|   Inscriere 

Asociaţia Alternatived: Non-formalul vine la sat!

Suma
stransa
420RON
Target
proiect
23,150RON
Procentaj
din proiect
1.8%
Numar
donatii
5

În localităţile rurale majoritatea familiilor trăiesc din ajutorul social şi alocaţia copiilor. Unele familii sunt dezorganizate sau monoparentale. În această situaţie părinţii sunt în imposibilitatea de a petrece un concediu cu copiii lor. Pentru aceşti copii cu posibilităţi reduse din punct de vedere financiar şi social,vacantele înseamnă doar munca în gospodărie şi timp petrecut dezorganizat pe uliţele satului. Timpul liber, cel din perioada vacantelor, poate insemna un timp preţios pentru dezvoltarea personala. Utilizat cu atenţie el poate contribui la construirea personalităţii şi identităţii copilului.

Proiectul are ca scop stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi educative, prin valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber prin înfiinţarea a cinci centre de vacanţă în mediul rural.

DURATA: 15 – 20 iulie 2020

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Asociația Alternatived are ca misiune dezvoltarea indivizilor și a comunităţilor din care fac parte, promovând educația în toate formele ei prin implementarea de proiecte educaționale și de voluntariat pentru timp liber și vacanțe destinate copiilor, tinerilor și vârstnicilor

Înființată în anul 2012, Asociația Alternatived are în prezent 5 membrii și 15 voluntari liceeni activi.

Din anul 2012 am organizat anual: școli de vară pentru copii, ziua educației și a învățăturii non-formale, ”Ziua internațională a cititului împreună”, ateliere de povestit și meșteșugărit pentru copii, „Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret”, campanii de promovare a lecturii și colectare de carte pentru bibliotecile din mediul rural, ”Săptămâna Națională a Voluntariatului”- în calitate de partener local al Centrului Național de Resurse pentru Voluntariat PROVOBIS Cluj, înființarea unei ludo-biblioteci în comuna Petroasa-Mare, județul Timiș, cluburi de vacanță, școli de vară în mediul rural –“ Nonformalul vine la sat”, tabere de vară non-formale, teambuiding-uri pentru liceeni” și ateliere de lectură în școlile și gradinițele din Lugoj și satele din jur.

 

 

 

 

 

 

 

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

În localităţile rurale majoritatea familiilor trăiesc din ajutorul social şi alocaţia copiilor. Unele familii sunt dezorganizate sau monoparentale. În aceasta situaţie părinţii sunt în imposibilitatea de a petrece un concediu cu copiii lor. Pentru acesti copii cu posibilităţi reduse din punct de vedere financiar si social, vacantele înseamnă doar muncă în gospodarie şi timp petrecut dezorganizat pe ulițele satului. Timpul liber,cel din perioada vacantelor, poate însemna un timp preţios pentru dezvoltarea personala. Utilizat cu atenţie el poate contribui la construirea personalităţii şi a identităţii copilului.

Proiectul are ca scop stimularea implicării voluntare a copiilor în activitati recreativ-instructive, cu promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber prin înfiintarea a cinci centre de vacanţă în mediul rural.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Obiectivele proiectului sunt:

 • dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principiala cu alţi copii,de aceeaşi vârstă, dar şi de vărsta si nivel educational diferit;
 • dobândirea de abilităţi de comunicare şi socializare,adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;
 • cresterea interesului pentru cunoştere, lectura şi dezvoltare personala;
 • dobândirea de noi cunoştinte despre om, societate, mediul înconjurator;
 • cultivarea şi dezvoltarea simţului artistic;
 • însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în mod benefic.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 250 de copii cu vârsta cuprinsa între 6 şi 10 ani din comunele Criciova, Balinţ, Petroasa Mare, Boldur şi Nadrag, care frecventează ciclul primar, cu situaţie materiala precara, proveniţi din familii monoparentale, cu risc de abandon şcolar.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: voluntarii şi cadrele didactice implicate în proiect, părinţii copiilor.

Activităţile propuse sunt:

Prietenii cărţilor: Atelier de lectura-copiii vor intra în lumea magica a cărţilor prin lecturarea de povesti, basme, fabule, poezii iar prin metoda storytelling si a teatrului de umbre vor fi învăţaţi să creeze si sa interpreteze poveştile. Acest atelier cultiva gustul pentru citit şi promovează lectura în diferite forme.

Descoperă lumea: Atelier de cultura generala-copiii vor descoperi lumea înconjuratoare (sistemul solar, planeta Pământ, mari descoperiri geografice, istorie antica şi medieval,marile minuni ale lumii) cu ajutorul experimentelor, a vizionarii de filme documentare/animaţie şi a fiselor de lucru interactive;

Coltul creativ: Atelier de creaţie unde îşi vor descoperi creativitatea folosind diferite tehnici de lucru pentru realizarea lucrărilor de desen, pictura, colaj;

Joc şi joaca-Atelier de animaţie socio-educativa care dezvolta capacitatea de relaţionare şi comunicare, adopta stările de acceptare,negociere,colaborare,solidaritate punând accent pe bucuria de a fi împreună.

