|   Inscriere 

United Way: „Invata sa reusesti!”

Suma
stransa
6,920RON
Target
proiect
7,000RON
Procentaj
din proiect
98.9%
Numar
donatii
149

“Învață să reușești! ”are ca scop prevenirea abandonului școlar atât prin servicii de suport de tip after school adresate copiilor din familii defavorizate din cartierul Fratelia și Iosefin din Timișoara, cât și prin sprijin oferit acestora în vederea identificării intereselor profesionale. Considerăm că abandonul școlar poate fi prevenit atât prin susținerea copiilor în școală prin oferirea de sprijin în efectuarea temelor și sprijin material (hrana, rechizite, imbracaminte), dar și prin sprijinirea acestora în a‐și proiecta un viitor profesional, care poate constitui un factor motivațional pe termen lung pentru finalizarea studiilor. 
Proiectul presupune activități de tip after school în care copiii primesc o masa caldă zilnică și sprijin în pregătirea temelor, activități de suport în vederea explorării intereselor legate de carieră împreună cu voluntari și profesioniști din diferite domenii de activitate, pregătirea cadrelor didactice pentru încurajarea copiilor în a‐și proiecta și stabili obiective pe termen lung.
Proiectul propus susține astfel, o interacțiune profundă și de calitate între copii si membri comunității care va duce la o cunoaștere reciprocă comun avatajoasă: copiii vor cunoaște profesioniști, persoane de succes care vor putea deveni modele, vor cunoaște medii profesionale, tipuri de meserii, iar membri comunității (voluntari) vor avea ocazia să afle în mod direct care sunt aspirațiile copiilor și să le transmită acestora care este valoarea și rolul
profesiunii lor în comunitate.

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

United Way România este o fundaţie românească, înregistrată în iunie 2004 și condusă de voluntari locali. Misiunea noastră este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului. In Timișoara, United Way România își desfășoară activitatea din 2009, timp in care a sprijinit derularea a 34 de proiecte în domeniile educație, sănătate și integrare socială (peste 3000 de beneficiari). Din 2013, UWRo implemetează proiecte care vizează abordarea integrată a familiilor aflate în dificultate prin servicii oferite atat copiilor cât și părinților acestora, cadrelor didactice și comunității. Echipa UWRo din Timișoara este alcătuită din 3 membri, din care 2 voluntari și se bazează pe parteneriate puternice.

 

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

România se confruntă cu provocări la nivelul populației, care necesită un echilibru între reformele de politică în educație și în economie.Populația României a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, din cauza ratei scăzute a nașterilor și a emigrării.Dacă se mențin previziunile actuale, numărul total al copiilor de vârstă școlară și al tinerilor va scădea cu 40% până în 2025.În contextul declinului demografic, amploarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii (PTȘ) în România relevă faptul că mulți tineri din rândul populației școlare părăsesc sistemul de învățământ fără a deține abilitățile și formarea solicitate pe piața muncii. O dată aflați în incapacitatea de a se angaja, mulți tineri abandonează piața muncii, ceea ce determină scăderea contribuției acestora la creșterea economică a țării. Mesajul este clar: o țară a cărei rată de PTȘ este ridicată se va confrunta cu probleme legate de forța de muncă și șomaj, de coeziune socială și de competitivitate în general.Reducerea PTȘ este esențială pentru atingerea mai multor obiective europene și naționale cheie. La nivel național, PTȘ predomină mai ales în rândul anumitor grupuri aflate în situație de risc,în special tineri din comunitățile rurale,tineri provenind din familii cu venituri modeste,romi și alte minorități și elevi care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala.PTȘ este o problemă pregnantă, mai ales în mediul rural.La nivelul învățământului secundar, rata de abandon a fost de 1,5 ori mai mare în școlile din mediul rural,decât în cele din mediul urban asa cum se arata in Strategia privind Reducerea Parasirii Timpurie a Scolii in Romania. Luând în considerare riscul crescut din mediul rural, proiectul se adresează unui număr de 706 copii/ elevi/ tineri și 186 de părinți din acest mediu.
Conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Vest pentru anii 2014‐ 2020,13,6% din populația regiunii cu vârsta între 18 si 24 ani a absolvit cel mult un nivel de educație secundară inferioară și nu urmează alte programe de educație sau formare.Alte obiective orientative privind educația, în același document, amintesc: reintegrarea în educatie a celor care părăsesc timpuriu școala (inclusiv programe de educatie de tip “a doua șansă”), dezvoltarea de programe integrate pentru creșterea accesului și participării în învățământul secundar și primar pentru persoanele apartinând grupurilor vulnerabile (consiliere, mediere, programe tip “școală după școală”), inclusiv ajutor financiar pentru familiile acestora, măsuri pentru facilitarea accesului la educație preșcolară și creșterea calității educatiei preșcolare, în special a segmentului 0‐3 ani, promovarea unor metode moderne de învățare (e‐learning), infomarea și consilierea elevilor în etapele de trecere de la un nivel educațional la altul, dar și crearea de parteneriate între mediul de afaceri și instituțiile de învățământ.Prin pachetele integrate de servicii pe care proiectul le oferă, se va contribui semnificativ la atingerea acestor obiective precum și la obiectivul Europa 2020 de a reduce abandonul școlar timpuriu la 10% la nivel de UE și11,3% în România. La nivelul comunităților vizate, în cadrul procesului de analiză a nevoilorși coroborat cu informațiile obținute din documentele institutiilor de invatamant vizate si de la unitatile administrativ teritoriale locale (specificate in Analiza de nevoi/ comunitate) au fost identificate grupurile vulnerabile și nevoile acestora la nivelul fiecărei comune și s‐au stabilit măsurile de intervenție care sa vizeze reducerea PTȘ, luând în considerare necesitatea unei abordări pozitive:creșterea motivației copiilor de a frecventa și continua școala.

