|   Inscriere 

United Way: “Învată să reuşeşti!”

Suma
stransa
4,255RON
Target
proiect
5,880RON
Procentaj
din proiect
72.4%
Numar
donatii
85

Proiectul isi propune sa ofere servicii de tip after-school adresate copiilor, servicii de educatie parentala si consiliere pentru parinti, formare profesionala pentru cadrele didactice care lucreaza cu copii aflati in situatie de vulnerabilitate si informarea si mobilizarea comunitatii prin voluntariat. Prin proiect, vor fi sprijiniti 24 de copii provenind din familii defavorizate din cartierul Fratelia, 207 copii din Scoala Generala nr.15 Timisoara, 100 de parinti, cadre didactice din 15 scoli cu probleme de absenteism si abandon scolar din jud. Timis.

Despre UNITED WAY ROMANIA

United Way_mesaj

United Way România este o fundaţie romaneasca, înregistrată în 2004 si condusă de voluntari locali. Misiunea organizatiei este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului. In Timisoara, United Way Romania isi desfasoara activitatea din 2009, timp in care a sprijinit derularea a 24 de proiecte in domeniile educatie, sanatate si integrare sociala (1600 de beneficiari). Echipa UWRo din Timisoara este alcatuita din 4 membri, din care 3 voluntari si se bazeaza pe parteneriate puternice.

Site: www.unitedway.ro

Facebook: United Way Romania

De ce e necesar proiectul?

Proiectul își propune să vină cu soluții practice și la îndemână pentru rezolvarea problemei abandonului școlar.

La nivelul județului Timiș, conform unui studiu realizat în 2013 de Centrul Judetean de Resurse și Asistență Educațională Timiș s-a observat o rată crescută a abandonului scolar atât în mediul rural, cât și în cel urban, Timișoara clasându-se pe locul I, înregistrându-se renunțări la studii în special în școlile generale.

Conform unui studiu UNICEF, în România, situația neicluderii în școală a copiilor încă din ciclul primar s-a agravat prin dublarea numarului de copii neincluși în școală în 2012 (12.2%), fata de 2009 (6.3%), ca urmare a investiției extrem de reduse în educație corelată și cu apariția crizei economice. In acelasi studiu, UNICEF arată că cei care se afla la cel mai mare grad de risc de neincludere școlară sunt copiii proveniți din familii foarte sărace, copiii din comunitățile de etnie romă, copiii din zonele rurale și copiii cu dizabilități.

Susținerea educației este importantă deoarece aceasta produce efecte pozitive atât asupra individului cât și asupra familiei și comunității, atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung.

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiari direcți ai proiectului:

 • 207 elevi ai Școlii Generale nr. 15 din Timișoara;
 • 20 copii proveniţi din familii defavorizate din comunitate;
 • 124 de părinţi, familii defavorizate din comunitate
 • 30 cadre didactice

Beneficiari indirecți ai proiectului:

 • Voluntarii United Way România
 • Membrii familiilor elevilor cuprinși în proiect
 • Membrii comunității Fratelia
 • Cadrele didactice din cel puțin 20 de școli
 • Comunitățile aferente celor 20 de școli

In ce consta proiectul?

Obiectivele proiectului constau in:

 1. Reducerea riscului de abandon școlar și oferirea de servicii de mediere școlară pentru 207 copii din Școala Generală nr. 15 din Timișoara
 2. Oferirea unor servicii de informare şi consiliere cu privire la importanţa educaţiei copiilor pentru 100 de părinţi
 3. Pregatirea profesionala a 30 cadre didactice în vederea schimbului de bune practici în prevenirea abandonului scolr

Activitatile proiectului sunt:

 • Monitorizarea riscului de abandon școlar a elevilor Școlii Generale nr. 15 Timișoara.
 • Program after school. 24 copii proveniți din familii defavorizate vor beneficia de servicii de tip after school. Copii vor beneficia de sprijin in efectuarea temelor, activități extracurriculare, 4 ore/zi, 5 zile pe săptămână. Copiii vor beneficia de o masa zilnică.
 • Clubul de vacanță.
 • Informarea şi consilierea părinţilor din categorii vulnerabile în vederea promovării educaţiei şi a susţinerii copiilor în şcoală
 • Educație parentală.
 • Promovarea înscrierii copiilor la școală.
 • Academia Profesorilor

Partenerii proiectului vor fi: Scoala Generală nr.15, Societatea pentru Copii și Părinți, Inspectoratul Școlar Județean, Voluntari United Way România.

Care va fi impactul proiectului?

Pentru elevii cuprinsi in programul de tip after school impactul va fi major. Ei vor avea oportunitatea de a beneficia de sprijin pentru pregatirea temelor si invățare. Vor beneficia de masa calda zilnica si rechizite. Astfel, preconizam îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește abilitățile academice ale elevilor. Părinții lor vor fi consiliați și vor participa la sesiuni de educație parentala, la care vor avea ocazia să dezvolte abilități parentale de tipul comunicare eficientă cu copilul, disciplinare pozitivă, etc.

Ce nevoi de finantare sperati sa acoperiti prin participarea la TIMOTION?

Suma stransa prin intermediul TIMOTION va putea acoperi costuri pentru rechizitele si gustarile copiilor inclusi in programul de after-school, timp de 3 luni.

Obiectivul de strangere de fonduri la TIMOTION: 5.880 RON

Bugetul total al proiectului este de 109.594 RON

O parte din sumele necesare sunt disponibile deja (aprox 50%), iar pentru restul sumei sunt derulate campanii de strângere de fonduri în companiile partenere United Way.

Nota: Suma stransa reprezinta totalul taxelor de participare si al donatiilor achitate. Înscrierile neconfirmate și donațille pentru care încă nu s-a inregistrat plata nu sunt incluse.

Campionii
nostri

Numar
campioni
4

Farcas Andreea , din echipa STADA Hemofarm

Haideti sa ajutam copii!

Suma stransa: 565 lei


Linda Orfescu , din echipa Deltatel

.

Suma stransa: 125 lei


CALIN GEORGE SILAS , din echipa United Way Timisoara

United Way Timisoara

Suma stransa: 100 lei


LUCIAN NEAGU , din echipa Experienta Multisport Arad

aleargă pentru sănătatea ta !

Suma stransa: 25 lei


Previous Next