 

 

 

 

 

1. Promovarea proiectului online şi offline (crearea unei pagini a proiectului, articole in mass media, întâlnire/interviu la TV locala);

2. Încheierea de acorduri de parteneriat cu şcolile menţionate;

3. Întâlnire cu voluntarii şi cadrele didactice implicate în proiect;

4. Impartirea sarcinilor şi stabilirea responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect;

5. Stabilirea calendarului de activităţi, a atelierelor de lucru şi a responsabililor;

6. Achizitionarea de materiale necesare pentru activităţi precum şi a celor pentru promovarea si vizibilitatea proiectului, întocmirea transparenta a actelor pentru materialele achizitionate, conform legislatiei in vigoare;

7. Desfăşurarea activităţilor în centrele de vacanţă:

a) Centre de vacanţă:

 • Şcoala Gimnazială Criciova, jud. Timiş – participa 50 de elevi – perioada 1- 3 august 2020
 • Şcoala Gimnazială Balinţ, jud. Timis – participa 50 de elevi – perioada 5 – 7 august 2020
 • Şcoala Gimnazială Petroasa Mare, jud. Timiş – participa 50 de elevi – perioada 8 – 10 august 2019
 • Şcoala Gimnazială Nadrag, jud. Timiş – participa 50 de elevi – perioada 12 – 14 august 2020
 • Şcoala Gimanzială Boldur – participa 50 de elevi – perioada 15 – 17 august 2020

b) Activităţi/Ateliere propuse:

 • “Joc şi joaca”: Atelier de animaţie socio-educativa (jocuri de dezvoltare personala, jocuri de perspicacitate, jocuri de cooperare şi de încredere, jocuri distractive, jocuri desfăşurate în aer liber);
 • “Prietenii cărţilor”: Atelier de lectura pentru copii (povesti, basme, legende, fabule, poezii);
 • “Descoperă lumea”: Atelier de cultura generala;
 • “Coltul creativ”: Atelier creativ (desen, pictură, colaj).

c) Program:

Programului zilnic se desfăşoară în intervalul orar 9.30-12.30

Elevii vor fi repartizaţi în grupe şi vor intra prin rotaţie la fiecare atelier. Durata unui atelier este de 45 minute.

La ora 10.30 elevii vor primi o gustare, iar la ora 12.30 vor servi masa de prânz.

Participă copii cu vârste între 6 şi 10 ani.

8. Întâlnire de evaluare a proiectului (completarea de chestionare adresate atat elevilor cat si cadrelor didactice şi părinţilor)

9. Diseminarea proiectului în mass-media locala şi pe pagina proiectului, expoziţie cu fotografii realizate în timpul proiectului.

Evaluarea proiectului şi diseminare:

La sfârşitul fiecărei activităţi coordonatorii vor purta discuţii cu copii cărora li se va aplica un chestionar tip feed-back pentru a extrage impresiile şi sugestile lor cu privire la activitatea desfasurata si oportunitatea continuarii ei pe termen lung.

Chestionare şi grile de evaluare completate SWOT de cadrele didactice la finalul proiectului.

Organizarea unei expoziţii cu fotografii realizate în timpul activităţilor proiectului.

Sustenabilitatea proiectului: Printr-o diseminare corespunzătoare (expoziție foto), proiectul se poate extinde şi în alte localităţi din mediul rural. Partenerii vor desfăşura o parte din activiăţile propuse prin intermediul prezentului proiect în vederea susţinerii nivelului calitativ obţinut dar şi în vederea îmbunătăţirii continue a acestuia. Cele 15 cadre didactice din cele 5 centre de vacanta, vor susţine activităţi în cadrul acestor centre, în anii şcolari următori. Echipamentele achiziţionate datorită finanţărilor din proiect vor permite desfăşurarea şi promovarea altor centre de vacanta.

CE REZULTATE PROMITEM?

Rezultate aşteptate:

 • 250 de elevi implicaţi;
 • 25 voluntari ai Asociaţiei Alternatived si cadre didactice din şcolile implicate în proiect;
 • 20 de ateliere în cele 4 centre de vacanţă;
 • 50 de broşuri finale, în care se arata experienţa avuta şi motivele sustenabilităţii unui centru de vacanta;
 • 15 cadre didactice care vor ştii sa implementeze centre de vacanta în comunitatea locala a acestora.

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

Copiii beneficiari ai acestui proiect îşi vor:

 • dezvolta capacitatea de relaţionare comunicare principiala cu alţi copii, de aceeaşi vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educational diferit.
 • Dobândi abilităţi de comunicare şi socializare, adoptarea unor stări de acceptare, negociere,colaborare,solidaritate;
 • creşte interesul pentru cunoaştere, lectura şi dezvoltare personala;
 • dobândi noi cunoştinte despre om, societate, mediul înconjurător;
 • cultiva şi dezvolta simţului artistic;
 • însuşi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în mod benefic.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Parteneri în acest proiesc sunt şcolile gimnaziale unde se vor implementa cele 5 centre de vacanta şi primariile din comunele Criciova, Balinţ, Petroasa, Boldur şi Nădrag.

OBIECTIVUL DE STRANGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

Tricouri personalizate: 600 lei

Cheltuieli cu resursele umane externe: 3.000 lei

Jocuri outdoor: 405 lei

Jocuri indoor : 270 lei

Pachet planșe cu povești terapeutice: 160 lei

Pachet planșe cu povești și basme: 265 lei

Cărţi – literatură pentru copii/atlase/enciclopedii: 2.000 lei

Papetărie şi materiale de lucru: 7. 295 lei

Cheltuieli de transport/deplasare:  1.200 lei

Cheltuieli de promovare: 1.555 lei

Cheltuieli de protocol: 2.550 lei

Costuri de organizare și administrare Timotion: 3.858 lei

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE

Campionii
nostri

Numar
campioni
0

Donatii directe

Anonim 40 RON
Mihai Cosmin 50 RON  
Cranga Natalia 200 RON Pentru copiii "de la sat". Copiii mei de suflet !  
Previous Next