde și sunt implicați în activități sportive și extrașcolare (excursii, ateliere creative etc). În cadrul Academiei Părinților discutăm despre nevoia copilului de a fi sprijinit în activitățile educaționale, importanța educației parentale pozitive, violența în familie și drepturile copilului etc. La întâlnirile Academiei Profesorilor discutăm despre abordările pedagogice cele mai potrivite atunci când este vorba de copii vulnerabili sau proveniți din medii dezavantajate și punem bazele unei comunicări reale și constructive între părinți și profesori. În 2018, la nivelul județului Timiș, United Way România a sprijinit peste 700 copii din medii dezavantajate să își continue studiile și să nu abandoneze școala.

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

În 2015 rata analfabetismului functional în România era undeva la 41-42%, iar la testele din 2018 a căror rezultate le-am primit de curând procentul este de 44%. Se pare că în loc să scadă, crește. Pe de alta parte, Conform OECD (PISA 2006, 2009, 2012, 2015, 2018), România se află printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE înregistrate de elevii de 15 ani la testările internaționale cu privire la competențe de scris și lectură, matematică și științe.

Cercetările lui Donald J. Hernandez, Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation, 2012 arată clar că dacă până la sfârșitul ciclului primar copiii nu citesc cursiv și cu înțeles, ei rămân în urmă și se descurajează, fapt care duce la absenteism școlar începând din ciclul gimnazial și apoi în liceu abandonează școala. Rata abandonului școlar în timpul liceului este direct corelată cu abilitatea de a citi cursiv și cu înțeles încă din ciclul primar. Dacă un copil nu ajunge să citească cursiv și cu înțeles în primii ani de școală, riscul ca el să abandoneze școala înainte de finalizarea liceului este de 4 ori mai mare, risc care crește până la de 10 ori în cazul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate/ provin din familii defavorizate.

Neincluderea în școală și abandonul școlar este o problemă care a căpătat o amploare îngrijorătoare in România. Deși România s-a angajat să crească bugetul alocat educației la 6%, aceasta decizie este amânata de peste 5 ani și, în continuare, există o lipsă acută de fonduri pentru școli, profesori, materiale didactice și servicii pentru elevii vulnerabili. În Raportul privind starea învățământului preuniversitar din 2016 se specifică o rată a abandonului școlar de 23.1%. Un raport din 2015, ” Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva, deși obiectivul pentru 2020 privind nivelul ratei de abandon școlar este de 11% . UNICEF precizează, in “Manifestul pentru copii” publicat in 2012, ca absenteismul și abandonul școlar sunt strâns legate de condițiile de trai, astfel încât numai 33% dintre copiii care provin din familii extrem de sărace termina ciclul gimnazial, spre deosebire de 95% dintre copiii din familii cu venituri mai ridicate, conform aceleiași publicații. Datele INS arătau anul trecut ca peste trei milioane de familii – aproape jumătate din numărul total – nu au niciun angajat legal, bazându-se exclusiv pe ajutoarele sociale.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Proiectul “Citesc, deci reușesc! ”are ca scop combaterea analfabetismului prin încurajarea dezvoltării abilităților de citit cu înțeles a copiilor din programele educaționale UWRo în cadrul Școlii Gimnaziale 15 Timișoara, Școlii Gimnaziale 20 Timișoara, Școlii Gimnaziale Bucovăț, Școlii Gimnaziale Carani, Școlii Gimnaziale Sînandrei, Școlii Gimnaziale Mașloc, Școlii Șemlacu Mare. United Way România susține în acest proiect ideea de Clubului de lectură, ca activitate interactivă și dinamică menită să motiveze copiii să învețe să citească cu înțeles. In cadrul proiectului se vor asigura resursele necesare care să susțină strategiile care conduc spre succes pentru ca programul să poată fi implementat cu succes în școlile partenere. Astfel proiectul va asigura:

Obiectiv 1: Creșterea accesului copiilor la mai multe cărți atractive, corespunzătoare vârstei și la un program săptămânal de activități interactive, de stimulare a cititului și a înțelegerii textului lecturat;

Obiectiv 2: Creșterea gradului de implicare a voluntarilor în activitățile de citit, atragerea acestora în activități de încurajare a cititului la copii și donații de cărți;

Obiectiv 3: Creșterea gradului de conștientizare privind importanța reducerii ratei de analfabetism funcțional.

Activitatea 1. Achiziționarea/ obținerea de cărți specifice vârstelor 6-10 ani. O parte din banii strânși în proiect vor fi direcționați pentru achiziționarea de cărți. Cărți colorate, cărți premiate, cărți de colorat – o colecție de cărți de povești minunate și îndrăgite de copii, o varietate de cărți care va inspira copiii să îndrăgească cărțile pentru toată viața. In acest sens, vom solicita si sprijinul companiilor partenere din Timiș pentru colecta de cărți.