 

CE REZULTATE PROMITEM?

‐ 75 de copii vor beneficia de servicii de tip after school (masa calda zilnica, pregătire a temelor)
‐ 75 de copii vor realiza o reprezentare creativă a profesiei pe care și‐o aleg (colaje, fimulete, etc)
‐ 1 expoziție organizată cu reprezentările tipurilor de meserii prin ochii copiilor
‐ 50 voluntari ‐ profesioniști vor facilita cunoașterea copiilor referitoare la meseriile lor
‐ 24 vizite la diferite companii/ instituții/ organizații neguvernamentale
‐ 12 domenii de activitate vor fi explorate

 

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN TIMIȘOARA ȘI/SAU ÎMPREJURIMI?

Proiectul ”Învață să rușești!” vizează oferirea de oportunități pentru creșterea șanselor succesului școlar pentru acei copii care au nevoie de sprijinul pe care nu il pot oferi părinții/ familia având în vedere integrarea socio‐profesională ulterioară. Mai mult, abordarea este inovativă si prin faptul că scoatem copiii din școală și din centrele de zi și îi ducem în comunitate cu o frecvență și periodicitate care face posibilă o interacțiune de calitate superioară între copiii din familii defavorizate, de obicei izolați social, și membri comunității, de cele mai multe ori chiar membri marcanți ai comunității, reprezentativi pentru profesia lor. Astfel, vizăm o interactiune constantă a copiilor din familii defavorizate cu voluntari, persoane din comunitate, persoane de succes si astfel transmiterea unui model adecvat de contributie la binele comun și implicare în comunitate.

 

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

1. Program after school: masa calda zilnică, sprijin specializat (cadre didactice, pedagogi) în realizarea temelor și dezvoltarea abilităților de a învăța independent. Cei 75 de copii vor beneficia de masa calda zilnică și sprijin in 2 centre: Școala Gimnazială 15 si Centrul Educational Effata pe perioada anului școlar. Activitatea se va desfășura timp de 4 ore/zi, după finalizarea programului școlar obligatoriu, 5 zile pe săptămână, iar programul va fi structurat astfel încât timp de o oră jumătate vor lua masa, timp de o oră vor desfășura activități remediale (supraveghere si îndrumare în efectuarea temelor, repetarea unor noțiuni predate la clasă, recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță) și timp de o oră și jumătate vor desfășura activități socio‐educative (lectură, lucru în echipe, dezvoltarea de abilități de viață independentă, non‐discriminare, etc.) comportament civic, relaționare interpersonală, utilizarea eficientă a resurselor, protejarea mediului, precum și aspecte legate de reziliența la dezastre cu exersarea comportamentelor adecvate în caz de dezastre naturale (cutremur, inundații, etc.), dar și la incendiu. Vor fi abordate teme referitoare la egalitatea de gen, protecția biodiversității, principiul ”Poluatorul plătește”, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, educație financiară, etc.

2. Program de activități pe perioada vacanței. Cei 75 de copii vor putea participa la activitatile zilnice ale Centrului Educațional Effata unde vor beneficia si de hrană. Activitatea se va desfășura timp de 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână. Se vor desfășura activități socio‐educative (lectură, lucru în echipe, dezvoltarea de abilități de viață independentă, non‐discriminare, etc.) comportament civic, relaționare interpersonală, utilizarea eficientă a resurselor, protejarea mediului, precum și aspecte legate de reziliența la dezastre cu exersarea comportamentelor adecvate în caz de dezastre naturale (cutremur, inundații, etc.), dar și la incendiu.
3. Explorarea profesiilor va fi o activitate bilunara, cu durata de 2 ore. Se vor organiza vizite la instituții/ companii/ organizații cu obiecte de activitate diferite, de interes pentru copii. De asemenea, se vor organiza întalniri cu profesionisti ‐ voluntari care sa le transmita copiilor pasiunea lor pentru meseria lor, iar ulterior copiii vor realiza o reprezentare creativă a meseriei alese.

 

ALTE ORGANIZAȚII,  INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Principalii parteneri sunt:
1. Școala Gimnazială nr.15 Timișoara care asigura spatiul (4 sali de clasa, sala de mese) și dotarile necesare pentru programul after school pentru 48 de copii. Cadrele didactice implicate si necesarul de rechizite/ materiale creative sunt asigurate de United Way Romania.
2. Societatea pentru Copii și Părinți in parteneriat cu care se desfășoara activitățile de after school pentru 27 de copii. Ei asigura spatiul unde se derulează programul after school și parțial masa copiilor. Cadrele didactice implicate, necesarul de rechizite/ materiale creative și partial masa copiilor sunt asigurate de United Way Romania.
3. Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei a Municipiului Timișoara ‐ asigură evaluarea socială a copiilor din proiect.

 

PARTICIPAREA LA TIMOTION 2017

Vor fi invitate să se implice în proiect și să participe la Timotion în primul rând companiile partenere United Way România în Timișoara )Accenture, Biroul de avocatură Hațegan, Continental, Deltatel, Flextronics, KPMG, Linde Gaz, Metropolitan Life, Nokia, SSI Schaefer, SmartFit, Raiffeisen, TRW, Visual 7), dar și alti membri ai comunității, prin invitatii personalizate adresate companiilor, campanie de pronovare pe FB, cu ajutorul voluntarilor UWRo.

 

INFORMAREA DONATORILOR

Donatorii vor fi informati prin intermediul retelelor de socializare (Facebook TIMOTION, UWRo) rapoartelor trimestriale furnizate de UWRo tuturor companiilor partenere UWRo si a voluntarilor UWRo (participanti la eveniment si nu numai), raport anual.

 

IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Voluntarii se pot implica în implementarea proiectului în cadrul activitatilor de after school (mentoring, tutoring), în cadrul activităților de vacanta (workshop‐uri pe diverse teme, vizite la diferite instituții/ organizații) si în promovarea meseriei lor în randul copiilor.

 

NEVOI DE FINANTARE PE CARE SPERATI SA LE ACOPERITI PRIN PARTICIPAREA LA TIMOTION

Obiectivul de strângere de fonduri prin TIMOTION este de minim 6.000 lei dintr-un buget total de 179.270 lei, necesar pentru implementarea proiectului „Învață să reușești”.

Ne propunem să distribuim fondurile strânse la TIMOTION după cum urmează:

  • 3000 de lei vor merge către acoperirea cheltuielilor de masă;
  • 1500 de lei vor merge către acoperirea cheltuielilor de transport;
  • 1500 de lei vor merge către achiziționarea de materiale consumabile.

Campionii
nostri

Numar
campioni
9

ANGELA TINTARU , din echipa KPMG TM

Îmi doresc să învăţăm să îi ajutăm pe copii să înveţe. Pentru ei, pentru noi, pentru viitorul lor. Să învăţăm să-i susţinem să devină fericiţi şi importanţi.