Activitatea 2. Derularea Clubului de lectură. Acesta va avea o frecvență săptămânală și presupune activități interactive, dinamice, atractive pentru copii, inclusiv atragerea unor scriitori locali care să se implice în această activitate. Astfel la această activitate vor participa 450 de copii, 16 cadre didactice, 3 scriitori, 80 voluntari. Activitatea se va desfășura în școlile vizate sau la sediul companiilor partenere, librării, biblioteci.

Activitatea 3. Workshop de pregătire a 50 de cadre didactice în folosirea de metode și tehnici interactive de dezvoltare a abilităților de citit.

Activitatea 4. Campanie de promovare a cititului.

CE REZULTATE PROMITEM?

  • peste 600 de cărți achiziționate/ donate
  • 450 de copii vor participa săptămânal la Clubul de lectură
  • 3 scriitori implicați în Clubul de lectură
  • 80 voluntari implicați în Clubul de lectură
  • 50 cadre didactice formate
  • 8 școli implicate
  • 1 campanie de promovare a cititului

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Proiectul ”Învață să reușești!” va promova cititul în rândul copiilor din comunitatea noastră, ca element de bază în asigurarea succesului școlar și implicit a reducerii riscului de abandon școlar și va crește gradului de conștientizare referitor la riscul de abandon școlar și va promova ideea că fiecare dintre noi putem face ceva concret în acest sens.

Astfel, pe lângă abordarea clasică în care copiii primesc sprijin zilnic de tip after school, luăm în considerare activități care să le ofere copiilor oportunități de a-și dezvolta abilitățile de citit, fapt care le va crește șansele pentru succesul școlar iar pe termen lung vom contracara și alte efecte care reies din următoarele date: 75% din deținuți sunt persoane care au abandonat școala, iar aproape 60% din ei sunt analfabeți funcționali; Tinerii care abandonează școala se angajează cu dificultate, iar veniturile lor nu ajung sa fie mai mari decât salariul minim pe economie; Tinerii care abandonează școala sunt mult mai expuși riscului de a deveni părinți la vârste fragede și au mai multe probleme de sănătate.

De asemenea, abordarea este inovativă și prin faptul că voluntarii vor beneficia de formare pentru desfășurarea activităților de lectură online, activități ce vor fi desfășurate cu o frecvență și periodicitate care face posibilă o interacțiune de calitate superioară între copiii din familii defavorizate, de obicei izolați social, și membri comunității, voluntari, care pe de o parte se vor implica în activități de sprijin oferite copiilor pentru a-și dezvolta abilitățile de citit, iar, pe de altă parte vor oferi modele de persoane de succes pentru copii, pentru a sparge cercul vicios al sărăciei în care nu ei au decis să intre.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Principalii parteneri sunt:

1. Școala Gimnazială nr.15 Timișoara Școala Gimnazială 20 Timișoara, Școala Gimnazială Bucovăț, Școala Gimnazială Carani, Școala Gimnazială Sînandrei, Școala Gimnazială Mașloc, Școala Gimnazială Fibiș, Școala Șemlacu Mare unde se derulează programele educaționale susținute de United Way România, care vor pune pune la dispoziție infrastructura școlii pentru implementarea proiectului,

2.Inspectoratul Școlar Județean Timiș care va promova evenimentele de formare profesională a cadrelor didactice si participarea la eveniment.

3. Vor fi invitate să se implice în proiect în primul rând companiile partenere United Way România în Timișoara (Accenture, Ametras, Biroul de avocatură Hațegan, BBraun, Cmed, Continental Automotive, Deltatel, Flex, Hamilton Central Europe, Metropolitan Life, Raiffeisen, Waterford Institute, etc.). Aceștia vor fi invitați să facă colectă de cărți, să desemneze reprezentanți care să desfășoare activități on-line cu copiii, ca voluntari.

OBIECTIVUL DE STRANGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

1. Cărți: 2.000 lei

2. Materiale educaționale: 2.000 lei

3. Transport: 2.000 lei

4. Gustări copii: 3.000 lei

5. Coordonator proiect: 300 lei / lună: 3.000 lei

Costuri de organizare și administrare Timotion: 2.400 lei

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

1. Costuri legate de activități (materiale educaționale, transport): 10.000

2. Costuri de personal: 5.000 lei

3. Costuri cu masa copiilor la activități: 135.000 lei

Campionii
nostri

Numar
campioni
1

Paul Adrian , din echipa Visma

Bine v-am regăsit!

Susțin un nou proiect al organizației, United Way România, participând la această ediție inedită a celui mai mare eveniment de alergare în scop caritabil din vestul țării, #TIMOTION.

Solidaritatea, spiritul civic şi responsabilitatea socială sunt elemente importante şi necesare pentru o lume mai bună. De aceea apelez la voi şi vă încurajez să vă implicați sau să donați pentru acest proiect, „Citesc, deci reușesc!” al fundației #UnitedWay.

Mulțumim!

Suma stransa: 50 lei


Donatii directe

Vajna Andrei 100 RON Succes! 
Previous Next