Suma stransa: 550 lei


Paul Adrian , din echipa Visma

Solidaritatea, spiritul civic si responsabilitatea sociala sunt elemente importante si necesare pentru o lume mai buna. Acestea pot fi dobandite mult mai eficient prin voluntariat sau o alta forma de implicare, cum ar fi donatiile. De aceea apelez la voi si va incurajez sa va implicati sau sa donati pentru acest proiect sau oricare alt proiect.

"Baza oricărei formații intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare." Ștefan Augustin Doinaș

Multumim pentru sustinere!

Suma stransa: 440 lei


Madalina-Delia Nicolicescu , din echipa Raiffeisen Bank

"Copiii sunt cea mai valoroasa resursa a lumii si cea mai mare speranta a ei pentru viitor."

Suma stransa: 300 lei


Robert Ciprian Rosu , din echipa TEIS

Sustin educatia!
Alearga si tu alaturi de mine pentru proiectul "Invata sa reusesti!" sustinut de United Way.

Suma stransa: 100 lei


GEORGE SILAS CALIN , din echipa United way

“Trebuie sa faci binele pentru binele insusi, iar nu pentru zgomot in lume.” A. de Vigny

Suma stransa: 100 lei


Andrei Dragomir , din echipa Acasa in Banat

Lipsa educației și abandonul școlar sunt probleme ale României de astăzi din cauza cărora avem și vom avea cu toții de suferit (direct sau indirect).

Integrarea socială și educația sunt cele mai bune investiții pentru viitorul copiilor care vor beneficia în urma acestui proiect și implicit pentru viitorul comunității in care trăim. Este motivul pentru care aleg să susțin din nou proiectul “Învață să reușești!" și sper să o faceți și voi alături de mine.

Suma stransa: 50 lei


OANA DAMSESCU , din echipa Accenture

Ador copii si din acest motiv orice implicare intrajutorarea lor este un prilej numai bun pentru mine sa ofer un mic spijin :)

Mi as dori sa reusesc sa strang cat mai multi bani pentru ca stiu sigur unde vor merge. Am avut prilejul sa cunosc personal cativa dintre copii spriiniti de catre United Way si abea astept sa ii revad. De altfel sunt voluntar alaturi de cei de la United Way prin prisma companiei la care lucrez si am reusit sa facem lucruri frumoase impreuna :)

Tineti mi pumnii !!!

Suma stransa: 50 lei


Carmen Sima , din echipa Mamici si pitici

Sustin cauza United Way "invata sa reusesti". Sunt mamica si vreau sa ofer copilului meu ce e mai bun dar pe langa asta ma gandesc si la copii defavorizati care au si ei dreptul la educatie si un viitor mai bun.

Suma stransa: 0 lei


Romocea Oana , din echipa Pro Muzica - Pro Vidu

Educatia poate rupe lantul saraciei. Dar un copil flamand nu poate invata, ca sa nu mai vorbim de a-si depasi conditia si a-si atinge potentialul. Dezvoltarea cognitiva a unui copil merge mana in mana cu implinirea nevoilor fizice. United Way intelege acest principiu de abordare holistica in activitatile cu copiii. Daca am putea lua efortul lor ca sa-l multiplicam, am eradica mai repede saracia printre copii, abandonul scolar si am crea un viitor mai bun pentru acesti copii, familiile si comunitatile lor. Orice ajutor financiar ii ajuta sa integreze mai multi copii in programul lor „Invata sa reusesti”.

Suma stransa: 0 lei


Donatii directe

Donații La Fața Locului 60 RON Succes! 
HELLA Romania 70 RON HELLA Romania sustine activitatile in care se implica angajatii sai. Pentru fiecare donatie facuta, in vederea participarii la una dintre curse, compania a dublat suma donata, astfel incat fiecare cauza sa aiba posibilitatea de a-si atinge scopul cat mai repede. 
Crina Bojinca 100 RON Imi pare rau ca de data asta nu putem veni sa alergam alaturi de voi :( . 
Cosmin Golimba 10 RON  
Irina TARA 10 RON  
Previous Next